Timotei – administrație responsabilă

  De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. 2 Timotei 1:6

  Darul lui Dumnezeu la care face Pavel referire aici poate fi autoritatea administrativă delegată cu ocazia hirotonirii lui Timotei ca slujitor al Evangheliei. Cu acea ocazie, darurile naturale ale lui Timotei au fost în mod public recunoscute şi consacrate misiunii creştine. Recunoaşterea oficială a funcţiei sale avea să-i confere putere executivă în soluţionarea diverselor probleme ale bisericii.

  Apostolul precizează că o atitudine neglijentă faţă de autoritatea conferită ar fi putut duce, în timp, la deteriorarea capacităţii de a conduce. Actul conducerii şi poziţia conducătoare prezintă o serie de riscuri specifice. Abuzul sau neglijenţa se poate instala pe nesimţite în viaţa oricărui conducător. Şi una, şi cealaltă sunt la fel de dăunătoare.

  Înflăcărarea darului lui Dumnezeu este o obligaţie permanentă a conducătorului. Lucrătorul creştin n-ar trebui să uite niciodată că autoritatea sa vine de la Dumnezeu şi numai în măsura în care mai reprezintă voinţa divină, aceasta mai are şi susţinerea din partea Sa. Altfel, actul conducerii creştine degenerează într-o simplă acţiune omenească în care Dumnezeu nu mai are nicio parte şi niciun folos.

  Apoi, Timotei trebuia să-şi aducă aminte că el nu era niciodată singur în această lucrare a lui Dumnezeu, chiar dacă responsabilitatea era personală. Pavel şi ceata prezbiterilor care participaseră la ungerea sa ca responsabil creştin formau un grup de oameni cu care Timotei trebuia să lucreze în armonie şi respect.

  Succesul la un pas de tine:

  Autoritatea personală trebuie bine administrată şi dezvoltată pentru a continua să împlinească misiunea şi chemarea din ce în ce mai bine.

  Timotei - administrație responsabilă - 2019. Autoritatea personală trebuie bine administrată şi dezvoltată pentru a continua să împlinească misiunea şi chemarea din ce în ce mai bine.
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...