O singură cale

  Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. – Psalmii 119:105

  Un principiu important pentru oricine doreşte să progreseze în cunoaşterea adevărului este să-şi examineze dorinţele şi convingerile. Acestea se formează gradat şi depind de valori, de educaţie, experienţe şi personalitate, creând aşteptări in oameni cu privire la evenimentele viitoare. În final, dacă lucrurile nu se întâmplă aşa cum se aşteaptă, oamenii devin confuzi şi descurajaţi.

  Pe timpul lui Isus, poporul ales nutrea aşteptări de măreţie pământească la sosirea lui Mesia. Evreii aşteptau un eliberator de sub jugul roman – un rege cu putere şi tărie, care să îi ridice pentru a deveni o forţă universală. Dar Isus a venit în sărăcie şi umilinţă. Discrepanţa dintre aşteptări şi realitate a fost atât de profundă încât, când Ioan Botezătorul L-a prezentat înaintea mulţimilor ca fiind Hristos, cei mai mulţi dintre oameni nu L-au recunoscut, ceea ce a produs dezamăgire şi respingere. Când lucrurile nu sunt ceea ce am crezut că sunt sau când realitatea nu se potriveşte cu aşteptările noastre, este natural să avem asemenea simţăminte.

  Dar profetul din pustie cum a reuşit să-L recunoască pe Hristos? Ce dovadă a oferit Isus pentru a arăta că El este Cel uns de Dumnezeu?

  În ambele cazuri, principalele dovezi au fost date în Sfintele Scripturi. Când L-a prezentat ca „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29,36), profetul se referea la capitolul din Vechiul Testament unde Mesia era descris ca Mielul care Şi-a dat viaţa pentru păcătos (Isaia 53). Când Ioan Botezătorul însuşi a avut îndoieli, deoarece aşteptările lui nu se potriveau cu ceea ce făcea Isus (dacă El era Mântuitorul, de ce nu-l elibera din închisoarea crudului Irod?), el a privit la detaliile vieţii şi lucrării lui Isus, care corespundeau cu descrierea făcută de profetul Isaia Celui uns de Dumnezeu (Isaia 61). În faţa ucenicilor Săi, Isus „a început de la Moise şi toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24:27).

  Gândeşte-te puţin: convingerile şi aşteptările tale pe diverse subiecte se potrivesc cu cele spuse în Cuvântul lui Dumnezeu? Ştiind că nu este bine să ne apărăm îndoielile şi să îmbrăţişăm orice prejudecată, te invităm să cercetezi Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă şi rugăciune. Isus zice: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39).

  O singură cale - Devotional familie. Ştiind că nu este bine să ne apărăm îndoielile şi să îmbrăţişăm orice prejudecată, te invităm să cercetezi Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă şi rugăciune. Isus zice: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”.
  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Jocul de roluri

  Cum arată personajul tău în rolul pe care ţi l-a dat Dumnezeu să-l interpretezi? Ţii cont de principiul egalităţii în relaţiile cu aproapele tău? Dacă nu, astăzi este ziua potrivită să începi.

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...