Articolul precedentUnde păstrezi poruncile?
  Articolul următorCând distrugem templul

  Cuvinte care zidesc

  Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. – Efeseni 4:29

  Cecil era un tânăr cu o inteligenţă sclipitoare. El cunoştea la perfecţie mai multe limbi şi putea să facă traduceri ireproşabile. Dar avea probleme serioase în relaţiile interpersonale. Nu era în stare să iniţieze o discuţie; dacă alţii începeau conversaţia, nu ştia cum s-o întreţină; îi era dificil să-şi exprime aprecierea şi gratitudinea; rămânea stană de piatră şi fără cuvinte de fiecare dată când întâlnea un prieten, nu avea nicio idee când şi cum să folosească expresii ca „vă rog”, „mulţumesc” sau „a fost o plăcere să stăm de vorbă”. Atunci când vorbea totuşi, ajungea să transmită mesaje neadecvate sau chiar ofensatoare. Pe scurt, îi lipseau profund deprinderile sociale de bază. În ciuda inteligenţei sale strălucite, el nu era în stare să relaţioneze cu oamenii din jur şi nici nu se putea angaja în relaţii apropiate

  Daniel Goleman prezintă această poveste a lui Cecil în cartea sa Inteligenţa emoţională, pentru a exemplifica modul în care lipsa unei componente sociale puternice afectează inteligenţa emoţională. Cercetătorii au descoperit că Cecil avea dificultăţi cu respectul de sine şi se simţea în nesiguranţă deoarece nu era în stare să le spună altora ceva interesant. Pentru a-l ajuta, aceştia l-au învăţat să transmită mesaje pline de căldură şi bunăvoinţă şi să evite formulările reci şi ofensatoare.

  În cadrul ştiinţelor comportamentului este bine cunoscut faptul că abilitatea de a iniţia şi a menţine relaţii sociale este mai importantă pentru succesul personal şi profesional decât oricare alte abilităţi, inclusiv cea intelectuală. Valoarea abilităţii sociale merge chiar mai departe, incluzând dezvoltarea caracterului şi a comportamentului creştin. În Efeseni capitolul 4, apostolul Pavel arată cum ar trebui să fie noua viaţă creştină. În esenţă, toate calităţile morale pe care el le descrie aici zugrăvesc o coexistenţă armonioasă. Suntem încurajaţi să ne spunem adevărul unii altora (v. 25), să nu ne enervăm (v. 26), să nu furăm unii de la alţii (v. 28), să folosim cuvinte care îi fac bine şi îl înalţă pe ascultător (v. 29), să nu răspândim ura, cearta sau calomnia (v. 31), ci să fim plini de milă şi generozitate unii faţă de alţii (v. 32).

  Cuvintele şi atitudinile noastre au rezultate variate. Alege să foloseşti astăzi cuvinte care să le facă bine altora – cuvinte care să arate amabilitate şi înţelegere, manifestând bunăvoinţă faţă de ascultător, cuvinte care ar putea fi un balsam pentru alţii şi o sursă de respect de sine pentru tine. Cuvinte care, în ultimă instanţă, să fie folosite de Dumnezeu în interesul tuturor şi spre slava Sa!

  Cuvinte care zidesc - Devotional familie. Alege să foloseşti astăzi cuvinte care să le facă bine altora - cuvinte care să arate amabilitate şi înţelegere, manifestând bunăvoinţă faţă de ascultător, cuvinte care ar putea fi un balsam pentru alţii şi o sursă de respect de sine pentru tine.
  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Struguri pentru export

  Dreptatea şi neprihănirea sunt principiile care susţin tronul lui Dumnezeu, împreună cu dragostea şi mila. El aşteaptă aceste roade în viaţa ta şi în viaţa mea. Le va găsi?

  Întâlnirea

  Îi putem permite lui Dumnezeu să-Şi arate dreptatea şi mila prin viaţa noastră. Când suntem uniţi cu El, putem reflecta caracterul Său şi vom deveni tot mai asemănători cu El. Eşti gata pentru o asemenea întâlnire?

  Mila

  Niciun blestem nu a lost invocat Mântuitorul asupra soldaţilor care se purtau cu El cu atâta asprime. Hristos i-a compătimit. El a şoptit doar o cerere pentru iertarea lor. El ne cere şi nouă: „Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv”.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...