Articolul precedentCând se termină spectacolul
  Articolul următorDuhul Sfânt

  Suntem făcuți stâlpi în Templul lui Dumnezeu

  Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer, de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou. (Apocalipsa 3:12)

  Singura speranţă a oricărui om se află în Isus Hristos. (…) Hainele curate şi sfinte nu sunt pregătite pentru a fi îmbrăcate după ce se intră pe porţi în cetate.Toţi aceia care intră vor avea pe ei haina neprihănirii lui Hristos şi numele lui Dumnezeu va fi văzut pe frunţile lor Acest nume este simbolul pe care apostolul l-a văzut în viziune şi reprezintă supunerea minţii prin-tr-o ascultare inteligentă şi credincioasă de toate poruncile lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 18 august 1886)

  Conflictul prin care noi vom trece va fi ultimul pe care îl vom avea în această lume. Noi ne aflăm acum în mijlocul lui. Cele două părţi se luptă pentru supremaţie. În acest conflict, noi nu putem rămâne neutri. Trebuie să luăm poziţie fie de o parte, fie de cealaltă. Dacă luăm poziţie alături de Hristos, dacă îl recunoaştem înaintea lumii în cuvânt şi faptă, noi dăm atunci o mărturie vie cu privire la cine sau pe cine am ales să slujim sau să onorăm. În această importantă perioadă a istoriei pământului, nu ne putem îngădui să lăsăm pe cineva în dubiu cu privire la persoana de partea cui suntem. (…) Pentru a câştiga biruinţa asupra fiecărui asalt al vrăjmaşului, trebuie să ne prindem bine de o putere ce este mai presus de noi.Trebuie să menţinem o legătură permanentă şi vie cu Hristos, care are puterea de a da biruinţă fiecărui suflet ce va păstra o atitudine de credin-cioşie şi umilinţă. (…) Ca unii care sperăm să primim răsplata biruitorului, noi trebuie să mergem înainte în lupta creştină, deşi la fiecare pas întâlnim opoziţie. Ca biruitori, noi trebuie să împărăţim împreună cu Hristos în curţile cereşti şi vom birui prin sângele Mielului şi cuvântul mărturiei noastre. „Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu.” (Review and Herald, 9 iuIie 1901)

  Suntem făcuți stâlpi în Templul lui Dumnezeu - 2018. Dacă luăm poziţie alături de Hristos, dacă îl recunoaştem înaintea lumii în cuvânt şi faptă, noi dăm atunci o mărturie vie cu privire la cine sau pe cine am ales să slujim sau să onorăm. În această importantă perioadă a istoriei pământului, nu ne putem îngădui să lăsăm pe cineva în dubiu cu privire la persoana de partea cui suntem.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...