Amos – vremea tăcerii

  De aceea, în vremuri ca acestea înţeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri rele. Amos 5:13

  Dacă un cuvânt spus la vreme potrivită se aseamănă cu nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint, atunci tăcerea la vremea ei este de milioane. Nu orice moment este prielnic vorbirii.

  Dacă nu este nimeni de faţă şi nu are cine să asculte, vorbirea este de prisos şi o pierdere de timp. Dacă nu doreşte nimeni să asculte, chiar dacă este cineva de faţă, cuvintele stârnesc împotrivire şi rezistenţă. Rezultatul va fi mânie, ceartă şi neînţelegere.

  Dacă este timpul ascultării, atunci atenţia şi dorinţa de înţelegere sunt cel mai dorit şi necesar lucru. Când altcineva se destăinuieşte şi încearcă să-şi descarce povara sufletului, este timpul tăcerii şi al bunăvoinţei. Înţeleptul va folosi ocazia de a face pe cineva fericit. Ascultând cu interes şi empatie, va aduce uşurare şi pace sufletului zbuciumat.

  Dacă cei ce ascultă doresc să folosească orice detaliu pentru a prinde în capcană şi a răstălmăci, înţeleptul nu va continua să vorbească spre propria pagubă şi în folosul josnic al ascultătorilor săi. El a înţeles cuvintele învăţătorului, care spune să nu arunci mărgăritarele înaintea porcilor.

  Dacă cei ce ascultă nu pot înţelege cuvintele pe care le aud, este vremea ca înţeleptul să tacă şi să caute alt drum spre inima lor. Poate că va începe să facă ceva cu mai multă putere de pătrundere decât vorbele sale neînţelese.

  Succesul la un pas de tine:

  Există momente în care înţeleptul trebuie să tacă. Dacă nu pentru altceva, măcar pentru a-şi spune astfel dezamăgirea şi durerea.

  Amos - vremea tăcerii - 2019. Există momente în care înţeleptul trebuie să tacă. Dacă nu pentru altceva, măcar pentru a-şi spune astfel dezamăgirea şi durerea.
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...