Conținutul categoriei

Devotional explo

Mesaje zilnice pentru exploratori

Dragostea, o constantă sau o variabilă divină?

„Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.”  Isaia 54:10 A fost odată ca niciodată o insulă unde locuiau sentimentele: Fericirea, Tristețea, Bogăția, Vanitatea, Cunoașterea si toate […]

Înviorare

„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare.” Isaia 50:4pp Acest text este o profeție mesiancă, a fost scris cu câteva sute de ani înainte ca Domul Isus să vină pe Pământ. Este unul dintre textele pe care dacă l-ar fi crezut și l-ar […]

Niciodată singur!

Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!  Isaia 49:16 Ai fost vreodată într-o situație în care ţi s-a părut că eşti singur, părăsit de toți? Că toate împrejurările ar fi împotriva ta? Așa ne imaginăm când trecem prin diferite încercări. Însă aparențele pot fi înșelătoare…   Dumnezeu […]

Trecut sau viitor?

„Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, și nu vă mai uitați la cele vechi! Iată, voi face ceva nou, și-i gata să se întâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie, și râuri în locuri secetoase.” Isaia 43:18,19 Avem un trecut un prezent și un viitor și […]

Nu te teme!

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. Isaia 41:10 Era începutul verii anului 1999. Dacă pentru mulți era prilej de bucurie, pentru mine era o perioadă de griji […]

Perseverență

Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc”. Isaia 40:30,31 Justo Gallego Martínez, este un fost călugăr care construiește singur, din 1961, o catedrală în orașul Mejorada del Campo din Madrid, Spania. Este […]

La cine apelezi?

Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie! Isaia 33:2 Când ai avut ultima oară nevoie de ajutor? La cine ai apelat? De multe ori ajungem in situații dificile pentru că nu știm la cine să apelăm. În școală aveam un […]

Tu pe cine vaiți?

Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” Isaia 6:5 Până la vârsta de 14 ani, am crescut într-o localitate din județul Buzău. Pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu […]

Ajutor garantat

Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, și nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, și El m-a mântuit. Isaia 12:2 Ce poate fi mai încurajator de atât! Nu este o discuție între două persoane fără a auzi unul din cuvintele: ,,criză, lipsuri, […]

Fără speranță – iertați!

Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia 1:18 Expresia, veniți să ne judecăm, te duce cu gândul la ceva pentru care trebuie să dai socoteală în fața unui judecător […]

Un om căutat

Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! Ezechiel 22:30 Mult timp Dumnezeu a condus poporul Israel. De multe ori, dorințele poporului au fost îndeplinite de Dumnezeu, iar minunile pe care le-a săvârșit El în […]

Călăuză spre Cetatea lui Dumnezeu

Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască, și nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul!” Ezechiel 3:21 Semnele de circulație pe care le învățăm de mici au rolul de a avertiza ceea ce se poate întâmpla la un moment dat într-o anumita zonă, […]