Isaia – puterea viziunii personale

  În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Isaia 6:1

  Puterea de a fi diferit vine de la Dumnezeu. Puterea de a-ţi împlini misiunea este a Domnului. Siguranţa de care ai nevoie în clipele grele este un semn al prezenţei şi acceptării cereşti. Forţa de a străpunge dincolo şi discernământul luminii sunt de obârşie dumnezeiască. Toate acestea le datorezi viziunii personale.

  Viziunea personală este o descoperire a lui Dumnezeu, care Se arată fiecăruia după cum este necesar, pentru a-l întări şi îndruma. Lui Isaia, Dumnezeu i Se descoperă stând pe un tron de domnie. Lui Moise, Dumnezeu îi adresează chemarea dintr-un tufiş arzând şi care nu se mistuia. Lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, Domnul li Se alătură ca un Fiu de Dumnezeu în mijlocul cuptorului de foc.

  Lui Isaia, Dumnezeu îi sugerează că El Se află la conducere. El stăpâneşte în cer şi pe pământ. Lui I se închină ostile îngereşti. El umple cerul de strălucire şi pământul se cutremură sub umbletul paşilor Săi. Templul este plin de focul prezenţei Sale şi este învăluit în fum pentru a Se face de temut.

  Dumnezeu este Cel care îi curăţă şi îi purifică pe fiii oamenilor de vorbele rele şi deşarte, pentru a putea rosti curat cuvinte de dreptate şi speranţă. Focul de pe altar îndepărtează nelegiuirea slujitorilor Domnului, ca să poată răspunde chemării Sale atunci când vor fi trimişi cu solii din partea Sa.

  Succesul la un pas de tine:

  Imaginează-ţi că te afli faţă în faţă cu Dumnezeu şi primeşti chemarea Sa. Încearcă să te pui în locul lui Isaia.

  Isaia - puterea viziunii personale - 2019. Imaginează-ţi că te afli faţă în faţă cu Dumnezeu şi primeşti chemarea Sa. Încearcă să te pui în locul lui Isaia.
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...