O singură cale

  Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. – Psalmii 119:105

  Un principiu important pentru oricine doreşte să progreseze în cunoaşterea adevărului este să-şi examineze dorinţele şi convingerile. Acestea se formează gradat şi depind de valori, de educaţie, experienţe şi personalitate, creând aşteptări in oameni cu privire la evenimentele viitoare. În final, dacă lucrurile nu se întâmplă aşa cum se aşteaptă, oamenii devin confuzi şi descurajaţi.

  Pe timpul lui Isus, poporul ales nutrea aşteptări de măreţie pământească la sosirea lui Mesia. Evreii aşteptau un eliberator de sub jugul roman – un rege cu putere şi tărie, care să îi ridice pentru a deveni o forţă universală. Dar Isus a venit în sărăcie şi umilinţă. Discrepanţa dintre aşteptări şi realitate a fost atât de profundă încât, când Ioan Botezătorul L-a prezentat înaintea mulţimilor ca fiind Hristos, cei mai mulţi dintre oameni nu L-au recunoscut, ceea ce a produs dezamăgire şi respingere. Când lucrurile nu sunt ceea ce am crezut că sunt sau când realitatea nu se potriveşte cu aşteptările noastre, este natural să avem asemenea simţăminte.

  Dar profetul din pustie cum a reuşit să-L recunoască pe Hristos? Ce dovadă a oferit Isus pentru a arăta că El este Cel uns de Dumnezeu?

  În ambele cazuri, principalele dovezi au fost date în Sfintele Scripturi. Când L-a prezentat ca „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29,36), profetul se referea la capitolul din Vechiul Testament unde Mesia era descris ca Mielul care Şi-a dat viaţa pentru păcătos (Isaia 53). Când Ioan Botezătorul însuşi a avut îndoieli, deoarece aşteptările lui nu se potriveau cu ceea ce făcea Isus (dacă El era Mântuitorul, de ce nu-l elibera din închisoarea crudului Irod?), el a privit la detaliile vieţii şi lucrării lui Isus, care corespundeau cu descrierea făcută de profetul Isaia Celui uns de Dumnezeu (Isaia 61). În faţa ucenicilor Săi, Isus „a început de la Moise şi toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24:27).

  Gândeşte-te puţin: convingerile şi aşteptările tale pe diverse subiecte se potrivesc cu cele spuse în Cuvântul lui Dumnezeu? Ştiind că nu este bine să ne apărăm îndoielile şi să îmbrăţişăm orice prejudecată, te invităm să cercetezi Cuvântul lui Dumnezeu cu credinţă şi rugăciune. Isus zice: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39).

  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Rugăciunea pentru duşmani

  Dacă ai şi tu pe cineva care ţi-a greşit, îţi propunem astăzi să te rogi pentru acea persoană. Imaginează-ţi că este foarte serios mustrată de conştiinţă, dar îi lipseşte curajul să-ţi ceară iertare. Roagă-te, iubeşte şi binecuvântează! Nu pierde ocazia de a-i face bine!

  Şapte, numărul magic

  Acum meditează la acest lucru: eşti răzbunător sau iertător? Al cui urmaş eşti? Nu uita că numai imitându-L pe Hristos poţi fi recunoscut ca fiu al lui Dumnezeu (Efeseni 5:1)!

  Mustrările

  Accept eu recunoscător mustrările care vin din cer? Sau mă apăr în faţa celui care nu mă laudă prin cuvinte plăcute? Fie ca Dumnezeu să ne dea umilinţa şi înţelepciunea să distingem mustrările Sale pline de afecţiune! Intenţia compasiunii din spatele lor duce la pocăinţă.

  Nu sunt mai bun decât ei

  Să medităm astăzi la cât de mult L-am rănit pe Mântuitorul nostru şi apoi, gândindu-ne la cei care ne-au rănit pe noi, să nu uităm să repetăm: „Nu sunt mai bun decât ei.” Pregăteşte-te astfel să ierţi cum te-a iertat Hristos pe tine.

  Publicate astăzi

  Despre numai zece oameni

  La o relație de adevărată prietenie cu Dumnezeu nu se ajunge din întâmplare, sau ferindu-ne cu groază de mânia Lui, ori făcând din obligație lucruri. Prietenia este un exercițiu al cunoașterii; este nevoie să citim despre El, să-L căutăm în natură și să simțim în rugăciune apropierea Lui.

  Legătura

  Cred cu tărie că trebuie să rămânem legate de Dumnezeu și unele de altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest devoțional care ne ajută să fim sincere unele cu altele și să creăm o legătură între noi!

  Rugăciunea pentru duşmani

  Dacă ai şi tu pe cineva care ţi-a greşit, îţi propunem astăzi să te rogi pentru acea persoană. Imaginează-ţi că este foarte serios mustrată de conştiinţă, dar îi lipseşte curajul să-ţi ceară iertare. Roagă-te, iubeşte şi binecuvântează! Nu pierde ocazia de a-i face bine!

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Az igazak elváltozása

  „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak...