Ni se va da viața veșnică

  Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte. (Apocalipsa 2:11)

  „Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23). În timp ce viaţa este moştenirea celor drepţi, moartea este partea celor nelegiuiţi. Moise a spus lui Israel: „îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul” (Deuteronomul 30:15). Moartea la care se referă aceste texte nu este cea pronunţată asupra lui Adam, deoarece toată omenirea suferă pedeapsa pentru păcatul lui. Este vorba despre „moartea a doua”, care este pusă în contrast cu viaţa veşnică.

  Ca urmare a păcatului lui Adam, moartea a trecut asupra întregului neam omenesc. Toţi, fără deosebire, merg în mormânt, iar prin prevederile planului de mântuire toţi vor fi scoşi din mormintele lor. „Va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi” (Faptele 24:15). „Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos” (1 Corinteni 15:22). Dar se face deosebire între cele două categorii de oameni care sunt înviaţi. „Toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată (Ioan 5:28,29). Aceia care au fost„socotiţi vrednici” de înviere spre viaţă sunt „fericiţi şi sfinţi”. „Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere” (Apocalipsa 20:6). Dar aceia care n-au primit iertare prin pocăinţă şi credinţă trebuie să primească pedeapsa nelegiuirii lor. (Tragedia veacurilor, p. 499)

  Îngerul zice: „Satana este rădăcina, iar copiii săi sunt ramurile. Ei sunt mistuiţi acum cu rădăcină şi ramură. Ei au murit de moartea veşnică. Ei nu vor mai învia niciodată şi Dumnezeu va avea un univers curat.” (…) Întreaga oştire a celor mântuiţi, tânăr şi bătrân, mare şi mic, au aruncat coroanele lor strălucitoare la picioarele Răscumpărătorului lor, au îngenuncheat în adorare în faţa Lui şi s-au închinat Lui, Aceluia care trăieşte în vecii vecilor. Pământul cel frumos şi nou, cu toată strălucirea sa, va fi moştenirea veşnică a sfinţilor. (Scrieri timpurii, p. 295)

  Ni se va da viața veșnică - 2018. Întreaga oştire a celor mântuiţi, tânăr şi bătrân, mare şi mic, au aruncat coroanele lor strălucitoare la picioarele Răscumpărătorului lor, au îngenuncheat în adorare în faţa Lui şi s-au închinat Lui, Aceluia care trăieşte în vecii vecilor. Pământul cel frumos şi nou, cu toată strălucirea sa, va fi moştenirea veşnică a sfinţilor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Maximum șase centimetri

  Fă o scanare completă printre lucrurile și folderele tale. Vezi ce nu ar trebui să mai fie păstrat și ia decizia de a arunca, de a șterge tot ce nu te onorează. Renunță la acele lucruri care trebuie ascunse. Când simțim nevoia să ascundem ceva de ceilalți, trebuie să ne gândim serios dacă avem nevoie de acel lucru. Oare nu mă afectează dacă îl păstrez sau dacă va fi descoperit de altcineva mai iscoditor din fire?

  „Nu ai lumini!”

  Isus dorește să lăsăm o cărare luminoasă pentru ca oamenii să poată urma acea lumină. Mă rog să nu auzim niciodată pe cineva care să zică: „Nu ai lumini! Nu ai lumini!” Astăzi, fie că Dumnezeu să ne ajute să fim lumini strălucitoare pentru El!

  Marea trimitere

  Tu ce zici? Nu aştepta o situaţie mai bună ca să împlineşti Marea Trimitere! Ia-ţi ochii de la tine şi îndreaptă-i spre Hristos! Sunt în jurul tău oameni care au nevoie să audă un mesaj de îndurare din partea celor care au trăit aceeaşi durere.

  Gata oricând!

  Doamne, mă pun la dispoziția Ta astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Identifică-ți limitele! Vezi care sunt reale și care țin doar de teama de a ieși din zona de confort!

  Élelem és földek az utolsó napokban

  „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől....