Ioan Botezătorul – smerenie nobilă

  Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Matei 3:11

  Uneori, o personalitate puternică ridică probleme serioase în legătură cu limitele personale şi ale misiunii sale. Marile abuzuri din istoria umanităţii au avut la bază personalităţi puternice cu acces la putere. Cum nu există sisteme perfecte de prevenire a dictaturii şi tiraniei, calea spre ele a fost permanent deschisă.

  loan Botezătorul nu a fost în pericolul de a săvârşi abuzuri, pentru că era permanent conştient de misiunea sa de a pregăti calea Domnului. Centrul predicării şi al reformelor sale era Cel care venea după el. loan avea grijă să sublinieze, în predicile şi în convorbirile sale particulare, rolul în mântuire pe care îl are lucrarea sa, în comparaţie cu cea a lui Hristos.

  loan nu înceta să sublinieze diferenţa calitativă dintre el şi Mesia, dintre lucrarea lui şi lucrarea Acestuia. El se prezenta ca unul care nu era vrednic să-I dezlege sau să-I ducă încălţămintea lui Hristos. În timp ce loan boteza cu apă, Domnul era prezentat ca oferind botezul Duhului Sfânt. Iar ca imaginea să fie convingătoare, loan vorbea de botezul cu foc – simbolul Duhului Sfânt.

  Măreţia lui loan Botezătorul constă în faptul că a rămas permanent în limitele postului său de înainte-mergător şi de pregătitor al drumului Mântuitorului. Nu înseamnă că nu a avut parte de descurajări şi decepţii, dar şi-a acceptat rolul cu decenţă şi disciplină personală.

  Succesul la un pas de tine:

  Pentru că succesul tău depinde de claritatea înţelegerii şi consecvenţa îndeplinirii rolului personal, merită să-ţi iei timp pentru a evalua lucrurile!

  Ioan Botezătorul - smerenie nobilă - 2019. Pentru că succesul tău depinde de claritatea înţelegerii şi consecvenţa îndeplinirii rolului personal, merită să-ţi iei timp pentru a evalua lucrurile!
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Domnul poartă de grijă

  Data viitoare când vei avea de înfruntat o încercare, nu te gândi prea mult la multiplele căi prin care ai putea eșua. În schimb, roagă-te lui Dumnezeu pentru succes. El nu este niciodată prea ocupat să ne audă rugăciunile și este gata să intervină, dacă Îl rugăm.

  Comportamentul şi gândirea

  Alege acțiuni nobile, oneste, responsabile și cinstite, care arată respect și apreciere față de alții și în special împlinesc nevoile cuiva. Gândurile și faptele sunt legate atât de strâns încât se determină reciproc. Prin faptele tale vei împlini voia Domnului.

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Az előítélet növekedése

  „Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az...