Ioan Botezătorul – smerenie nobilă

  Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Matei 3:11

  Uneori, o personalitate puternică ridică probleme serioase în legătură cu limitele personale şi ale misiunii sale. Marile abuzuri din istoria umanităţii au avut la bază personalităţi puternice cu acces la putere. Cum nu există sisteme perfecte de prevenire a dictaturii şi tiraniei, calea spre ele a fost permanent deschisă.

  loan Botezătorul nu a fost în pericolul de a săvârşi abuzuri, pentru că era permanent conştient de misiunea sa de a pregăti calea Domnului. Centrul predicării şi al reformelor sale era Cel care venea după el. loan avea grijă să sublinieze, în predicile şi în convorbirile sale particulare, rolul în mântuire pe care îl are lucrarea sa, în comparaţie cu cea a lui Hristos.

  loan nu înceta să sublinieze diferenţa calitativă dintre el şi Mesia, dintre lucrarea lui şi lucrarea Acestuia. El se prezenta ca unul care nu era vrednic să-I dezlege sau să-I ducă încălţămintea lui Hristos. În timp ce loan boteza cu apă, Domnul era prezentat ca oferind botezul Duhului Sfânt. Iar ca imaginea să fie convingătoare, loan vorbea de botezul cu foc – simbolul Duhului Sfânt.

  Măreţia lui loan Botezătorul constă în faptul că a rămas permanent în limitele postului său de înainte-mergător şi de pregătitor al drumului Mântuitorului. Nu înseamnă că nu a avut parte de descurajări şi decepţii, dar şi-a acceptat rolul cu decenţă şi disciplină personală.

  Succesul la un pas de tine:

  Pentru că succesul tău depinde de claritatea înţelegerii şi consecvenţa îndeplinirii rolului personal, merită să-ţi iei timp pentru a evalua lucrurile!

  Ioan Botezătorul - smerenie nobilă - 2019. Pentru că succesul tău depinde de claritatea înţelegerii şi consecvenţa îndeplinirii rolului personal, merită să-ţi iei timp pentru a evalua lucrurile!
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...