Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. – Ioan 16:2,3

  Era ora 5:30 dimineaţa când au început să se audă împuşcături în împrejurimile Universităţii Garissa (Kenya). Ţipetele şi confuzia au venit la scurt timp, după care câţiva intruşi au făcut o evaluare rapidă a oamenilor. Atacatorii au luat ostatici studenţi dintr-o reşedinţă a campusului. În acelaşi timp, i-au eliberat pe cei care se declarau de religie musulmană şi i-au executat pe creştini cu un foc de armă sau prin decapitare. Câţiva terorişti şi-au detonat vestele ucigaşe, producând şi mai multe pagube. Actele au fost atribuite extremiştilor din gruparea Al Shaabab, care au anunţat că vor zugrăvi oraşele cu sânge până când îi vor extermina pe cei de altă religie şi vor elibera teritoriul musulman.

  Dincolo de religie, este trist că acest lucru este săvârşit de către oameni care cred că, prin violenţa şi actele lor criminale, îi aduc o slujire credincioasă lui Dumnezeu. Acte precum cele descrise mai sus s-au repetat în mod dureros de-a lungul istoriei umanităţii. Ai auzit despre ele? Sunt grupuri de oameni care se constituie pentru a-i răni şi extermina pe alţii, având convingerea că îi slujesc lui Dumnezeu.

  Pe timpul lui Hristos, aceia care încercau să îi ia viaţa nu erau oameni de o altă religie, ci făceau parte din aceeaşi biserică cu El. Prin falsitate şi diversiune, mai-marii preoţilor, fariseilor şi saducheilor au alimentat publicul cu prejudecăţile lor privindu-L pe Hristos, până la punctul în care I-au făcut misiunea aproape imposibilă (Christ Triumphant, p. 29). Când a venit momentul prielnic, din cauza influenţei lor malefice, i-au inspirat pe oamenii pervertiţi până când L-au văzut atârnând pe un lemn.

  Acest tip de fapte rele vor fi perpetuate până la sfârşitul timpului împotriva ucenicilor lui Hristos. Prevăzând asemenea monstruozităţi, Domnul Isus ne-a avertizat: „Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră” (Ioan 15:18). Şi, pentru a-i încuraja pe cei care suferă în situaţii asemănătoare, El a spus: „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă voi ocări, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi” (Matei 5:11,12).

  Acum gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Speranţa

  O atitudine de încredere în viitor poate fi de mare ajutor în rezolvarea dificultăţilor. Chiar dacă viaţa ne este în pericol şi ni se pare că toate lucrurile sunt pe dos, putem repeta împreună cu psalmistul: „Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea!”

  Să vedem părţile bune!

  Alege astăzi să cultivi şi să fortifici acele gânduri şi simţăminte care produc recunoştinţă şi închinare. Adună într-o listă toate binecuvântările primite, pe care să le poţi retrăi în mod repetat. Apoi slăveşte-L, pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui.

  Psihoterapie prin mulţumiri

  Să-I mulţumim lui Dumnezeu că în Cuvântul Său ne sunt date principii simple şi eficiente care ne aduc satisfacţie şi bunăstare. Adu-ţi aminte îndemnul: „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi.”

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...