Articolul precedentNu-ți dezamăgi prietenii!
  Articolul următorBine ați venit!

  Răzbunarea

  Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” – Evrei 10:30

  Răzbunarea nu este niciodată bună; otrăveşte şi ucide sufletul”, spunea Don Ramon, un personaj din faimosul program de televiziune pentru copii El Chavo del Ocho (Puştanul dintre Cei Opt). „Să ai resentimente e ca şi când ai bea tu otravă aşteptând să moară celălalt”, a scris şi William Shakespeare. Chiar dacă dorinţa de răzbunare conţine o otravă mortală, din alt punct de vedere poate fi percepută drept mod de a face dreptate. Astfel s-ar putea considera că se asigură echitatea. Ar fi ca şi când aplicarea legii „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte” (Deuteronomul 19:21) ar putea repara cu ceva situaţia deja degenerată.

  Simeon şi Levi, fiii lui Iacov şi ai Leei, au aplicat această lege. Dina, singura fată din familie, a fost dezonorată de prinţul Sihemului, care a avut un contact sexual cu ea fără să o ia în căsătorie. Fraţii ei, revoltaţi de acest gest, au cerut ca dotă pentru sora lor tăierea-împrejur a tuturor bărbaţilor din cetate. Cum prinţul era foarte îndrăgostit, a acceptat propunerea, ca să se poată căsători cu ea, nedându-şi seama că aceasta era o cursă, care îl va ucide când se afla în cele mai mari dureri. Răzbunarea a reuşit nu numai asupra prinţului, ci şi asupra tuturor bărbaţilor din cetate. Dar Simeon şi Levi au fost condamnaţi pentru violenţă şi omucidere. „Atunci, Iacov i-a zis lui Simeon şi lui Levi: «Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor ţării, canaaniţilor şi fereziţilor. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate şi voi fi nimicit eu şi casa mea»” (Geneza 34:30). Ai observat cum răzbunarea a creat acest lanţ de alte răzbunări? Nu e uşor să ajungi la un echilibru.

  Totuşi Biblia sugerează că noi trebuie să lăsăm răzbunarea în mâna Domnului. „«Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti», spune Domnul.” Dumnezeul răzbunărilor (Psalmii 94:1) va face dreptate la vremea cuvenită (Deuteronomul 32:35). În acelaşi timp, Isus spune: „Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina lasă-i şi cămaşa” (Matei 5:39,40).

  Poate că cineva ţi-a lezat onoarea. Poate că ţi-a luat mijloace sau bunuri. Dar, dacă te prinzi de promisiunea cerească, Dumnezeu îţi va apăra cauza şi va aduce har şi dreptate la timpul pe care El îl va găsi de cuviinţă.

  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Bună dimineața, ultimă zi a anului!

  Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: „Iată...

  Înainte de ora 12

  În curând, ceasul va bate ora 12, ultima bătaie din acest an. Acum e momentul să iei decizii corecte și înțelepte. Acum e momentul să lași în urmă toate falsurile și toate măștile. Acum trebuie să iei decizia de a fi ceea ce poți fi cu adevărat; onorează statutul tău. Încheie acest an cu hotărârea de a nu te mai rușina vreodată cu Dumnezeu și cu credința ta!

  Un curcubeu pe cer

  Dumnezeu nu ne ajută numai atunci când ne confruntăm cu probleme majore, ci Îi pasă și de lucrurile mici care ne preocupă. Același Dumnezeu care a pus curcubeul pe cer găsește plăcere în a ne reaminti că Lui Îi pasă, că făgăduințele Lui sunt statornice și că El ne oferă speranță și un viitor minunat.

  O mie de căi de a sluji

  Nu uita că: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. Fie ca astăzi să-i ajuţi pe alţii prin darul pe care ţi l-a dat Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...