Articolul precedentA sokféleségben rejlő szépség
  Articolul următorDarul de mulțumire

  Hristos – viață pentru toți

  Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără EL. Ioan 1:3

  Creştinismul are un Dumnezeu sfânt, dar aproape de oameni. Ca să ajungem la El, nu sunt necesare eforturi, cheltuieli şi călătorii obositoare. Nu există riscul să nu ne primească. Dumnezeul nostru este accesibil şi disponibil.

  Atotprezenţa lui Hristos este asigurată chiar prin lucrurile făcute de mâna Lui. Fiecare realizare a puterii Sale creatoare ne mărturiseşte într-un anumit fel despre El şi dragostea Lui, despre El şi bunătatea Lui, despre El şi frumuseţea Lui, despre El şi îndurarea Lui. Viaţa Sa este răspândită în tot ce ne înconjoară. De fapt. El însuşi ne înconjoară cu atmosfera Sa de har mântuitor.

  Hristos oferă viaţă pentru toţi tot aşa de binevoitor cum a făcut toate lucrurile şi le ţine în fiinţă. Aşa cum Se îngrijeşte de orice vietate a lumii create, El Se poartă cu maximă grijă faţă de fiecare fiinţă umană a acestei lumi.

  Deşi numai o mică parte dintre locuitorii pământului îşi iau timp să mediteze la sfinţenia Domnului, El le poartă de grijă tuturor. Spre deosebire de dumnezeii popoarelor, care le poartă de grijă numai acelora care îi recunosc şi le aduc închinare, Hristos este Dătătorul de viaţă al tuturor. El Se îngrijeşte de bunăstarea chiar şi a celor ce-L urăsc şi se luptă contra Lui.

  Hristos este un Dumnezeu unic şi fără egal. De aici rezultă şi meritul Lui de a fi adorat şi slujit ca Dumnezeu adevărat. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi se ţin în fiinţă prin El. Nu există nimic care să nu se supună voii Sale. Numai omul face notă discordantă. El poate alege să I se împotrivească.

  Succesul la un pas de tine:

  Dacă te uiţi cu băgare de seamă, amprentele lui Hristos se văd pe toate lucrurile create de mâna Sa. Poţi descoperi în propria ta viaţă semne ale prezenţei Sale.

  Hristos - viață pentru toți - 2019. Dacă te uiţi cu băgare de seamă, amprentele lui Hristos se văd pe toate lucrurile create de mâna Sa. Poţi descoperi în propria ta viaţă semne ale prezenţei Sale.
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cuvintele care zidesc

  Dacă eşti în ceartă cu cineva din cauza cuvintelor tale (sau din oricare alt motiv), nu lăsa să treacă prea mult timp până când rezolvi acest lucru - cere iertare! Acest lucru contribuie la sănătatea ta mintală şi morală.

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy...

  Alege binecuvântarea specială!

  Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne...

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!