Articolul precedentLui Dumnezeu încă Îi pasă
  Articolul următorDima

  Noi primim coroana vieții

  Ferice de cel ce rabdă ispita! Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Iacov 1:12)

  Când Domnul îşi adună pietrele preţioase, cei credincioşi, cei sinceri, cei oneşti vor fi priviţi cu plăcere. Îngerii vor face coroane pentru unii ca aceştia şi asupra acestor coroane cu stele de pietre preţioase se va reflecta lumina ce radiază de la tronul lui Dumnezeu. (Mărturii, vol. 5, p. 96)

  Vorbiţi despre lucrurile cereşti. Vorbiţi despre Isus, despre farmecul şi slava Lui şi despre iubirea Sa nemuritoare pentru voi; lăsaţi ca inimile voastre să se reverse în iubire şi mulţumire faţă de El, care a murit pentru a vă salva. O, fiţi gata pentru a vă întâlni cu Domnul vostru în pace! Aceia care sunt gata vor primi în curând o nepieritoare coroană a vieţii şi vor locui pentru totdeauna în împărăţia lui Dumnezeu, cu Domnul Hristos, cu îngerii şi cu aceia care au fost răscumpăraţi prin sângele preţios al lui Hristos. (Youth’s instructor, 1 decembrie 1852)

  Cei care aşteaptă sunt aceia care trebuie să fie încoronaţi cu slavă, onoare şi nemurire. Nu trebuie să vorbeşti despre (…) onorurile lumii sau să le aduci laude celor mai mari ai ei. Toate acestea sunt deşertăciuni. Numai să-i atingă degetul lui Dumnezeu şi ei se vor întoarce iarăşi în ţărână. Eu doresc onoarea care durează, onoarea veşnică, onoarea ce nu va pieri niciodată; o coroană ce este mai bogată decât orice coroană care a împodobit vreodată fruntea vreunui monarh. (Review and Herald, 17 august 1869)

  În ziua aceea, cei răscumpăraţi vor străluci de slava Tatălui şi a Fiului Său. Îngerii cerului, atingând harfele lor de aur, vor zice un bun venit împăratului şi acelora care sunt trofee ale biruinţei Lui, acelora care şi-au spălat hainele şi au fost albiţi în sângele Mielului.

  Un imn de triumf va răsuna, umplând cerul. Hristos a biruit! El intră în curţile cereşti însoţit de cei răscumpăraţi ai Săi, martori ai faptului că misiunea Lui de suferinţă şi de sacrificiu de Sine n-a fost în zadar. (Review and Herald, 24 noiembrie 1904)

  Noi primim coroana vieții - 2018. În ziua aceea, cei răscumpăraţi vor străluci de slava Tatălui şi a Fiului Său. Îngerii cerului, atingând harfele lor de aur, vor zice un bun venit împăratului şi acelora care sunt trofee ale biruinţei Lui, acelora care şi-au spălat hainele şi au fost albiţi în sângele Mielului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...