O mulţime diversă de daruri

  Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. – 1 Petru 4:10

  În versetul de astăzi sunt prezentate două mari lecţii. Prima este aceea că darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu sunt minunate şi, ca destinatari ai acestora, trebuie să ne bucurăm de darurile pe care ni le face Dumnezeu şi să-I dăm slavă pentru ele. A doua lecţie este că scopul darurilor este acela de a-i sluji pe alţii, nu de a le folosi în interesele noastre egoiste.

  Doi studenţi au absolvit Colegiul de Drept Chicago-Kent, din SUA. Primul din anul lui a fost un tânăr nevăzător, pe nume Overton. Recunoscându-i-se meritele academice în timpul ceremoniei de absolvire, el s-a folosit de ocazie să menţioneze că mare parte a succesului său se datorează colegului său Kaspryzak, care avea ambele braţe amputate. Se întâlniseră la universitate şi puteau fi văzuţi mergând împreună umăr la umăr. Overton ducea cărţile, iar Kaspryzak îi slujea drept călăuză colegului său. În bibliotecă, Kaspryzak citea, iar Overton asculta şi dădea pagina ori de câte ori îi spunea cititorul. Alteori, Overton dicta, iar Kaspryzak scria. Ei aveau diferite daruri şi diferite limite. Împreună formau o echipă perfectă.

  Povestea celor doi absolvenţi scoate în evidenţă că o administrare corectă a darurilor şi folosirea lor în beneficiul altora au efecte reciproce. Binecuvântările se înmulţesc în virtutea abundenţei darurilor, iar Biblia nu enumeră decât câteva dintre ele, deci lista nu este completă. Aşa cum spune şi versetul de astăzi, harul lui Dumnezeu este felurit.

  În 1 Corinteni 12 sunt enumerate printre daruri vorbirea, cunoaşterea, credinţa, vindecarea, profeţia, deosebirea dintre duhurile false şi Duhul lui Dumnezeu, precum şi darul vorbirii şi al înţelegerii limbilor. În Romani 12 ni se prezintă tot ca daruri păstorirea, învăţarea altora, predicarea, generozitatea, îndemânarea, administrarea, susţinerea altora şi grija faţă de ei. În Efeseni 4 citim despre darurile ecleziastice: apostoli, profeţi, evanghelişti şi învăţători.

  Fiecare dintre noi are anumite daruri şi niciunul nu le are pe toate, pentru că Duhul dă „fiecăruia după cum voieşte El” (1 Corinteni 12:11). S-ar putea să nu ai darurile pe care ţi le-ai dori, dar cu siguranţă ai anumite daruri. Cunoaşte-le, dezvoltă-le şi, mai presus de toate, urmează recomandările lui Pavel de a le sluji altora prin ele. Astfel vei beneficia din plin nu numai de pe urma folosirii lor în slujirea altora, ci şi datorită binecuvântărilor multiple pe care le vei primi prin intermediul darurilor altora.

  O mulţime diversă de daruri - Devotional familie. S-ar putea să nu ai darurile pe care ţi le-ai dori, dar cu siguranţă ai anumite daruri. Cunoaşte-le, dezvoltă-le şi, mai presus de toate, urmează recomandările lui Pavel de a le sluji altora prin ele.
  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Struguri pentru export

  Dreptatea şi neprihănirea sunt principiile care susţin tronul lui Dumnezeu, împreună cu dragostea şi mila. El aşteaptă aceste roade în viaţa ta şi în viaţa mea. Le va găsi?

  Întâlnirea

  Îi putem permite lui Dumnezeu să-Şi arate dreptatea şi mila prin viaţa noastră. Când suntem uniţi cu El, putem reflecta caracterul Său şi vom deveni tot mai asemănători cu El. Eşti gata pentru o asemenea întâlnire?

  Mila

  Niciun blestem nu a lost invocat Mântuitorul asupra soldaţilor care se purtau cu El cu atâta asprime. Hristos i-a compătimit. El a şoptit doar o cerere pentru iertarea lor. El ne cere şi nouă: „Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv”.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...