Articolul precedentIzvorul bunătății
  Articolul următorCalmă în furtună

  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu

  Trecătorii îşi bateau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce.” – Matei 27:39,40

  Cuvintele „dacă eşti Fiul lui Dumnezeu” au răsunat în urechile lui Isus de câteva ori. „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să se facă pâini” (Matei 4:3); „dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Pentru că este scris: «El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră»” (v. 6); „dacă eşti împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi… Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi” (Luca 23:35-39). Şi iată şi împrejurările: un deşert extrem de uscat şi periculos, unde Isus simţea o durere atroce şi foame; o cruce însângerată, făcută pentru un nelegiuit; în mijlocul insultelor, al batjocurilor. Ai observat că momentele de îndoială apar în mod deosebit în condiţii nefavorabile? Mai mult decât atât, mulţi alţii s-au îndoit de identitatea lui Hristos întrucât comportamentul Lui nu se potrivea cu aşteptările lor (Ioan 9:24; 7:25-34; Ioan 10; Matei 27:39,40).

  Ne cutremurăm când ne gândim că, pe cruce, în timp ce identitatea lui Hristos era contestată, inclusiv propriile Sale sentimente îi erau împotrivă. Atârnând pe cruce, Isus a simţit că Tatăl Său îl abandonase şi a ajuns să strige cu durere agonizantă: „«Eloi, Eloi, Lama Sabactani?», care, tălmăcit, înseamnă: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?»” (Marcu 15:34).

  Dar Isus nu a dat curs îndoielii, nici chiar atunci când propriile emoţii L-au făcut să Se simtă departe de protecţia cerească. Singur, El „Şi-a călcat teascul” (Isaia 63:3), lăsându-ne exemplul celei mai mari victorii ale Sale. În acele ore de mare durere, aparent abandonat de Tatăl Său, Isus Şi-a adus aminte de Tatăl Său cel iubitor şi de fiecare dovadă că El este Fiul Său cel iubit. „El era obişnuit cu caracterul Tatălui Său; El înţelegea dreptatea Sa, mila Sa şi dragostea Sa cea mare. Prin credinţă, El Se baza pe Acela pe care întotdeauna L-a ascultat cu bucurie. Şi, în supunere, S-a încredinţat pe Sine lui Dumnezeu, iar senzaţia de pierdere a aprobării Tatălui Său a dispărut. Prin credinţă, Domnul Hristos a fost biruitor” (Viaţa lui Iisus, p. 756).

  Dacă îndoiala îţi copleşeşte viaţa, fă ce a făcut Isus! Adună toate dovezile că tu eşti fiul Său drag sau fiica Lui preaiubită. Contemplă prin credinţă la propriul tău caracter, care va deveni mai curat în lumina de la cruce.

  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Bună dimineața, ultimă zi a anului!

  Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: „Iată...

  Înainte de ora 12

  În curând, ceasul va bate ora 12, ultima bătaie din acest an. Acum e momentul să iei decizii corecte și înțelepte. Acum e momentul să lași în urmă toate falsurile și toate măștile. Acum trebuie să iei decizia de a fi ceea ce poți fi cu adevărat; onorează statutul tău. Încheie acest an cu hotărârea de a nu te mai rușina vreodată cu Dumnezeu și cu credința ta!

  Un curcubeu pe cer

  Dumnezeu nu ne ajută numai atunci când ne confruntăm cu probleme majore, ci Îi pasă și de lucrurile mici care ne preocupă. Același Dumnezeu care a pus curcubeul pe cer găsește plăcere în a ne reaminti că Lui Îi pasă, că făgăduințele Lui sunt statornice și că El ne oferă speranță și un viitor minunat.

  O mie de căi de a sluji

  Nu uita că: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. Fie ca astăzi să-i ajuţi pe alţii prin darul pe care ţi l-a dat Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...