Articolul precedentSabatul, cerul și Noul Pământ
  Articolul următorCe câini uriași?

  Fără iertare

  Căci (…) n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit (…), n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe (…) şi a prefăcut în cenuşă Sodoma şi Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. – 2 Petru 2:4-6

  În întreaga Scriptură, Dumnezeu Se descoperă pe Sine fiinţelor umane ca o Fiinţă extrem de miloasă şi gata să ierte nelegiuirea, nedreptatea şi păcatul. Mila lui Dumnezeu a fost foarte clar demonstrată prin intermediul vieţii lui Isus şi a fost manifestată mult mai profund prin intermediul morţii Sale. Totuşi există situaţii specifice în care Dumnezeu nu iartă. „E posibil ca păcatele mele să nu fie iertate?” este întrebarea agonizantă care îi îngrozeşte pe unii. Care sunt păcatele ce nu pot fi iertate?

  Într-o zi, nişte cărturari au venit la Isus şi, văzând toate minunile pe care le făcea, au început să spună că acestea erau făcute în numele lui Satana. În acest context, Isus le-a spus: „Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac” (Marcu 3:28,29). Toate păcatele pot fi iertate. Ce dar de la Dumnezeu! Totuşi păcatul împotriva Duhului Sfânt, constând în atribuirea cu bună ştiinţă lui Satana lucrările Duhului Sfânt, nu are iertare. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să le ierte, ci pentru că, „prin intermediul Duhului Sfânt, Dumnezeu lucrează asupra inimii omeneşti, iar, când resping de bunăvoie Duhul şi declară că El este de la Satana, oamenii taie canalul prin care Dumnezeu poate comunica cu ei” (Sfaturi pentru biserică, p. 81).

  Mai sunt şi alte păcate pe care Dumnezeu nu le va ierta. Aşa cum nu i-a iertat pe îngerii care au păcătuit, lumea antediluviană sau pe Sodoma şi Gomora, El nu va ierta păcatele celor care nu s-au pocăit. Biblia spune că El nu va ierta păcatele celor care nu iartă păcatele semenilor lor. „Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6:15).

  Te îngrijorezi la gândul că păcatul tău s-ar putea să nu fie iertat? Încă poţi cădea pe genunchi, neajutorat înaintea lui Dumnezeu, şi îi poţi aduce toate îngrijorările tale, strigând către Domnul: „Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut” (Psalmii 130:3,4). Acum priveşte spre cruce şi meditează la Hristos cel răstignit! El Şi-a dat viaţa ca să garanteze iertarea de toate păcatele tale. Dacă te uiţi mai atent, vei vedea că mâna Sa este încă întinsă.

  Julian Melgosa și Laura Fidanza
  Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

  Din aceeași categorie

  Bună dimineața, ultimă zi a anului!

  Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: „Iată...

  Înainte de ora 12

  În curând, ceasul va bate ora 12, ultima bătaie din acest an. Acum e momentul să iei decizii corecte și înțelepte. Acum e momentul să lași în urmă toate falsurile și toate măștile. Acum trebuie să iei decizia de a fi ceea ce poți fi cu adevărat; onorează statutul tău. Încheie acest an cu hotărârea de a nu te mai rușina vreodată cu Dumnezeu și cu credința ta!

  Un curcubeu pe cer

  Dumnezeu nu ne ajută numai atunci când ne confruntăm cu probleme majore, ci Îi pasă și de lucrurile mici care ne preocupă. Același Dumnezeu care a pus curcubeul pe cer găsește plăcere în a ne reaminti că Lui Îi pasă, că făgăduințele Lui sunt statornice și că El ne oferă speranță și un viitor minunat.

  O mie de căi de a sluji

  Nu uita că: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. Fie ca astăzi să-i ajuţi pe alţii prin darul pe care ţi l-a dat Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...