Conținutul categoriei

Devotional explo

Mesaje zilnice pentru exploratori

Spirit optimist = viață

Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viață dintre oamenii aceia cari se duseseră să iscodească țara. – Numeri 14:38 Doisprezece bărbați puternici, toți fruntași, au fost trimiși de Moise să exploreze țara care le fusese dată, și despre care aveau asigurarea din partea lui Dumnezeu că este a […]

De ce duh ești însulfețit?

Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh, și a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în țara în care S-a dus, și urmașii lui o vor stăpâni. – Numeri 14:24 Când învățăm din experiențele trecutului ne va fi bine în viitor. Îmi amintesc de două […]

Slujesc Domnului!

Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” – Iosua 24:15 Iosua era urmașul lui Moise. Anii trecuseră și acum, […]

Ziua când se oprește timpul

Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe Amoriți în mânile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, Și tu, lună, asupra văii Aialonului!” – Iosua 10:12 Ce motive ai putea invoca pentru a-i cere Domnului să oprească timpul în loc? Poate că ești […]

Născut biruitor

Pe când Iosua era lîngă Ierihon, a ridicat ochii, și S-a uitat. Și iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua S-a dus spre el, și i-a zis: „Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?” – Iosua 5:13 Iosua, după ce a făcut toate pregătirile pentru […]

Succesorul vrednic

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” – Iosua 1:9 Cu mult drag îmi amintesc de acele întâlniri cu juniorii, când în discuțiile noastre despre anumite personaje biblice, inevitabil, apărea și întrebarea: „Care […]

Ascultarea te face plăcut

Domnul a zis lui Moise: „Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, și să-ți pui mâna peste el.” – Numeri 27:18 Ceea ce îl aștepta pe Iosua, nu era tocmai simplu, avea de nimicit popoare și de cucerit țara promisă și mult dorită. Când Moise i-a cerut Domnului să aleagă […]

Neînfricații

Numai, nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei!” – Numeri 14:9 Ți-a fost vreodată teamă de cineva? Dacă da, probabil că ai simțit inima bătându-ți mai tare, ai început […]

Un Musafir așteptat

Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. – Exodul 33:11 Vă place să primiți musafiri? Îmi amintesc cu bucurie de momentele din copilărie când veneau musafiri la noi […]

Auzim, dar ascultăm?

Moise și Aaron au făcut ce le poruncise Domnul: așa au făcut. – Exodul 7:6 Nepoţelul era în vacanţă la bunici. Băiatul era la vârsta întrebărilor care încep cu de ce? Tot ce vedea în ograda bunicilor cerea o explicaţie: „De ce câinele latră când intră cineva pe poartă, de ce găinile cotcodăcesc mai tare […]

Aaron și Hur

Mânile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o subt el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mânile, unul deoparte, iar altul de alta; și mânile lui au rămas întinse pînă la asfințitul soarelui. – Exodul 17:12 De îndată ce au ajuns la Refidim, o nouă primejdie […]

Roagă-te și tu!

Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmașilor săi; – Exodul 32:25 Ai făcut vreodată ceva rău și te-ai așteptat să fi pedepsit ,dar ai scăpat fără să știi de ce? Moise se afla pe munte, unde stătea de vorbă cu Dumnezeu, și Dumnezeu […]