Articolul precedentDiadal Krisztus által
  Articolul următorMiracolul Cerului

  Ioan – criteriul excelenței

  Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Apocalipsa 14:12

  Fiecare om şi fiecare grup de oameni aspiră la excelenţă. Toţi doresc să se ştie purtătorii însemnelor şi caracteristicilor celor mai buni. Toţi ar fi încântaţi să facă parte din elită. Aici Ioan primeşte descoperirea condiţiilor de bază care definesc grupul de oameni pe care Dumnezeu îi consideră excelenţi.

  Prima caracteristică revelată este răbdarea sfinţilor. Aceasta este o atitudine permanentă de rezistenţă statornică faţă de invazia răului, sub toate aspectele lui. Răbdarea sfinţilor este exprimarea explicită şi clară a poziţiei de ascultare faţă de Dumnezeu şi de împotrivire categorică şi conştiincioasă faţă de Satana. Este adevărat că acest mod de a fi a devenit o a doua natură a sfinţilor lui Dumnezeu, dar ei au rămas tot timpul conştienţi de natura lor păcătoasă şi de potenţialul lor continuu de a săvârşi Fapte care contravin aşteptării şi voinţei lui Dumnezeu pentru ei.

  Viaţa grupului de elită descris aici este o oglindire evidentă a caracterului lui Dumnezeu arătat în mod constant şi simplu în Decalog. Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu îşi găsesc întruchiparea în comportamentul şi modul de gândire al celor menţionaţi aici.

  Cea de-a treia caracteristică este secretul care stă la baza performanţelor de excepţie ale aleşilor lui Dumnezeu. Credinţa lui Isus constituie singura speranţă şi sursă de reuşită a grupului de elită arătat lui loan. Credinţa lui Isus a fost cea prin care El Şi-a încredinţat viaţa în mâna Tatălui şi apoi S-a încrezut numai în El pentru reuşită.

  Succesul la un pas de tine:

  Poţi fi un reprezentant al elitei creştine, dacă aceeaşi credinţă ca a lui Isus te conduce zilnic. Tu Îi oferi astfel ocazia lui Dumnezeu să te conducă şi să te ocrotească!

  Ioan - criteriul excelenței - 2019. Poţi fi un reprezentant al elitei creştine, dacă aceeaşi credinţă ca a lui Isus te conduce zilnic. Tu Îi oferi astfel ocazia lui Dumnezeu să te conducă şi să te ocrotească!
  Ion Buciuman
  Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  A végső diadal

  „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig...

  Totul nou

  Tată drag, eu aleg să cred în făgăduinţa Ta de a face toate lucrurile noi. Astăzi Iţi dau Ţie tot ce este stricat în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru speranţa unui nou început. M-am rugat în numele lui Isus. Amin!

  Cerul jos și cerul sus

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...