Conținutul categoriei

Devotional explo

Mesaje zilnice pentru exploratori

Lungul nasului

Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu” , zicea el” ,am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” (Matei 3:14) Din când în când fiecare persoană are de îndeplinit o misiune specială. Ceva care merită ținut minte toată viața și mai ales povestit la nepoți. Modul cum îți îndeplinești acea misiune are […]

Vestiți Evanghelia

El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape. (Matei 3:2) Încă din copilărie m-am întrebat cum să povestesc oamenilor despre apropiata revenire a lui Isus Hristos, însă întotdeauna mă loveam de câteva întrebări. Oare ce urmau să spună ceilalți? Cum le dau vestea? Le-o spun verde în față sau mai pe ocolite? Dacă nu le […]

Mai mult decât ești dator

Și, când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după Legea lui Moise, Iosif și Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfățișeze înaintea Domnului. (Luca 2:22) Ce crezi, Dumnezeu știa cine este copilul lui Iosif și al Mariei? Sigur că știa, doar era Fiul lui Dumnezeu! Și cu toate acestea, Iosif și Maria au […]

Tu ce alegi?

Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. (Matei 1:24) De câte ori te-ai trezit și ai luat o hotărâre dis-de-dimineață că nu vei mai mânca dulciuri, că nu te vei mai uita la televizor, la filme, că nu vei mai asculta muzică, […]

Cum arată visul?

Maria păstra toate cuvintele acelea, și se gândea la ele în inima ei. (Luca 2:19) Încă din primele luni de viață facem cunoștință cu universul gândurilor, unul dintre cele mai vaste domenii ale vieții. Visele noastre sunt alcătuite din imagini care rămân stocate în memoria noastră. Acestea revin în timpul somnului sub forma unor combinații […]

Respirația sufletului

Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui. (Fapte 1:14) Atunci când citim acest verset, ne punem întrebarea: cine sunt „toți aceștia”? În versetul anterior aflăm răspunsul la întrebare, erau cei 11 ucenici rămași… Ei, pe care mai odinioară, […]

Copil de Împărat

Mama lui a zis slugilor: „Să faceți orice vă va zice”. (Ioan 2:5) Ce le-a zis Isus slujitorilor să facă? Isus le-a zis: „Umpleți vasele acestea cu apă.” Acolo erau șase vase de piatră … și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Și le-au umplut până sus. Vadră sau măsură (greacă: metretes […]

Facă-se voia Ta

Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Și îngerul a plecat de la ea. (Luca 1:38) Am fost odată martor la o scenă foarte stânjenitoare într-un supermarket. O familie care venise la cumpărături îl pusese în coș, printre produse și pe băiețelul lor care avea după câte mi-am dat seama în jur […]

De la Eva la Maria

Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. (Luca 1:30) Odată cu părăsirea Edenului, fiecare femeie din poporului lui Dumnezeu nutrea în adâncul sufletului o dorință: ”Nu cumva voi fi eu mama Salvatorului planetei, așa cum a promis Dumnezeu? Nu cumva prin mine se va împlini profeția despre ”sămânța”, […]

Comunică responsabil!

Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, și a ascultat; și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, și cinstesc Numele Lui. (Maleahi 3:16) Trăim în era tehnologiei, și asta ne […]

Noua poruncă te urcă!

Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii; niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său, și nici să nu iubiți jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.” (Zaharia 8:16,17) Pinocchio nu e doar o […]

Binecuvântarea

Semănați mult, și strângeți puțin, mâncați, și tot nu vă săturați, beți, și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați, și tot nu vă este cald; și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă! Așa vorbește Domnul oștirilor: „Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre! (Hagai 1:6,7) La prima vedere textul de […]