Prinţi şi prinţese

  Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să tină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit. Geneza 18:19

  Dumnezeu face apel la toţi părinţii să-şi conducă pe calea Domnului copiii. Există o realitate: părinţii nu-şi pot îndruma copiii la fiecare pas, dar pot să-i îndrepte în direcţia bună. Noi ne ajutăm copiii să îşi modeleze caracterul, insuflându-le valorile morale după care să trăiască, inclusiv în cele mai potrivnice circumstanţe. Trebuie să-i învăţăm pe copii despre onoarea de a-I aparţine împăratului împăraţilor, instruindu-i să se poarte ca nişte prinţi şi prinţese care aşteaptă intrarea în împărăţie, într-o zi.

  Trebuie să deprindem arta întoarcerii inimii copiilor noştri către împărăţia cerească, pentru a avea o motivaţie mai puternică de a rezista ispitelor acestei lumi. Trebuie să insuflăm în inima copiilor noştri principiile eterne ale cerului, repetându-le din nou şi din nou că cetăţenia lor este în ceruri, acolo unde trăieşte Isus. Caracterul este singurul lucru pe care îl vor lua cu ei la cer.

  În Franţa, Ludovic al XVI-lea a fost detronat şi aruncat în închisoare. Fiul lui, micul prinţ, a fost expus la toate lucrurile josnice şi murdare imaginabile. Temnicerii foloseau un limbaj obscen şi metode crude de a-l înjosi, încercând să îl silească să îşi modeleze viaţa în concordanţă cu aceste influenţe. Dar el nu s-a lăsat pradă acestor ispite. Când a fost întrebat de ce nu se bucură de toate distracţiile care îi erau oferite, răspundul lui simplu, dar ferm a fost: „Nu pot face ce-mi ceri! Am fost născut să fiu rege.”

  Părinţilor, noi toţi călătorim spre împărăţia cerească – prinţi şi prinţese pentru împărăţia lui Dumnezeu. Fie ca Regele regilor să continue să ne furnizeze putere în timp ce ne îndeplinim cu credincioşie datoria de părinte!

  Dumnezeule Tată, Îţi mulţumim pentru binecuvântarea vieţii de părinte! Învaţă-ne cum să ne facem datoria! Ajută-ne să ne învăţăm copiii să rămână pe calea Ta chiar şi în cele mai vitrege împrejurări!

  Naphtaly Dorzilme

  Din aceeași categorie

  Nevoia de disciplină

  Dacă trebuie să-ţi pedepseşti copiii, evită pedeapsa fizică; în schimb, interzice-le anumite privilegii, aceasta fiind o opţiune mai eficientă. Dar cel mai important lucru este să nu-l pedepseşti pe copil cu mânie, ci cu dragoste.

  Un exemplu de succes

  Adu-ţi aminte că efectul exemplului tău este mai eficient şi mai de durată decât o discuţie convingătoare şi logică. Dă dovadă de un comportament exemplar înaintea celorlalţi membri din familie şi din cercul social în care te afli şi observă rezultatele binecuvântate de Dumnezeu.

  Influenţa părinţilor

  Exprimă-ţi gratitudinea pentru lucrurile concrete pe care le-au făcut părinții tăi pentru tine. În cele din urmă, păstrează fiecare sfat în inima ta (în interiorul tău) şi câteodată pune-le la gât (fă-le vizibile) ca şi când ar fi nişte minunate podoabe.

  Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta

  Astăzi, să ne cinstim părinţii, urmând porunca Domnului: „Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului” (Coloseni 3:20)!

  Publicate astăzi

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  În tandem către eternitate

  Atât timp cât bărbații și femeile nu se privesc reciproc așa cum îi privește Isus, ei vor rata posibilitățile unei lucrări unite. Dar atunci când încetează să se opună și să se trateze rău unii pe alții, ei lucrează în tandem ca împreună moștenitori, mergând spre eternitate și având beneficiul ajutorării reciproce.

  Nevoia de disciplină

  Dacă trebuie să-ţi pedepseşti copiii, evită pedeapsa fizică; în schimb, interzice-le anumite privilegii, aceasta fiind o opţiune mai eficientă. Dar cel mai important lucru este să nu-l pedepseşti pe copil cu mânie, ci cu dragoste.

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és...