Virtuţile

  Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. – Filipeni 4:8

  Dacă este vreun subiect care ar trebui să ne ocupe minţile, atunci acesta este subiectul virtuţilor. Promovate iniţial de creştinism, acestea fac acum obiectul de studiu al psihologiei pozitive. Martin Seligman şi Christopher Peterson, pionieri în acest domeniu, arată că virtuţile sunt trăsături pozitive de caracter. Ei oferă indicaţii universal valabile în legătură cu modul în care virtuţile pot fi dobândite, dezvoltate sau îmbunătăţite, prin intermediul voinţei şi al abilităţii de alegere. Aceşti autori au identificat şase virtuţi de bază recunoscute în toate culturile. Iată care sunt: înţelepciunea şi cunoaşterea, curajul, omenia, dreptatea, cumpătarea şi transcendenţa. Aceste virtuţi iau forma calităţilor persoanele, sau trăsăturilor pozitive de caracter. Astfel, virtutea transcendenţei se manifestă prin spiritualitate, speranţă şi/sau recunoştinţă, iar virtutea cumpătării, prin prudenţă, umilinţă, autocontrol şi iertare. Ştiai că dezvoltarea acestor calităţi este asociată cu un nivel înalt de fericire şi bunăstare? Ştiai că iertarea este asociată cu satisfacţia în viaţa personală?

  Cercetătorii de la Departamentul de psihologie aplicată de la Colegiul MAO, din Lahore (Pakistan), au realizat un studiu pentru a evalua importanţa iertării în autoevaluarea bunăstării şi fericirii personale. Rezultatele au arătat că majoritatea subiecţilor cunoşteau importanţa iertării în viaţa de fiecare zi. Manifestarea iertării a avut efecte pozitive asupra personalităţii lor şi a jucat un rol important în autoevaluarea pozitivă privind propria bunăstare, implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii. Printre efectele benefice ale iertării se numără amplificarea senzaţiei de fericire şi a sentimentelor pozitive, niveluri superioare de relaxare şi interacţiune socială pozitivă.

  Zi de zi apar tot mai multe dovezi ştiinţifice că este posibil să ne sporim bunăstarea şi fericirea dacă permitem iertării să fie o parte firească a vieţii noastre. „Practicaţi[-o]! Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi”, spune Filipeni 4:9 (BTF). Fără îndoială, iertarea autentică, cea care vine dintr-o inimă transformată, este posibilă dacă vom îmbina exercitarea voinţei cu puterea lui Dumnezeu. Numai cu ajutorul Său putem face o schimbare profundă şi pe termen lung.

  Caută astăzi tovărăşia Lui, pentru a beneficia de avantajul tuturor ocaziilor de a-ţi dezvolta un caracter neprihănit, în care iertarea este o trăsătură importantă!

  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Bună dimineața, ultimă zi a anului!

  Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: „Iată...

  Înainte de ora 12

  În curând, ceasul va bate ora 12, ultima bătaie din acest an. Acum e momentul să iei decizii corecte și înțelepte. Acum e momentul să lași în urmă toate falsurile și toate măștile. Acum trebuie să iei decizia de a fi ceea ce poți fi cu adevărat; onorează statutul tău. Încheie acest an cu hotărârea de a nu te mai rușina vreodată cu Dumnezeu și cu credința ta!

  Un curcubeu pe cer

  Dumnezeu nu ne ajută numai atunci când ne confruntăm cu probleme majore, ci Îi pasă și de lucrurile mici care ne preocupă. Același Dumnezeu care a pus curcubeul pe cer găsește plăcere în a ne reaminti că Lui Îi pasă, că făgăduințele Lui sunt statornice și că El ne oferă speranță și un viitor minunat.

  O mie de căi de a sluji

  Nu uita că: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. Fie ca astăzi să-i ajuţi pe alţii prin darul pe care ţi l-a dat Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Sătul să fi bun

  A fi bun - a fi ascultător așa cum îți cere Dumnezeu - înseamnă a fi pregătit pentru ce are Dumnezeu mai bun să ofere.

  Totul va fi clar

  Poate niciodată nu vom înțelege motivul pentru multele lucruri care ni se întâmplă în această viață, dar știu că „Într-o zi, El îmi va explica totul”. Aștept cu nerăbdare acea zi.

  Model perfect

  Dacă ne mărturisim păcatele și le abandonăm, dacă venim la Isus în pocăință și în umilința sufletului, recunoscându-ne incapacitatea de a îndepărta chiar și un punct sau o pată de păcat și sprijinindu-ne numai pe meritele Mântuitorului crucificat, putem aștepta iertarea, căci cuvântul Lui e garantat. GÂNDESC MAI DEPARTE Se află ceva în viața mea care mă împiedică să-L urmez pe Hristos fără rezerve?

  A hűség követelménye

  „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.” (2Tim 2:3)Krisztus katonái vagyunk,...

  Un pas necontrolat

  "Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. "...