Să fim ca Isus?

  Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2:20

  „Fii ca Mike!” a fost o faimoasă campanie de promovare realizată pentru unul dintre cei mai buni jucători de baschet din toate timpurile, Michael Jordan. Copiii de pretutindeni voiau să fie ca Mike. Îi doreau încălţămintea la fel de mult ca băuturile pe care le promova şi au încercat din răsputeri să îl imite pe terenul de baschet.

  Treizeci de ani mai târziu, oamenii încă vorbesc de el. Matt Smethurst a scris un articol cu titlul „încă vrei să fii ca Mike?”, în care îl citează pe acesta întrebându-se: „Cum pot să-mi găsesc pacea în afara terenului de baschet?” Smethurst constată în articol: „Michael, tu niciodată nu ai avut parte de pace. De victorie şi faimă, da, dar nu de pace.”

  Cât de mulţi dintre noi caută pacea sub formă de case, de maşini şi statut social? Romani 12:2 spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

  Dacă cineva ar crea o campanie de promovare cu sloganul „Fii ca Isus!”, ce crezi că ar conţine? Unii poate că ar cita Exodul 20, cu Cele Zece Porunci. Altcineva poate că ar folosi pasajul din Matei 22:37-40 – „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.» în aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Prorocii.”

  Îţi poţi imagina cum ar putea arăta această lume dacă toţi ar încerca să-L imite pe Isus, urmând Cele Zece Porunci, iubindu-L pe Domnul cu toată inima şi cu tot sufletul şi tratându-şi aproapele cu respect? în 2 Corinteni 5:17 scrie: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

  Aş alege în fiecare zi această nouă creaţie!

  Doamne, ajută-mă să mă port ca Isus! îndepărtează-mi firea cea veche şi fă-mă o făptură nouă!

  Tamara Michalenko Terry

  Din aceeași categorie

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Iubirea

  A trăi pentru binele aproapelui şi a face fapte de iubire şi de milă sunt principiile de care Cerul se bucură cel mai mult. Măreţia caracterului se măsoară prin valoarea morală a modului în care omul îşi exprimă dragostea.

  Încrederea

  Încrezându-ne în Dumnezeu şi aflându-ne sub grija Sa, putem face faţă şi depăşi nenumăratele şi feluritele dificultăţi ale vieţii de fiecare zi. Chiar dacă sunt momente când nu este uşor să ne încredem în Dumnezeu, Domnul este gata să ne ajute.

  O singură cale

  Ştiind că nu este bine să ne apărăm îndoielile şi să îmbrăţişăm orice prejudecată, te invităm să cercetezi Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă şi rugăciune. Isus zice: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...