Să fim ca Isus?

  Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2:20

  „Fii ca Mike!” a fost o faimoasă campanie de promovare realizată pentru unul dintre cei mai buni jucători de baschet din toate timpurile, Michael Jordan. Copiii de pretutindeni voiau să fie ca Mike. Îi doreau încălţămintea la fel de mult ca băuturile pe care le promova şi au încercat din răsputeri să îl imite pe terenul de baschet.

  Treizeci de ani mai târziu, oamenii încă vorbesc de el. Matt Smethurst a scris un articol cu titlul „încă vrei să fii ca Mike?”, în care îl citează pe acesta întrebându-se: „Cum pot să-mi găsesc pacea în afara terenului de baschet?” Smethurst constată în articol: „Michael, tu niciodată nu ai avut parte de pace. De victorie şi faimă, da, dar nu de pace.”

  Cât de mulţi dintre noi caută pacea sub formă de case, de maşini şi statut social? Romani 12:2 spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

  Dacă cineva ar crea o campanie de promovare cu sloganul „Fii ca Isus!”, ce crezi că ar conţine? Unii poate că ar cita Exodul 20, cu Cele Zece Porunci. Altcineva poate că ar folosi pasajul din Matei 22:37-40 – „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.» în aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Prorocii.”

  Îţi poţi imagina cum ar putea arăta această lume dacă toţi ar încerca să-L imite pe Isus, urmând Cele Zece Porunci, iubindu-L pe Domnul cu toată inima şi cu tot sufletul şi tratându-şi aproapele cu respect? în 2 Corinteni 5:17 scrie: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

  Aş alege în fiecare zi această nouă creaţie!

  Doamne, ajută-mă să mă port ca Isus! îndepărtează-mi firea cea veche şi fă-mă o făptură nouă!

  Tamara Michalenko Terry

  Din aceeași categorie

  Intervenţii pozitive

  Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm de libertate. Doar că o asemenea libertate nu poate fi deplină decât dacă este legată de o slujire bazată pe iubire. Îndrăzneşte să urmezi o asemenea terapie chiar şi numai într-o manieră preventivă!

  Actele de bunătate

  Faptele de generozitate cu ajutorul banilor sunt un tip special de slujire, pentru că implicarea într-o asemenea slujire nu numai că satisface nevoile altora, dar îi şi ajută pe aceştia să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este onorat prin aceste acte, când vin dintr-o inimă generoasă şi bună.

  Transplant de inimă

  Poţi accepta schimbarea care îţi dă şansa să trăieşti şi care îţi va transforma înclinaţiile până când vei ajunge să îl reflecţi pe Hristos, care este Marele nostru Donator.

  A da sau a nu da

  Isus ne propune să vindem totul şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Avem o mulţime de lucruri de care nu avem nevoie. Haideţi să risipim în acelaşi timp şi egoismul din inima noastră şi să le dăm aceste lucruri celor care au nevoie de ele!

  Publicate astăzi

  Anul celor șase împărați

  Când simți că Stăpânul inimii tale sau al familiei și al planurilor tale ar trebui schimbat, nu te grăbi; gândește-te mai întâi cu cine ai vrea să-L înlocuiești. Ține minte că, într-o lume pe care omul a pus-o la picioarele lui Satana, tu nu-ți poți fi singur stăpân. Deci spune mai bine ca ucenicii: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice.” Nu există o altă opțiune nedistructivă!

  Trebuie să fi fost un înger

  Ce Dumnezeu minunat slujim! El trimite îngerii Săi să vegheze asupra noastră și se îngrijește de nevoile noastre, adesea înainte să știm care sunt acestea. Ne putem încrede cu siguranță în grija Sa pentru noi!

  Intervenţii pozitive

  Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm de libertate. Doar că o asemenea libertate nu poate fi deplină decât dacă este legată de o slujire bazată pe iubire. Îndrăzneşte să urmezi o asemenea terapie chiar şi numai într-o manieră preventivă!

  Trioul perfect care trece linia sfârșitului

  Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre! PROVOCARE: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!

  Vasárnapi missziómunka

  „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és...