Articolul precedentHarul care ne susține
  Articolul următorIuda – fratele Domnului Isus

  Vom moșteni împărăția

  Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. (Matei 25:34)

  Fiecare acţiune a noastră de a-i ajuta pe copiii lui Dumnezeu va fi răsplătită ca şi cum ar fi făcută Lui.

  În ziua socotelilor finale. Domnul Hristos va prezenta înaintea oamenilor marea lucrare pe care El a făcut-o pentru ei, prin aceea că Şi-a dat viaţa pentru răscumpărarea lor. El va prezenta înaintea lor lucrarea plină de credincioşie pe care ei au făcut-o pentru El. Ce extraordinară iubire este aceasta! El menţionează chiar lucrarea păgânilor, care nu aveau o cunoaştere inteligentă a Legii lui Dumnezeu, dar care au îndeplinit chiar lucrurile cerute de Lege, pentru că ei au ascultat de vocea ce le vorbea prin lucrurile din natură. Când Duhul Sfânt insuflă spiritul lui Hristos în inima păgânului, şi el îi ajută pe slujitorii lui Dumnezeu, stârnirea compasiunii inimii este contrară naturii sale, contrară educaţiei sale. Harul lui Dumnezeu, lucrând asupra minţii întunecate, a înmuiat natura sălbatică, needucată prin înţelepciunea oamenilor. (…)

  Domnul Hristos implantează harul Său în inima sălbaticului, şi el slujeşte nevoilor misionarilor, chiar dinainte ca el să fi auzit sau să fi înţeles cuvintele adevărului vieţii. Priviţi acea mulţime adunată în jurul slujitorului lui Dumnezeu, ca să-i facă rău! Dar Dumnezeu lucrează asupra inimii şi minţii poate cel puţin a unuia care să îi ia apărarea slujitorului Său; şi când consiliul de război a hotărât nimicirea vieţii creştinului, mijlocirea acelui sălbatic schimbă hotărârea, şi viaţa lui este salvată. O, ce iubire se revarsă asupra acelui sălbatic pentru acest unic act! Unuia ca acesta Domnul Hristos îi va spune în ziua judecăţii: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine” (Matei 25:34-36). (Review and Herald, 20 septembrie 1898)

  Vom moșteni împărăția - 2018. În ziua socotelilor finale. Domnul Hristos va prezenta înaintea oamenilor marea lucrare pe care El a făcut-o pentru ei, prin aceea că Şi-a dat viaţa pentru răscumpărarea lor. El va prezenta înaintea lor lucrarea plină de credincioşie pe care ei au făcut-o pentru El. Ce extraordinară iubire este aceasta!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trifoi cu patru foi

  Știind că nimic nu vine la întâmplare sau fără să aibă o sursă anume, fii cu o măsură de înțelepciune și de conștiență: mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru bun primit, chiar dacă nu îți explici cum s-a întâmplat. Nu cădea în extrema cealaltă, a ghinionului. Așa cum norocul este un termen pentru ceva iluzoriu, la fel este și termenul de ghinion. Dar și în cazul unor sentimente negative și al senzației că primești numai lucruri rele, poți face ceva: roagă-te! Dumnezeu îl poate opri pe cel rău să te atingă cu darurile lui otrăvite. Dacă există un „noroc”, acela este Dumnezeul nostru.

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...