Articolul precedentA nők az emberiség javát szolgálják
  Articolul următorLimonada

  Petru – un nume nou

  Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa” (care, tălmăcit, înseamnă Petru). Ioan 1:42

  Întâlnirea cu Hristos produce o schimbare semnificativă în viaţă. Schimbarea trebuie să fie uneori atât de însemnată, încât are de-a face cu identitatea. Acest lucru presupune şi o schimbare a numelui. Uneori schimbarea vieţii îi determină pe cei din jur să adauge o poreclă sau un supranume, alteori — de exemplu, în cazul de faţă — adăugarea unui supranume în prealabil facilitează schimbarea vieţii.

  Simon avea nevoie de o schimbare profundă şi serioasă a vieţii sale. De fapt, acesta a fost criteriul după care Mântuitorul Şi-a ales ucenicii: dispoziţia acestora de a se lăsa schimbaţi. Schimbându-i numele, Hristos a sugerat ce fel de schimbare trebuia să aibă loc în viaţa lui. Semnificaţia numelui lui Petru (piatră) avea de-a face cu stabilitatea şi cizelarea. Asemenea stâncii, Petru trebuia să devină statornic şi asemenea pietrelor din pârâu, viaţa sa trebuia şlefuită şi rotunjită.

  Experienţa care a urmat ceremoniei de primire între ucenici a fost o lungă şi permanentă rostogolire vindecătoare şi transformatoare a vieţii apostolului. Temperamentul său impulsiv avea să devină un spirit de iniţiativă inspirată, iar şovăiala şi nestatornicia sa aveau să facă loc căutării şi dezvoltării vieţii celei noi. Petru avea multe lucruri de dezvă-ţat, înainte de a primi elementele vieţii celei noi. Sau poate că, în timp ce adăuga noutăţi la viaţa sa, le lepăda ca învechite şi nenecesare trăsăturile cele rele de caracter şi personalitate. Procesul a continuat până la înălţimea staturii lui Hristos. Moartea sa avea să confirme această realitate.

  Succesul la un pas de tine:

  Pe linia continuă dintre viaţa veche şi cea nouă, te afli undeva pe parcurs. Poţi grăbi schimbarea prin decizii bune repetate.

  Petru - un nume nou - 2019. Pe linia continuă dintre viaţa veche şi cea nouă, te afli undeva pe parcurs. Poţi grăbi schimbarea prin decizii bune repetate.
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...