Articolul precedentMartiri moderni
  Articolul următorIacov

  O mare mulțime intră în cetatea lui Dumnezeu

  După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de fmic în mâini. (Apocalipsa 7:9)

  Printre locuitorii pământului, răspândiţi în orice ţară, se află aceia care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Asemenea stelelor cerului, care apar numai noaptea, aceşti credincioşi vor străluci atunci când întunericul va acoperi pământul. În Africa păgână, în ţările catolice ale Europei şi ale Americii de Sud, în China, India, în insulele mării şi în toate colţurile întunecoase ale pământului, Dumnezeu are pusă deoparte o întreagă constelaţie de aleşi, care vor străluci în mijlocul întunericului, descoperind în mod clar unei lumi apostate puterea transformatoare a ascultării de Legea Sa. Chiar acum ei ies la iveală în fiecare popor, limbă şi naţiune, iar în ceasul celei mai profunde apostazii, când efortul suprem al lui Satana îi va face pe toţi, mari şi mici, bogaţi şi săraci, liberi şi robi, să primească, sub ameninţarea pedepsei cu moartea, semnul conformării lor faţă de o falsă zi de odihnă, atunci aceşti copii ai lui Dumnezeu, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, vor străluci ca lumini în lume. (Profeţi şi regi, p. 188-189) Să nu uităm faptul că există o mare întâlnire ce urmează să aibă loc nu peste mult timp. Viaţa veşnică şi cetatea lui Dumnezeu sunt înaintea noastră. Îngerii lui Dumnezeu vor fi acolo. Şi Domnul Hristos va fi acolo. (Manuscript 101,1908)

  Porţile cetăţii se vor da înapoi în balamalele lor aurite şi naţiunile ce au păstrat adevărul vor intra. O coroană va fi aşezată pe fiecare cap. Vor fi rostite cuvintele: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25:34). Pentru cine este ea pregătită? Pentru cei ascultători, pentru cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi fac voia Lui. (…) în timp ce îngerii sfinţi îşi ating harfele, El doreşte ca tu să-L urmezi, cântând imnul biruinţei în cetatea lui Dumnezeu. (Manuscript 113,1908)

  O mare mulțime intră în cetatea lui Dumnezeu - 2018. Să nu uităm faptul că există o mare întâlnire ce urmează să aibă loc nu peste mult timp. Viaţa veşnică şi cetatea lui Dumnezeu sunt înaintea noastră. Îngerii lui Dumnezeu vor fi acolo. Şi Domnul Hristos va fi acolo.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...