Conținutul categoriei

Devotional explo

Mesaje zilnice pentru exploratori

Speranța și bucuria

Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului”. 1 Împărați 17:14 Dacă ziua de azi te găsește pe malul gândului secat, ce până mai ieri era un fluviu de inspirație pentru […]

Simplitatea – semnul regalității

Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, și pâine și carne seara, și bea apă din pârâu. 1 Împărați 17:6 După întâlnirea cu împăratul Ahab și rostirea mesajului profetic privitor la seceta ce urma să vină, Dumnezeu i-a spus lui Ilie să plece și să locuiască în munții de lângă pârâul Cherit. Ascultător, Ilie a […]

Sunt un slujitor

Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu”. 1 Împărați 17:1 Ahab era un împărat care, conform 1 Împărați cap. 16, “a făcut ce este rău înaintea Domnului, […]

Bucuros cu Dumnezeu

Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. 2 Cronici 20:27 Te poți trezi dimineața cu N probleme, de neputință, amenințat de insucces, izolat de boală, fără prieteni, etc. Crezi că nu mai ai […]

Să am întotdeauna un cântec în inimă!

Apoi în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte, și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: „Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac!” 2 Cronici 20:21 Ai mai auzit vreodată despre un împărat care să pornească la luptă împotriva unei oștiri numeroase punând în fața armatei […]

Ce trebuie să știi când ești cuprins de spaimă?

În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul, și a vestit un post pentru tot Iuda. 2 Cronici 20:3 Inducerea spaimei este una dintre cele mai puternice arme ale vrăjmașului. Și se pare că și vrăjmașii știu acest lucru. Spre exemplu, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis niște slujitori care să îi amenințe […]

Corect până la capăt

Și a zis judecătorilor: „Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți; ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti.” 2 Cronici 19:6 Iosafat, împărat peste Iuda, le cere judecătorilor să fie corecți, să nu se abată de la cuvântul Domnului, să împartă dreptatea. Ceea ce […]

Întreabă pe Domnul!

Dar Iosafat a zis: „Nu mai este aici nici un prooroc al Domnului, prin care să-L putem întreba?” 2 Cronici 18:6 Un vers dintr-o poezie spune că adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii. E greu să mergi contra vântului? Nu e ușor să spui nu, acolo unde toată lumea spune da. Într-o vizită pe […]

Fiu al Împăratului

În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. 2 Cronici 17:7 Iosafat a devenit rege la vârsta de 35 de ani și a domnit, în Iuda, 25 de ani. Încă din primii ani ai […]

Cea mai înaltă treaptă de mărire

Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David, și n-a căutat pe Baali. 2 Cronici 17:3 Pentru Domnul? Gata oricând! După cum ne este salutul cred că fiecare dintre noi ne dorim să fim conștienți de prezența continuă a Domnului în viața noastră. Versetul de astăzi […]

Lucrează neîncetat!

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Eclesiastul 3:11 Care sunt viețuitoarele tale preferate? Ale mele sunt niște insecte din ordinul Lepidoptera. Acestea mă impresionează prin […]

Timpul trece sau noi trecem pe lângă el?

Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Eclesiastul 11:9 „Copilul râde: „Înțelepciunea şi iubirea mea e jocul! ” Tânărul cântă: „Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea! ” Bătrânul […]