Articolul precedentLoialitatea unui duce
  Articolul următorUmilința aduce victorie

  Hristos – modelul desăvârşit în fiecare zi

  Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

  Pentru cine ascultă aceste cuvinte, ele sunt realmente o învăţătură care te cheamă să o trăieşti. Aşadar, urmaşii Domnului Hristos trebuie să fie o lumină convingătoare în mijlocul oamenilor.

  Dacă ne predăm Domnului Isus Hristos, suntem urmaşii Lui şi El ne va spune: Voi v-aţi dăruit Mie şi Eu v-am dăruit lumii ca reprezentanţi ai Mei. „După cum Tatăl M-a trimis pe Mine în lume, tot aşa vă trimit şi Eu în lume” (Ioan 17:18).

  Mântuitorul nostru este Izvorul de lumină; noi trebuie să ne îmbibăm cu această lumină şi să o răspândim cu multă responsabilitate.

  „Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52). În toate dimensiunile vieţii; intelectual, fizic, spiritual şi social, ca om, El creştea continuu.

  Păşind pe urmele Sale, şi noi vom creşte în asemănare cu El în toate privinţele şi vom fi sfinţiţi prin Duhul Său. Mintea, sufletul şi trupul nostru trebuie folosite spre slava Sa, spre binele semenilor şi spre mântuirea noastră. Astfel, oamenii vor vedea în noi exemple, îşi vor pune întrebări şi-L vor căuta şi ei pe Dumnezeul care a făcut viaţa noastră atât de frumoasă.

  Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, gata să te ajute şi să te înalţe pe trepte inimaginabile. Prin ceea ce am scris, am mărturisit de fapt cum a lucrat şi continuă să lucreze Dumnezeu cu mine, cu soţul meu şi cu copiii mei. Într-adevăr, este ceva inimaginabil!

  Să ne rugăm astăzi, chiar acum, să-L cunoaştem mai profund pe Dumnezeu. Să-L descoperim mai clar în Cuvântul Său! Să primim putere şi să creştem în înţelepciune, în har şi în caracter.

  Să ne rugăm pentru a învăţa umblarea alături de Isus! El, care este modelul nostru, ne va arăta calea cea dreaptă care merge spre cer şi astfel vom crea din treaptă în treaptă după chipul şi prin Duhul Lui.

  „Domnul Isus S-a rugat pentru noi, cerând să putem fi una cu El, aşa cum El este una cu Tatăl… Mântuitorul spunea despre Sine: „Fiul nu poate face nimic de la Sine.” „Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 5:19; 14:10). Prin urmare, dacă Hristos locuieşte în inima noastră…, noi vom lucra aşa cum a lucrat El şi vom manifesta acelaşi spirit. În acest fel, iubindu-L şi locuind în El, vom creşte „în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efeseni 4:15).

  Taragan Maria, Focşani, Moldova

  Hristos - modelul desăvârşit în fiecare zi - 2016. Păşind pe urmele Sale, şi noi vom creşte în asemănare cu El în toate privinţele şi vom fi sfinţiţi prin Duhul Său. Mintea, sufletul şi trupul nostru trebuie folosite spre slava Sa, spre binele semenilor şi spre mântuirea noastră. Astfel, oamenii vor vedea...
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Ca un copilaș

  Ce fericire să-i avem pe acești micuți care ne învață atât de multe despre noi înșine, despre viața însăși și despre cum să relaționam cu Tatăl nostru ceresc! Mă simt foarte binecuvântată! Ajută-mă, Doamne, să devin ca un copilaș!

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  În tandem către eternitate

  Atât timp cât bărbații și femeile nu se privesc reciproc așa cum îi privește Isus, ei vor rata posibilitățile unei lucrări unite. Dar atunci când încetează să se opună și să se trateze rău unii pe alții, ei lucrează în tandem ca împreună moștenitori, mergând spre eternitate și având beneficiul ajutorării reciproce.

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...