Nimic nu este imposibil

  Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, eşti al Meu […]. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. […] De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta! (Isaia 43:1-4)

  Poveşti… Cine mai crede aşa ceva?… Totuşi, în mâna Dumnezeului universului nimic nu este imposibil. Când ne gândim la foc, ne gândim la flăcări, la dezastru, devastare, suferinţă şi moarte. Dar mai este un foc, focul din cuptorul încercărilor, din care credinciosul iese mai curat decât aurul.

  Când a încheiat legământ cu Dumnezeu avea 19 ani; era o tânără plină de viaţă. Dar la numai 4 luni după botez, a rămas imobilizată la pat. Nu mai putea merge decât cu ajutor, iar în urma investigaţiilor s-a stabilit diagnosticul: tumoră pe coloana vertebrală. Nimeni nu îi garanta reuşita operaţiei. Credinţa ei s-a prins de făgăduinţa lui Dumnezeu din Isaia 43:1-4, şi nimic nu a reuşit să o zdruncine; era convinsă că Dumnezeul în care credea veghea totul.

  Erau persoane acolo, la spital, care aveau nevoie de o mărturie vie despre dragostea lui Dumnezeu pentru cei păcătoşi. Şi au primit-o. În ziua stabilită pentru operaţie, s-a trezit fredonând cântarea „Furtuna e azi în juru-mi” şi a cântat-o până când anestezia şi-a făcut efectul. Însuşi marele Medic a fost acolo; a pus mâna pe rană şi a curăţat tot. Când medicii au făcut incizia, au găsit numai o simplă hernie de disc. „Numai o mână dumnezeiască a putut face aşa ceva”, au fost cuvintele medicilor. Toată secţia venea să vadă ce face „pocăita”, şi astfel au putut vedea minunea făcută de Dumnezeul ei.

  S-a recuperat total, iar de atunci au trecut mulţi ani. Această experienţă a ajutat-o şi pregătit-o pentru experienţele de mai târziu. Experienţa este adevărată, pentru că eu am trăit-o.

  Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt şi El va împlini faţă de tine toate făgăduinţele Sale, căci este credincios şi drept.

  „Când îl rugaţi pe Domnul să vă ajute, onoraţi-L pe Mântuitorul vostru, crezând că şi primiţi binecuvântarea Sa. Toată puterea, toată înţelepciunea ne stau la îndemână. Tot ce avem de făcut este să le cerem. Umblaţi neîncetat în lumina lui Dumnezeu. Meditaţi zi şi noapte asupra caracterului Său. Atunci veţi vedea frumuseţea Lui şi vă veţi veseli în bunătatea Sa. Inima voastră va străluci, simţind iubirea Sa. Veţi fi înălţaţi ca şi cum aţi fi purtat de braţe veşnice. Cu puterea şi lumina pe care v-o dă Dumnezeu, veţi putea înţelege şi realiza mai mult decât aţi crezut înainte că este posibil.” (Ellen G. White, Divina vindecare, p. 487)

  Doina Băncilă, Spania

  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Planificatorul

  El are un plan pentru tine și El înfăptuiește totul conform cu voia Sa. Te poți încrede în Dumnezeu care „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”.

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...