Curcubeul

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16

  În cele două pasaje biblice (Geneza 9:12-17 și Apocalipsa 4:3) ne este descoperit curcubeul care arată neprihănirea și dreptatea lui Hristos.

  În curcubeul de sus, deasupra tronului se află mărturia veșnică „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară”. Ori de câte ori se prezintă legea înaintea oamenilor, cel ce vestește adevărul să le îndrepte privirea către curcubeul făgăduinței care este deasupra scaunului harului, către neprihănirea lui Hristos. Slava legii lui Hristos.

  El a venit să magnifice, să mărească legea și s-o onoreze. S-o facă să apară lămurit că mila și pacea s-au întâlnit în Hristos și dreptatea și adevărul s-au îmbrățișat.

  După cum curcubeul este format din unirea razelor solare cu vaporii de apă ai ploii tot așa și curcubeul care încercuiește tronul reprezintă combinația dintre puterea harului și a dreptății. Nu trebuie menținută numai dreptatea singură (exclusivă) căci aceasta ar eclipsa slava curcubeului făgăduinței de deasupra tronului și oamenii n-ar vedea atunci decât penalitatea legii. Și dacă n-ar fi dreptatea și nici o pedeapsă, n-ar putea fi nici o stabilitate în guvernământul lui Dumnezeu. Împletirea judecății cu mila face ca mântuirea să fie deplină.

  Bunătatea lui Dumnezeu o găsim în versetul de aur al Bibliei. El trebuie să locuiască în inimă, viața Sa trebuie să circule prin noi precum sângele în vene.

  Vă salut cu salutul puternic al apostolului Pavel: „Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos Domnul nostru.” Amin!

  Petculescu Dumitru, Ovidiu, Jud. Constanța. Conferința Muntenia

  Curcubeul - 2019. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16
  Explo
  Exploratorii iubesc oamenii, natura și pe Dumnezeu. Ei își dezvoltă spiritul de aventură prezent în orice adolescent, prin drumeții, îndemânări, hobbyuri în întâlniri săptămânale ale cluburilor. Scopul lor este să-și formeze caractere nobile și personalitatea demnă și utilă familiei, societății și lui Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Alege binecuvântarea specială!

  Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne...

  Gândul veșniciei

  Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie nici prin...

  Când lupți alături de Dumnezeul nevăzut

  Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie nici prin...

  Biruința este a Domnului! 2

  Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie nici prin...

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...