Conținutul categoriei

Devotional explo

Mesaje zilnice pentru exploratori

Cu ce să izbăvesc pe Israel?

Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea eate cea mai săracă din Manase, și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” – Judecători 6:15 Cu ce să izbăvesc pe Israel? Familia mea este cea mai săracă. Eu sunt cel mai mic. Probabil și tu […]

Fricosul viteaz

Îngerul Domnului i S-a arătat, și i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” – Judecători 6:12 Încă de mici citim/ascultăm povești în care eroii dau dovadă de mult curaj, înfruntă primejdii și, în final, obțin ceea ce își doresc. În viața însă, lucrurile nu sunt tocmai ca în basme. Oare ce înseamnă să ai curaj? […]

Just do it!

Atunci Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mânile tale. Într-adevăr, Domnul, merge înaintea ta.” – Judecători 4:14 Nu știu cum ești tu, dar una dintre marile provocări pe care un om trebuie să le învingă în viață este amânarea. E posibil să îți sune cunoscut măcar […]

Obișnuința transformată în emblemă

Ea ședea subt finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim; și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. – Judecători 4:5 Pe vremea când s-au întâmplat cele relatate aici, rolul de conducător de orice fel era al bărbatului, femeia avea un statut inferior bărbatului. În cazul de față, […]

Provocarea unui pensionar

Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea; căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachimi, și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi, poate, cu mine, și-i voi izgoni, cum a spus Domnul.” – Iosua 14:12 De foarte multe ori suntem întrebați ce o să facem când o […]

Spirit optimist = viață

Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viață dintre oamenii aceia cari se duseseră să iscodească țara. – Numeri 14:38 Doisprezece bărbați puternici, toți fruntași, au fost trimiși de Moise să exploreze țara care le fusese dată, și despre care aveau asigurarea din partea lui Dumnezeu că este a […]

De ce duh ești însulfețit?

Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh, și a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în țara în care S-a dus, și urmașii lui o vor stăpâni. – Numeri 14:24 Când învățăm din experiențele trecutului ne va fi bine în viitor. Îmi amintesc de două […]

Slujesc Domnului!

Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” – Iosua 24:15 Iosua era urmașul lui Moise. Anii trecuseră și acum, […]

Ziua când se oprește timpul

Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe Amoriți în mânile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, Și tu, lună, asupra văii Aialonului!” – Iosua 10:12 Ce motive ai putea invoca pentru a-i cere Domnului să oprească timpul în loc? Poate că ești […]

Născut biruitor

Pe când Iosua era lîngă Ierihon, a ridicat ochii, și S-a uitat. Și iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua S-a dus spre el, și i-a zis: „Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?” – Iosua 5:13 Iosua, după ce a făcut toate pregătirile pentru […]

Succesorul vrednic

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” – Iosua 1:9 Cu mult drag îmi amintesc de acele întâlniri cu juniorii, când în discuțiile noastre despre anumite personaje biblice, inevitabil, apărea și întrebarea: „Care […]

Ascultarea te face plăcut

Domnul a zis lui Moise: „Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, și să-ți pui mâna peste el.” – Numeri 27:18 Ceea ce îl aștepta pe Iosua, nu era tocmai simplu, avea de nimicit popoare și de cucerit țara promisă și mult dorită. Când Moise i-a cerut Domnului să aleagă […]