Asemenea lui Isus

  Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18

  Părinţii de azi trebuie să facă faţă unor provocări extraordinare pentru a creşte copii cu valori morale corecte, copii care, crescând, vor putea influenţa lumea din jurul lor. Exemplele bune pot părea foarte puţine şi îndepărtate. În acest caz, cui să ne adresăm noi, părinţii, pentru îndrumare în aceste momente cruciale? Cum ne vom învăţa copiii să se asemene mai mult cu Isus?

  Răspunsul se află la omul Isus Hristos. Isus reprezintă etalonul moral în această lume căzută. Ca părinţi, noi trebuie să privim cu atenţie la noi înşine, dacă vrem ca învăţătura pe care le-o oferim copiilor despre Isus să fie eficientă. Cum să putem împărtăşi ceva ce noi înşine nu înţelegem? Dacă ne dorim ca micuţii noştri să-L cunoască pe Isus, atunci trebuie ca noi înşine să-L cunoaştem pe Isus.

  Ca părinţi, trebuie să punem o temelie sigură pe Stânca cea tare. Aşa cum i-a chemat cu dragoste pe copii la picioarele Sale, Isus ne cheamă şi pe noi să stăm de partea Lui, să învăţăm de la El. Ne-a oferit exemplul perfect pentru a fi plini de compasiune, iubitori, respectuoşi şi ascultători. Trebuie să învăţăm de la El în fiecare zi, dacă vrem ca băieţii şi fetele noastre să fie asemenea Lui.

  Copiii noştri vor fi conducătorii de mâine. Trebuie să îi învăţăm cu conştiinciozitate cum să se prindă strâns de Cel ce ţine ziua de mâine în palma Sa, arătându-le într-o manieră iubitoare cum să reflecte frumuseţea Aceluia care Şi-a dat viaţa pentru toţi.

  Haideţi să ne dedicăm noi înşine căutării şi cunoaşterii Lui! Sunt în joc consecinţe cu o greutate veşnică pentru întreaga noastră familie. Haideţi să arătăm, prin exemplul nostru, ce înseamnă să petrecem timp studiind Cuvântul Său, în rugăciune, ajungând să-L cunoaştem pe Isus. Haideţi să-I dăm voie Duhului Sfânt să ne transforme în creştini iubitori şi vrednici de iubit. Să ne ajute Dumnezeu ca bucuria pe care o simţim atunci când îl slujim pe Isus şi pe ceilalţi să ne inspire copiii şi să le ofere un exemplu demn de urmat.

  Doamne, îmi doresc ca aceşti copii pe care mi i-ai dat să fie ca Isus. Te rog, ajută-mă să dau dovadă de dragoste în fiecare zi! Toate acestea sunt posibile doar prin harul Tău, Doamne!

  Ronica Smit

  Din aceeași categorie

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Iubirea

  A trăi pentru binele aproapelui şi a face fapte de iubire şi de milă sunt principiile de care Cerul se bucură cel mai mult. Măreţia caracterului se măsoară prin valoarea morală a modului în care omul îşi exprimă dragostea.

  Încrederea

  Încrezându-ne în Dumnezeu şi aflându-ne sub grija Sa, putem face faţă şi depăşi nenumăratele şi feluritele dificultăţi ale vieţii de fiecare zi. Chiar dacă sunt momente când nu este uşor să ne încredem în Dumnezeu, Domnul este gata să ne ajute.

  O singură cale

  Ştiind că nu este bine să ne apărăm îndoielile şi să îmbrăţişăm orice prejudecată, te invităm să cercetezi Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă şi rugăciune. Isus zice: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...