Articolul precedentMennyei tanácsok szülők számára
  Articolul următorLinia de var

  Samariteanul milos – asistență completă

  S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. Luca 10:34

  Întâmplarea aceasta era reală şi devenise o povestire de circulaţie locală printre ascultătorii Mântuitorului. Morala ei nu era însă prea confortabilă pentru iudei. Pentru ei, aproapele era numai acel om cu aceeaşi credinţă şi aceleaşi tradiţii, adică unul de-al lor. Ei nu puteau aprecia fiinţa umană din perspectiva în care o făcea Hristos.

  Pentru creştin, ca şi pentru Hristos, aproapele este acel suflet care are nevoie de ajutorul imediat şi care se află în zona de acces. Deosebirile de rasă, religie sau statut social nu trebuie să creeze clauze de intervenţie sau neintervenţie în caz de necesitate. A nu face nimic şi a trece mai departe pe lângă un om aflat în nevoie este o greşeală gravă, care arată lipsă de dragoste faţă de oameni. Argumente de natură morală nu pot justifica indiferenţa faţă de cei aflaţi în stare de necesitate. Adevărata morală creştină este cea care ne determină să acţionăm când semenii sunt în nevoie. Nu se pune problema dacă ei se califică sau sunt vrednici de ajutorul nostru. Calificarea lor este deja îndeplinită prin starea lor de neajutorare.

  Vorbind despre samariteanul milos, Hristos vorbea despre Sine şi despre rolul Său în procesul mântuirii neamului omenesc. Asemenea samariteanului, Hristos a lăsat treburile Sale pentru a Se dedica ridicării fiinţei omeneşti din ruina şi părăsirea în care a adus-o Satana şi a o aşeza în siguranţă într-o incintă unde să fie îngrijită până la întoarcerea Sa. Pe această cale aflăm că misiunea vindecării ne-a fost deja repartizată în mod explicit, fiecăruia.

  Succesul la un pas de tine:

  Concepţia noastră despre cine este aproapele se poate schimba datorită acestei pilde. Nu ne rămâne decât să folosim mijloacele încredinţate de Hristos la plecare.

  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Socoteala iubirii

  Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...