Articolul precedentFamilia – locul unde începe viața
  Articolul următorScrisoarea

  Cumpătare, dreptate şi evlavie

  Şi ne învaţă să o rupem cu pâgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. -Tit 2:12,13

  Încheiem luna şi subiectul dependenţelor cu o nestemată a Scripturilor. În aceste scurte versete, Pavel subliniază că cititorii ar trebui să evite nelegiuirea şi desfrâul lumesc şi prezintă o cale de evitare a unor asemenea tendinţe: viaţa trăită cu moderaţie, corectitudine şi sfinţenie, în speranţa revenirii lui Isus.

  Cuvântul grecesc epitomia, din 1 Petru 4:2, apare din nou. Senzualitatea, dorinţele carnale trebuie să fi fost (ca şi astăzi) o problemă importantă pentru primii creştini, din moment ce epitomia şi derivatele sale sunt folosite de peste 50 de ori în Noul Testament. Este interesant de notat că acest concept include sensuri legate de adicţii: dorinţă nestăpânită, nerăbdare, compulsie, lăcomie şi poftă. Acum putem înţelege recomandările apostolului pentru combaterea acestor probleme.

  În primul rând, trebuie să trăim cumpătat. Multe din adicţiile moderne au legătură cu supraabundenţa bunurilor de consum. De exemplu, dependenţa de alimente se amplifică odată cu excesul alimentar; dependenţa de internet e des întâlnită când dispozitivele şi conexiunea la internet sunt disponibile oricând şi oriunde. Apostolul ne sfătuieşte să trăim o viaţă simplă chiar dacă ne-am putea permite excesele. Astfel vom fi feriţi de dorinţe de nepotolit.

  În al doilea rând, să trăim corect. Manifestarea dreptăţii, echităţii, egalităţii, generozităţii, amabilităţii şi iertării este o parte a eticii creştine care depăşeşte simplele norme sociale obişnuite. Multe declaraţii ale Evangheliei, cum ar fi: „Dacă cineva vrea să-ţi ia haina, dă-i şi cămaşa”, arată standarde şi conduite care sunt posibile numai prin iubirea lui Isus. Punerea în practică a acestui ghid ne va ţine în siguranţă faţă de păcat şi dependenţe.

  În al treilea rând, trebuie să trăim cu evlavie. O viaţă trăită în strânsă relaţie cu Isus, cu rugăciune, cu meditaţie asupra Scripturilor şi cu închinare individuală sau publică, ne va proteja de asemenea de păcat şi de orice formă de dependenţă.

  În sfârşit, trebuie să îndeplinim toate cele de mai sus cu speranţă. Speranţa, chiar iară conotaţii religioase, este un factor general de sănătate, aşa cum arată multe studii. Dar, când speranţa are ca obiect „arătarea în slavă a marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos”, acoperirea ei este perfectă. Aceasta este speranţa care ne transformă dorinţa după recompensa vicioasă a dependenţelor într-o perspectivă autentică a ceea ce înseamnă a fi salvat prin harului Domnului Isus Hristos.

  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Bună dimineața, ultimă zi a anului!

  Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: „Iată...

  Înainte de ora 12

  În curând, ceasul va bate ora 12, ultima bătaie din acest an. Acum e momentul să iei decizii corecte și înțelepte. Acum e momentul să lași în urmă toate falsurile și toate măștile. Acum trebuie să iei decizia de a fi ceea ce poți fi cu adevărat; onorează statutul tău. Încheie acest an cu hotărârea de a nu te mai rușina vreodată cu Dumnezeu și cu credința ta!

  Un curcubeu pe cer

  Dumnezeu nu ne ajută numai atunci când ne confruntăm cu probleme majore, ci Îi pasă și de lucrurile mici care ne preocupă. Același Dumnezeu care a pus curcubeul pe cer găsește plăcere în a ne reaminti că Lui Îi pasă, că făgăduințele Lui sunt statornice și că El ne oferă speranță și un viitor minunat.

  O mie de căi de a sluji

  Nu uita că: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. Fie ca astăzi să-i ajuţi pe alţii prin darul pe care ţi l-a dat Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...