Articolul precedentMartiri moderni
  Articolul următorIacov

  O mare mulțime intră în cetatea lui Dumnezeu

  După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de fmic în mâini. (Apocalipsa 7:9)

  Printre locuitorii pământului, răspândiţi în orice ţară, se află aceia care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Asemenea stelelor cerului, care apar numai noaptea, aceşti credincioşi vor străluci atunci când întunericul va acoperi pământul. În Africa păgână, în ţările catolice ale Europei şi ale Americii de Sud, în China, India, în insulele mării şi în toate colţurile întunecoase ale pământului, Dumnezeu are pusă deoparte o întreagă constelaţie de aleşi, care vor străluci în mijlocul întunericului, descoperind în mod clar unei lumi apostate puterea transformatoare a ascultării de Legea Sa. Chiar acum ei ies la iveală în fiecare popor, limbă şi naţiune, iar în ceasul celei mai profunde apostazii, când efortul suprem al lui Satana îi va face pe toţi, mari şi mici, bogaţi şi săraci, liberi şi robi, să primească, sub ameninţarea pedepsei cu moartea, semnul conformării lor faţă de o falsă zi de odihnă, atunci aceşti copii ai lui Dumnezeu, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, vor străluci ca lumini în lume. (Profeţi şi regi, p. 188-189) Să nu uităm faptul că există o mare întâlnire ce urmează să aibă loc nu peste mult timp. Viaţa veşnică şi cetatea lui Dumnezeu sunt înaintea noastră. Îngerii lui Dumnezeu vor fi acolo. Şi Domnul Hristos va fi acolo. (Manuscript 101,1908)

  Porţile cetăţii se vor da înapoi în balamalele lor aurite şi naţiunile ce au păstrat adevărul vor intra. O coroană va fi aşezată pe fiecare cap. Vor fi rostite cuvintele: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25:34). Pentru cine este ea pregătită? Pentru cei ascultători, pentru cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi fac voia Lui. (…) în timp ce îngerii sfinţi îşi ating harfele, El doreşte ca tu să-L urmezi, cântând imnul biruinţei în cetatea lui Dumnezeu. (Manuscript 113,1908)

  O mare mulțime intră în cetatea lui Dumnezeu - 2018. Să nu uităm faptul că există o mare întâlnire ce urmează să aibă loc nu peste mult timp. Viaţa veşnică şi cetatea lui Dumnezeu sunt înaintea noastră. Îngerii lui Dumnezeu vor fi acolo. Şi Domnul Hristos va fi acolo.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...