Ioan Botezătorul – smerenie nobilă

  Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Matei 3:11

  Uneori, o personalitate puternică ridică probleme serioase în legătură cu limitele personale şi ale misiunii sale. Marile abuzuri din istoria umanităţii au avut la bază personalităţi puternice cu acces la putere. Cum nu există sisteme perfecte de prevenire a dictaturii şi tiraniei, calea spre ele a fost permanent deschisă.

  loan Botezătorul nu a fost în pericolul de a săvârşi abuzuri, pentru că era permanent conştient de misiunea sa de a pregăti calea Domnului. Centrul predicării şi al reformelor sale era Cel care venea după el. loan avea grijă să sublinieze, în predicile şi în convorbirile sale particulare, rolul în mântuire pe care îl are lucrarea sa, în comparaţie cu cea a lui Hristos.

  loan nu înceta să sublinieze diferenţa calitativă dintre el şi Mesia, dintre lucrarea lui şi lucrarea Acestuia. El se prezenta ca unul care nu era vrednic să-I dezlege sau să-I ducă încălţămintea lui Hristos. În timp ce loan boteza cu apă, Domnul era prezentat ca oferind botezul Duhului Sfânt. Iar ca imaginea să fie convingătoare, loan vorbea de botezul cu foc – simbolul Duhului Sfânt.

  Măreţia lui loan Botezătorul constă în faptul că a rămas permanent în limitele postului său de înainte-mergător şi de pregătitor al drumului Mântuitorului. Nu înseamnă că nu a avut parte de descurajări şi decepţii, dar şi-a acceptat rolul cu decenţă şi disciplină personală.

  Succesul la un pas de tine:

  Pentru că succesul tău depinde de claritatea înţelegerii şi consecvenţa îndeplinirii rolului personal, merită să-ţi iei timp pentru a evalua lucrurile!

  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Socoteala iubirii

  Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și...

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...