Articolul precedentPoveste de Crăciun
  Articolul următorAleasa Doamnă

  Avem stăpânire peste neamuri

  Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri. (Apocalipsa 2:26)

  Domnul însuşi făgăduise ucenicilor Săi: „Şi, după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine” (Ioan 14:3). Mântuitorul cel milostiv a fost Acela care, anticipând singurătatea şi necazul urmaşilor Săi, i-a însărcinat pe îngeri să-i mângâie cu asigurarea că El va reveni în acelaşi mod în care Se înălţa la cer. Şi atunci când ucenicii stăteau cu ochii pironiţi spre cer pentru a prinde ultima privire a Aceluia pe care-L iubeau, atenţia le-a fost atrasă de cuvintele îngerului: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Faptele 1:11). Speranţa le-a fost aprinsă iarăşi de solia îngerului. Ucenicii s-au întors în Ierusalim cu mare bucurie şi stăteau întotdeauna în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu (Luca 24:53). Ei nu se bucurau pentru că Isus Se despărţise de ei şi erau lăsaţi să se lupte cu încercările şi ispitele lumii, ci datorită asigurării îngerului că El urma să vină iarăşi.

  Vestea revenirii lui Hristos ar trebui să fie ca atunci când a fost adusă de îngeri păstorilor din Betleem, o veste plină de bucurie. Aceia care-L iubesc într-adevăr pe Mântuitorul nu pot decât să salute cu bucurie anunţul care se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu, că Acela în care este concentrată speranţa vieţii veşnice vine iarăşi, nu ca să fie insultat, dispreţuit, respins, aşa cum a fost la prima venire, ci în putere şi slavă, ca să-Şi răscumpere poporul. (Tragedia veacurilor, p. 339-340)

  Evanghelia trebuie să înainteze din cucerire în cucerire, din biruinţă în biruinţă. Măreţia împărăţiei va fi dată poporului sfinţilor Celui Preaînalt şi ei vor lua împărăţia şi o vor stăpâni din veac în veac. (Mărturii, vol. 9, p. 179)

  Avem stăpânire peste neamuri - 2018. Vestea revenirii lui Hristos ar trebui să fie ca atunci când a fost adusă de îngeri păstorilor din Betleem, o veste plină de bucurie. Aceia care-L iubesc într-adevăr pe Mântuitorul nu pot decât să salute cu bucurie anunţul care se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu, că Acela în care este concentrată speranţa vieţii veşnice vine iarăşi.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Nici măcar jumătate

  Deși la prima vedere anturajul pe care îl alegem și locul în care alegem să trăim pot părea inofensive, ele pot deveni totuși periculoase. Poate că ne considerăm suficient de maturi ca să fim ispitiți de ceva dăunător. Însă realitatea este că, pe neobservate, ceea ce se întâmplă lângă noi ne influențează, mai ales dacă e vorba de ceva negativ. Nimic din ceea ce vedem sau auzim nu ne lasă indiferenți, chiar dacă nu acordăm prea multă atenție. A ne considera intangibili nu este o dovadă de înțelepciune și nici de tărie, ci mai degrabă trădează imaturitate și superficialitate. A ne teme de influențe rele nu e o slăbiciune, ci o dovadă de precauție și discernământ spiritual.

  Deschide-mi inima!

  Doamne, fie ca dragostea Ta necondiționată să crească în inima mea și să mă determine la acțiune!

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  A hamis tudomány veszélyei

  „Timótheus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen, üres beszédektől és a hamis...