Esenţa existenţei noastre

  Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” – Faptele 17:28

  Cuvintele „în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” conţin un înţeles filosofic profund, din moment ce încorporează toate dimensiunile existenţiale. Primul cuvânt – viaţa (tzao) – se referă la funcţiile fiziologice, la contextul fizic pe care îl avem în comun cu celelalte mamifere superioare. Al doilea cuvânt – mişcarea (kineo) – cuprinde principiul mişcării, dar include şi experienţele emoţionale: dragostea, ura, teama, bucuria, tristeţea, gelozia, neîncrederea, înţelepciunea, mânia, compasiunea etc. Al treilea cuvânt – fiinţa (esmen) – cuprinde cele mai înalte calităţi distinctive ale întregii fiinţe, specifice doar fiinţei umane, incluzând intelectul şi voinţa.

  Versetul ne sugerează ideea prezenţei complete a lui Dumnezeu în om. Dumnezeu este esenţa existenţei noastre. El nu numai că ne-a creat, ci este strâns legat de existenţa noastră zilnică şi pe deplin implicat în toate funcţiile fiinţei noastre. Pavel a ţinut o cuvântare în faţa înţelepţilor din Atena. El recurge la o notă filosofică pentru a ajunge la inima ascultătorilor săi din Areopag. Citează din poetul grec Aratus (310-240 î.Hr.), care s-a născut în Solos (Cilicia), aproape de Tars, cetatea lui Pavel. Cu trei sute de ani mai devreme, Aratus scrisese un poem numit Phenomena, care a fost probabil memorat de Pavel în tinereţe. În acest poem se vorbeşte despre Zeus şi se spune că „noi suntem descendenţi din neamul său [al lui Zeus] ”. Pavel încearcă să prezinte Evanghelia folosindu-se de limbajul şi cultura ascultătorilor săi.

  Dar acest lucru nu înseamnă că el îi susţine în modul lor de a-şi practica religia. Printre idolii lor materiali, Pavel prezintă un Dumnezeu care a creat toate lucrurile, în locul templelor şi altarelor răspândite peste tot, Pavel îi învaţă despre un Dumnezeu omniprezent. În locul unui „dumnezeu necunoscut”, căruia îi era dedicat un altar din cetate, Pavel vorbeşte despre un Dumnezeu accesibil şi cunoscut. Pavel îl prezintă pe Dumnezeul care a creat lumea şi universul, care „dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile” (v. 25) – un Dumnezeu care cuprinde toate aspectele existenţei noastre.

  Se povesteşte că un profesor a întrebat un copil:

  – De ce există un singur Dumnezeu?

  – Pentru că Dumnezeu este peste tot şi nu mai este loc pentru altul, a răspuns copilul.

  Crede că trăieşti, simţi şi acţionezi pentru că El este în tine şi tu eşti în El! Fără prezenţa Sa în viaţa ta, ai pieri. Ce privilegiu imens să ştii că Dumnezeu te iubeşte foarte mult şi îţi acceptă întreaga viaţă în ciuda tuturor greşelilor!

  Esenţa existenţei noastre - Devotional familie. Crede că trăieşti, simţi şi acţionezi pentru că El este în tine şi tu eşti în El! Fără prezenţa Sa în viaţa ta, ai pieri. Ce privilegiu imens să ştii că Dumnezeu te iubeşte foarte mult şi îţi acceptă întreaga viaţă în ciuda tuturor greşelilor!
  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Nevoia de disciplină

  Dacă trebuie să-ţi pedepseşti copiii, evită pedeapsa fizică; în schimb, interzice-le anumite privilegii, aceasta fiind o opţiune mai eficientă. Dar cel mai important lucru este să nu-l pedepseşti pe copil cu mânie, ci cu dragoste.

  Un exemplu de succes

  Adu-ţi aminte că efectul exemplului tău este mai eficient şi mai de durată decât o discuţie convingătoare şi logică. Dă dovadă de un comportament exemplar înaintea celorlalţi membri din familie şi din cercul social în care te afli şi observă rezultatele binecuvântate de Dumnezeu.

  Influenţa părinţilor

  Exprimă-ţi gratitudinea pentru lucrurile concrete pe care le-au făcut părinții tăi pentru tine. În cele din urmă, păstrează fiecare sfat în inima ta (în interiorul tău) şi câteodată pune-le la gât (fă-le vizibile) ca şi când ar fi nişte minunate podoabe.

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...