Conținutul categoriei

Devotional explo

Mesaje zilnice pentru exploratori

După perdea

Ilie li s-a arătat împreună cu Moise, și sta de vorbă cu Isus. Marcu 9:4 Uneori când așteptăm schimbări majore în societate facem comparație cu vremurile din trecut sau facem apel la un anume personaj istoric care a reușit să găsească o soluție la o problemă asemănătoare cu cea prin care trecem. Ca români citam […]

Mantaua salvatoare

Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul, și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. 2 Împărați 2:8 Într-una dintre cele mai geroase nopți din iarna anului 1995, fiind militar în termen, la o unitate din Craiova, la ora 3:00 am intrat în […]

Am fost sau… SUNT?

El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale, și au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viața!” 1 Împărați 19:10 Textul de astăzi face trimitere la două perioade de timp; […]

Testul credinței

Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine!” 1 Împărați 18:37 Două altare. Doi tauri tineri. Două tabere. Doi dumnezei și multă lume. După mustrarea făcută lui Ahab și întregului popor, Ilie vine cu o provocare: măsurarea credinței. Dacă ai […]

„Ori la bal, ori la spital …”

Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul, și a zis: „Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Baal, mergeți după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. 1 Împărați 18:21 Știai că anumite acțiuni nu sunt foarte eficiente în combinație cu altele? De-a lungul anilor, […]

Speranța și bucuria

Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului”. 1 Împărați 17:14 Dacă ziua de azi te găsește pe malul gândului secat, ce până mai ieri era un fluviu de inspirație pentru […]

Simplitatea – semnul regalității

Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, și pâine și carne seara, și bea apă din pârâu. 1 Împărați 17:6 După întâlnirea cu împăratul Ahab și rostirea mesajului profetic privitor la seceta ce urma să vină, Dumnezeu i-a spus lui Ilie să plece și să locuiască în munții de lângă pârâul Cherit. Ascultător, Ilie a […]

Sunt un slujitor

Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu”. 1 Împărați 17:1 Ahab era un împărat care, conform 1 Împărați cap. 16, “a făcut ce este rău înaintea Domnului, […]

Bucuros cu Dumnezeu

Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. 2 Cronici 20:27 Te poți trezi dimineața cu N probleme, de neputință, amenințat de insucces, izolat de boală, fără prieteni, etc. Crezi că nu mai ai […]

Să am întotdeauna un cântec în inimă!

Apoi în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte, și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: „Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac!” 2 Cronici 20:21 Ai mai auzit vreodată despre un împărat care să pornească la luptă împotriva unei oștiri numeroase punând în fața armatei […]

Ce trebuie să știi când ești cuprins de spaimă?

În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul, și a vestit un post pentru tot Iuda. 2 Cronici 20:3 Inducerea spaimei este una dintre cele mai puternice arme ale vrăjmașului. Și se pare că și vrăjmașii știu acest lucru. Spre exemplu, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis niște slujitori care să îi amenințe […]

Corect până la capăt

Și a zis judecătorilor: „Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți; ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti.” 2 Cronici 19:6 Iosafat, împărat peste Iuda, le cere judecătorilor să fie corecți, să nu se abată de la cuvântul Domnului, să împartă dreptatea. Ceea ce […]