Articolul precedentFortăreața lui Dumnezeu
  Articolul următorPrivit prin ţeava puştii (1)

  Nu încetează să aducă rod…

  Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. (Ieremia 17:7,8)

  Iată-ne în pragul unui an nou. Ce se ascunde în sufletul nostru? Elan, bucurie, îngrijorare…? Binecuvântată este femeia care se încrede în Domnul şi a cărei nădejde nu este în propria destoinicie. Oricât de curajoasă şi hotărâtă ar fi, ea ştie că nu poate „sta în picioare” nici măcar o zi fără să se plece pe genunchi în umilinţă, în oaza de linişte a dimineţii, şi să se adape din apa proaspătă a Izvorului ceresc. Acolo, sufletul ei însetat este inundat de puterea dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt şi bucuria creşte pe măsură ce rădăcinile minţii ei se ancorează tot mai profund în Cuvântul inspirat. Descoperă dragostea celui mai bun Prieten care a coborât din înaltul cerului ca s-o înveţe cum să trăiască o viaţă din belşug: printr-o comuniune permanentă cu Tatăl. în noul an îşi doreşte să procedeze la fel. Se prinde cu credinţă de făgăduinţele atât de potrivite cu nevoile ei şi spune cu hotărâre: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). Ascunde în sufletul ei şi alte încurajări preţioase şi doar aşa se avântă în activitatea intensă a zilelor.

  Cu zâmbet şi voie bună, cu dragoste şi credincioşie îşi îndeplineşte misiunea în familie şi la serviciu. Nu uită nicio clipă că este chemată să fie ca sarea ce dă gust nu doar mâncării pe care o pregăteşte în mod sănătos, ci şi relaţiilor, pe care le întreţine armonios, cu soţul, cu copiii, cu colegii şi prietenii. Chipul ei străluceşte mereu, lăsând ca razele Soarelui Neprihănirii să scalde şi alte inimi întunecate, aducând speranţă, bucurie, pace şi dor de seninul veşniciei.

  Când temperatura provocărilor creşte şi săgeţile arzătoare ale vrăjmaşului încearcă să-i usuce vlaga, îşi înalţă gândul tot spre Prietenul ceresc, ce face să răsune-n mintea ei asigurarea: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine” şi „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească… El a pregătit şi mijlocul ca să ieşiţi din ea” (Isaia 41:10; 1 Corinteni 10:13). Şi astfel frunzişul ei rămâne verde, pentru că mlădiţa rămâne permanent conectată cu Viţa.

  Când furtuna încercărilor se abate asupra ei şi viitorul pare ascuns în ceaţă, rememorează zilele însorite şi se ascunde mai profund în Stânca Veacurilor. Cu rugăciuni fierbinţi îl invită pe Mângâietorul să conducă la maturizare rodul credinţei, al răbdării şi credincioşiei. Femeia care se poartă aşa nu se clatină niciodată, ci stă întărită pe vecie.

  Teodora Goran, Câmpina, Muntenia

  Nu încetează să aducă rod... - 2016. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod. (Ieremia 17:7,8)
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Domnul poartă de grijă

  Data viitoare când vei avea de înfruntat o încercare, nu te gândi prea mult la multiplele căi prin care ai putea eșua. În schimb, roagă-te lui Dumnezeu pentru succes. El nu este niciodată prea ocupat să ne audă rugăciunile și este gata să intervină, dacă Îl rugăm.

  Publicate astăzi

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...