Articolul precedentLoialitatea unui duce
  Articolul următorUmilința aduce victorie

  Hristos – modelul desăvârşit în fiecare zi

  Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

  Pentru cine ascultă aceste cuvinte, ele sunt realmente o învăţătură care te cheamă să o trăieşti. Aşadar, urmaşii Domnului Hristos trebuie să fie o lumină convingătoare în mijlocul oamenilor.

  Dacă ne predăm Domnului Isus Hristos, suntem urmaşii Lui şi El ne va spune: Voi v-aţi dăruit Mie şi Eu v-am dăruit lumii ca reprezentanţi ai Mei. „După cum Tatăl M-a trimis pe Mine în lume, tot aşa vă trimit şi Eu în lume” (Ioan 17:18).

  Mântuitorul nostru este Izvorul de lumină; noi trebuie să ne îmbibăm cu această lumină şi să o răspândim cu multă responsabilitate.

  „Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52). În toate dimensiunile vieţii; intelectual, fizic, spiritual şi social, ca om, El creştea continuu.

  Păşind pe urmele Sale, şi noi vom creşte în asemănare cu El în toate privinţele şi vom fi sfinţiţi prin Duhul Său. Mintea, sufletul şi trupul nostru trebuie folosite spre slava Sa, spre binele semenilor şi spre mântuirea noastră. Astfel, oamenii vor vedea în noi exemple, îşi vor pune întrebări şi-L vor căuta şi ei pe Dumnezeul care a făcut viaţa noastră atât de frumoasă.

  Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, gata să te ajute şi să te înalţe pe trepte inimaginabile. Prin ceea ce am scris, am mărturisit de fapt cum a lucrat şi continuă să lucreze Dumnezeu cu mine, cu soţul meu şi cu copiii mei. Într-adevăr, este ceva inimaginabil!

  Să ne rugăm astăzi, chiar acum, să-L cunoaştem mai profund pe Dumnezeu. Să-L descoperim mai clar în Cuvântul Său! Să primim putere şi să creştem în înţelepciune, în har şi în caracter.

  Să ne rugăm pentru a învăţa umblarea alături de Isus! El, care este modelul nostru, ne va arăta calea cea dreaptă care merge spre cer şi astfel vom crea din treaptă în treaptă după chipul şi prin Duhul Lui.

  „Domnul Isus S-a rugat pentru noi, cerând să putem fi una cu El, aşa cum El este una cu Tatăl… Mântuitorul spunea despre Sine: „Fiul nu poate face nimic de la Sine.” „Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 5:19; 14:10). Prin urmare, dacă Hristos locuieşte în inima noastră…, noi vom lucra aşa cum a lucrat El şi vom manifesta acelaşi spirit. În acest fel, iubindu-L şi locuind în El, vom creşte „în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efeseni 4:15).

  Taragan Maria, Focşani, Moldova

  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Îngeri sub acoperire

  Cu siguranță Dumnezeu ne aude și răspunde rugăciunilor, dar ne folosește și pe noi, agenții umani, pentru a împlini marea lucrare a oștilor cerești.

  Domnul îți va călăuzi pașii

  A prezenta Evanghelia lui Isus poate lua multe forme atunci când nu ai instruirea sau aptitudinile unui predicator sau ale unui lucrător biblic; totuși, Domnul va așeza în calea noastră oameni care au nevoie să audă despre El. Mă simt smerită că El m-a folosit.

  Intervenții ale Duhului Sfânt

  În drum spre casă, fiul meu a răspuns întrebării nerostite. „El este Mike. În fiecare săptămână vine la masa de părtășie. Niciodată nu aduce de mâncare și întotdeauna își umple farfuriile. Dar întotdeauna duce gunoiul. De bunăvoie. Cu bucurie. Suntem fericiți că îl avem alături de noi.”

  Un uragan și o minune – partea 2

  Dumnezeu a promis să restaureze, să reconstruiască și să refacă. El are puterea de a da o viață nouă visurilor tale ofilite, vieții tale distruse. Amintește-ți ce a făcut El pentru noi după uraganul Maria. Și tu poți trăi o așa minune.

  Publicate astăzi

  Uriașul născut în nouă zile

  Dacă sunt conștient că o mână divină m-a modelat din țărână, mă voi considera cea mai importantă operă din univers și nu voi accepta să mă trateze cineva cu lipsă de respect sau de prețuire. Chiar atitudinea mea față de propria persoană ar trebui să fie mai plină de considerație și de stimă de sine. Un copil al lui Dumnezeu nu are absolut niciun motiv de rușine sau reținere. Nu aroganță, ci demnitate.

  Îngeri sub acoperire

  Cu siguranță Dumnezeu ne aude și răspunde rugăciunilor, dar ne folosește și pe noi, agenții umani, pentru a împlini marea lucrare a oștilor cerești.

  Tresaltă de bucurie!

  Poţi să te încrezi în EL! Astăzi fii plin de bucurie şi strigă de veselie: „Iată că împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor!”

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Az Úr szemmel tartja népét

  „Hát az Isten nem áll-é bosszút az Ő választottaiért, kik Őhozzá kiáltanak éjjel és nappal,...