Mical – desconsiderare subiectivă

  Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră şi, văzând pe împăratul David sărind şi jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei. 2 Samuel 6:16

  În timp ce se uita pe fereastră la procesiunea aducerii chivotului la Ierusalim, Mical a fost mirată să-l vadă pe David cum dansează în mijlocul mulţimii entuziaste. Din răcoarea liniştită a casei, lucrurile se vedeau altfel decât de la nivelul străzii, aşa că simţămintele soţiei lui David s-au îndreptat împotriva lui. Mical a considerat că este ruşinos şi degradant ceea ce facea împăratul. Când l-a întâlnit, nu a ezitat să dea curs gândurilor ei cu privire la comportamentul lui în faţa chivotului.

  Este evident că părerile celor doi erau diametral opuse. David considera că, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te simţi liber să-ţi manifeşti fervoarea iubirii faţă de El şi că acest lucru nu poate fi nici ruşinos şi nici degradant. Mical crescuse într-o casă împărătească, în care se cultivase ideea că membrii acestei case sunt o clasă superioară şi nu trebuie să se comporte ca oamenii de rând. Pe de altă parte, David venea cu o altă concepţie de viaţă din casa tatălui său, Işai. El considera că nu este nicio înjosire personală să dai curs în mod public sentimentelor religioase. Noul împărat al lui Israel înţelegea că este chiar datoria lui să încurajeze poporul să-şi manifeste ardoarea dragostei faţă de Dumnezeu.

  Dansul lui David a stârnit adesea dezbateri şi controverse privind chestiuni care n-au nicio legătură cu subiectul dansurilor de astăzi. Mişcarea lui David în ritmul muzicii era, în limbajul trupului, o formă dc manifestare a bucuriei şi a entuziasmului religios.

  Succesul la un pas de tine:

  Cât de liber te simţi să-ţi manifeşti în public sentimentele religioase? Fii natural şi autentic!

  Mical - desconsiderare subiectivă - 2019. Cât de liber te simţi să-ţi manifeşti în public sentimentele religioase? Fii natural şi autentic!
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...