Articolul precedentSă rămâi în Hristos
  Articolul următorVechiul și noul an

  Vom moșteni toate lucrurile

  Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu! (Apocalipsa 21:7)

  Pentru a moşteni toate lucrurile, noi trebuie să rezistăm şi să biruim păcatul. (Tragedia veacurilor, p. 540)

  Noi putem avea bucurie în Domnul, dacă vom păzi poruncile Lui. Dacă, într-adevăr, cetăţenia noastră este de sus şi avem dreptul la o moştenire nemuritoare, de o esenţă veşnică, atunci vom avea acea credinţă care lucrează prin dragoste şi care purifică sufletul. (…) Noi suntem membri ai familiei cereşti, copii ai împăratului ceresc, moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos. La venirea Sa, vom avea cununa vieţii, care nu se poate veşteji. (Youth’s Instructor, 25 august 1898)

  Monarhul cerului doreşte să aveţi şi să vă bucuraţi de tot ce înnobilează, dezvoltă şi înalţă fiinţa voastră şi o face capabilă să locuiască cu El pentru totdeauna, existenţa voastră măsurându-se cu viaţa lui Dumnezeu. Cât potenţial are viaţa ce stă să vină! Cât farmec are ea! Cât de largă şi de profundă, cât de nemăsurată este iubirea lui Dumnezeu manifestată faţă de om! (Mărturii, vol. 3, p. 458)

  Privilegiile acordate copiilor lui Dumnezeu sunt fără limită: a fi legaţi cu Isus Hristos, care, prin tot universul ceresc şi al lumilor ce nu au căzut, este adorat de fiecare inimă şi la adresa Sa cântă laude fiecare limbă; a fi copii ai lui Dumnezeu, a purta numele Său, a deveni un membru al familiei regale; a fi înrolat sub stindardul Prinţului Emanuel, împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1886)

  Fiul lui Dumnezeu este moştenitorul tuturor lucrurilor şi stăpânirea şi slava împărăţiei acestei lumi i-au fost făgăduite. (…) Aşa cum Hristos a fost în această lume, tot aşa sunt şi urmaşii Săi. Ei sunt fii şi fiice ale lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos; şi împărăţia şi stăpânirea sunt ale lor. (Mărturii, vol. 1, p. 286-287)

  În locul lumii, El îţi va da, pentru o viaţă de ascultare, împărăţia de sub cerul întreg. El îţi va da o greutate veşnică de slavă şi o viaţă ce va dura cât veşnicia. (Mărturii, vol. 2, p. 44)

  Vom moșteni toate lucrurile - 2018. Monarhul cerului doreşte să aveţi şi să vă bucuraţi de tot ce înnobilează, dezvoltă şi înalţă fiinţa voastră şi o face capabilă să locuiască cu El pentru totdeauna, existenţa voastră măsurându-se cu viaţa lui Dumnezeu. Cât potenţial are viaţa ce stă să vină! Cât farmec are ea!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis