Conținutul categoriei

Devotional explo

Mesaje zilnice pentru exploratori

Nu te teme!

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. Isaia 41:10 Era începutul verii anului 1999. Dacă pentru mulți era prilej de bucurie, pentru mine era o perioadă de griji […]

Perseverență

Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc”. Isaia 40:30,31 Justo Gallego Martínez, este un fost călugăr care construiește singur, din 1961, o catedrală în orașul Mejorada del Campo din Madrid, Spania. Este […]

La cine apelezi?

Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie! Isaia 33:2 Când ai avut ultima oară nevoie de ajutor? La cine ai apelat? De multe ori ajungem in situații dificile pentru că nu știm la cine să apelăm. În școală aveam un […]

Tu pe cine vaiți?

Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” Isaia 6:5 Până la vârsta de 14 ani, am crescut într-o localitate din județul Buzău. Pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu […]

Ajutor garantat

Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, și nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele, și El m-a mântuit. Isaia 12:2 Ce poate fi mai încurajator de atât! Nu este o discuție între două persoane fără a auzi unul din cuvintele: ,,criză, lipsuri, […]

Fără speranță – iertați!

Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia 1:18 Expresia, veniți să ne judecăm, te duce cu gândul la ceva pentru care trebuie să dai socoteală în fața unui judecător […]

Un om căutat

Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! Ezechiel 22:30 Mult timp Dumnezeu a condus poporul Israel. De multe ori, dorințele poporului au fost îndeplinite de Dumnezeu, iar minunile pe care le-a săvârșit El în […]

Călăuză spre Cetatea lui Dumnezeu

Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască, și nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul!” Ezechiel 3:21 Semnele de circulație pe care le învățăm de mici au rolul de a avertiza ceea ce se poate întâmpla la un moment dat într-o anumita zonă, […]

Ezechiel

„Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care va ieși din gura Mea, să-i înștiințezi din partea Mea! Ezechiel 3:17 „Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care va ieși din gura Mea, să-i înștiințezi din partea Mea!” Domnul a lansat […]

Du-te și spune cuvintele Mele!

El mi-a zis: „Fiul omului, du-te la casa lui Israel, și spune-le cuvintele Mele!  Ezechiel 3:4 Dacă citim continuarea textului de bază descoperim că porunca Domnului este urmată de o făgăduință minunată, dătătoare de putere și curaj: ,,Căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ci la […]

Un altfel de „dar”

Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe cari le-a săvârșit, și păzește toate legile Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Ezechiel 18:21 Ți s-a întâmplat să ți se promită un lucru foarte important și după să ți se adauge „dar”? Poate îți răsună […]

Cardiacii

Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel 36:26 Fără îndoială, una dintre cele mai mari realizări ale științei medicale moderne, a fost intervenția chirurgicală pe cord deschis. Dar performanțele medicinei nu […]