Articolul precedentMesaje tăcute
  Articolul următorConvertirea unei Universități

  Barnaba – gata să stea alături

  Barnaba s-a dus înapoi la Tars, ca să caute pe Saul şi, când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia. Fapte 11:24,25

  Barnaba era acel tip de om care vede imediat valoarea personală a fiecărui om din jurul său şi simte că este misiunea lui să-l ajute să se lanseze în lucrare. De îndată ce a luat cunoştinţă de convertirea lui Saul din Tars, Barnaba a plecat pentru a face cunoştinţă cu el şi a vedea cum putea să-i fie de folos. Se pare că, după experienţa din pustia Arabiei, Saul se retrăsese în oraşul său natal, neştiind încotro s-o apuce.

  Principala dificultate cu care se confrunta Saul din Tars era lipsa de încredere din partea bisericii, pe care o persecutase până de curând. Era normal ca atât conducătorii, cât şi membrii tinerei biserici creştine să nu se entuziasmeze prea tare la auzul veştii despre convertirea unui persecutor atât de aspru şi activ.

  Cum „situaţia de carantină” se prelungea, Barnaba a simţit că este cazul să intervină pentru a scoate lucrurile din impas. De îndată ce l-a întâlnit pe Saul, Barnaba l-a însoţit până la Antiohia, care era unul dintre cele mai puternice centre ale misiunii creştine. Barnaba s-a gândit la o familiarizare treptată a lui Saul cu biserica, dar şi a bisericii cu Saul. Un an de zile a durat această perioadă de acomodare. În tot acest timp, Barnaba şi Saul participau regulat la adunările bisericii. Probabil că adesea Saul era programat să vorbească, iar după o asemenea vorbire în care, cu siguranţă, era prezentată şi mărturia sa personală, prieteniile erau repede închegate.

  Succesul la un pas de tine:

  Caută pe cineva în jur care este promiţător, dar nu reuşeşte să câştige încrederea semenilor. S-ar putea să merite să-i dai o mână de ajutor.

  Barnaba - gata să stea alături - 2019. Caută pe cineva în jur care este promiţător, dar nu reuşeşte să câştige încrederea semenilor. S-ar putea să merite să-i dai o mână de ajutor.
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...