Conținutul categoriei

Devotional explo

Mesaje zilnice pentru exploratori

Atenție la neatenție!

Ce s’a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. – Luca 17:26,27 Harlem Gnohere este un fotbalist francez care activează în România. […]

Ce minunat este Dumnezeu!

Și Dumnezeu a zis: „Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi, și între toate viețuitoarele cari sânt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ – Geneza 9:12,13 Omul se îndepărtase foarte […]

Primul lucru făcut

Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate, și a adus arderi de tot pe altar. – Geneza 8:20 Primul lucru pe care Noe l-a făcut când a ieșit din corabie a fost să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Există ceva extrem de frumos și interesant […]

Asemenea Lui

Așa a și făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. – Geneza 6:22 Numele Noe reflectă cu adevărat semnificația ebraică, și anume: ODIHNĂ. Atitudinea lui de ascultare de Dumnezeu a indus în propria-i viață o stare de bine cum doar cei ce-și au odihna în Dumnezeu o cunosc . Textul acesta apare pe fondul […]

Conștiinciozitate

Fă-ți o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe, și s-o tencuiești cu smoală pe dinlăuntru și pe dinafară. – Geneza 6:14 Când eram mică, îmi petreceam vacanțele la țară, la bunici. Bunicul meu era tâmplar și lucra cu pasiune. Mai întâi se gândea ce fel obiect are de făcut, […]

Noe, un om neprihănit

Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. – Geneza 6:9 Poate că ai citit acest text și ai gândit deja că nu poți fi la fel ca acest om. Nu uita că Noe a fost și el un om la fel ca toți ceilalți, însă […]

Ochii mei Îl vor vedea!

Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu, și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește […]

Când tragi linia, cu ce rămâi?

Îmi va rămânea măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu cari mă copleșește: că niciodată n-am călcat poruncile Celui Sfânt. – Iov 6:10 Da, am învățat greu că viața nu te iartă. Este un fel de a spune. În realitate, tot ce găsim frumos în lume se îndreaptă spre haos. Camera pe care ai […]

Vreme grea

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele lui. – Iov 2:10 Era un om foarte bogat! Ştiţi cât de mare era averea lui Iov? Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, […]

Cânți când îți este greu?

Atunci Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua, și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat, și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, și Domnul a luat,-binecuvântat fie Numele Domnului!” – Iov 1:20-21 Într-un an uitat de vremuri – 1884 […]

Părinți mândri de tine

Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău”. – Iov 1:8 Era vineri seara. În camera lor, părinții își citeau fiecare cartea lui și se pregăteau […]

Asigurare familială

Și, după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi: se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor”. Așa avea Iov obicei să facă. – Iov […]