Ilie – semnul sfințeniei

  Şi femeia a zis lui Ilie: „Cunosc acum că eşti un om al lui Dumnezeu şi cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!” 1 Împărați 17:24

  Văduva din Sarepta avusese dovada puterii supranaturale a profetului Ilie atunci când cămara ei se dovedise îmbelşugată şi binecuvântată. Este interesant că faina din oală şi untdelemnul din vas deveniseră lucruri obişnuite pentru cei din casă. Oricine putea constata diferenţa dintre casa văduvei din Sarepta şi criza economică din jur. Dar mintea omenească se obişnuieşte cu minunile, de aceea înţelepciunea populară spune că orice minune ţine numai trei zile. După aceea ea devine fapt obişnuit.

  A fost nevoie de o experienţă mai relevantă pentru ca văduva din Sarepta Sidonului să poată recunoaşte calităţile reale ale lui Ilie. Fiul văduvei s-a îmbolnăvit de o boală gravă şi a murit. Femeia a crezut că aceasta era o judecată divină pentru neascultarea ei. Dar în realitate, boala copilului era pentru întărirea ei în credinţă şi pentru slava lui Dumnezeu.

  Această pierdere misterioasă a fost o provocare şi pentru Ilie şi credinţa sa. Şcoala rugăciunii sale de efect avea nevoie să treacă un asemenea examen. Aşa că Ilie şi-a adunat toate puterile pentru a găsi o soluţie la această criză. El a făcut ce se pricepea mai bine şi s-a rugat pentru învierea acestui copil, în timp ce încerca să-i împrumute din căldura proprie. A repetat această procedură de trei ori, până când rugăciunea sa a fost ascultată. Dumnezeu a fost de acord cu procedeul şi a onorat credinţa pusă de Ilie în această rugăciune. La văzul acestei dovezi de putere, inima femeii a fost mişcată şi cuvintele ei au exprimat convingerea cu privire la sfinţenia prorocului.

  Succesul la un pas de tine:

  Uneori este nevoie de insistenţă şi stăruinţă în rugăciune, până când să primeşti răspunsul. Dar merită să duci această experienţă până la capăt.

  Ilie - semnul sfințeniei - 2019. Uneori este nevoie de insistenţă şi stăruinţă în rugăciune, până când să primeşti răspunsul. Dar merită să duci această experienţă până la capăt.
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...