Pace şi linişte

  Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)

  Textul din devoţionalul de dimineaţă îmi plăcuse foarte mult. Se afla în Isaia 32:17: „Lucrarea neprihănirii va fi pacea; rodul neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.” M-am rugat şi I-am cerut Domnului pace şi linişte sufletească pentru mine şi familia mea.

  Când am ieşit din odăiţă, fiica mea cea mare m-a anunţat că a venit un presupus partener de afaceri al tatălui ei care murise cu aproximativ un an în urmă, în condiţii suspecte. Acesta i-a adus la cunoştinţă că trebuia să plătească impozitul pe un teren pe care tatăl ei îl cumpărase cu puţin timp înainte de a muri.

  Nu-mi venea să cred că răspunsul la rugăciunea mea însemna şi mai multă nelinişte. Şi iată de ce: pentru că tatăl fiicelor mele, de care eram despărţită de vreo 17 ani, murise în altă ţară şi nu le-a fost adusă la cunoştinţă moartea acestuia, pentru a-l plânge aşa cum se cuvine. Am aflat despre decesul lui la vreo săptămână după ce fusese înmormântat, odată cu faptul că şoferul lui îi furase toţi banii şi îi preluase şi afacerile în mod fraudulos. Astfel că fiicele mele, una studentă şi cealaltă elevă, s-au trezit deodată fără tată şi fără niciun ban. Neavând certificatul lui de deces, acesta nu a putut fi declarat mort în România, astfel că nu au putut nici măcar să beneficieze de o pensie de urmaş. Iar acum, când se mai liniştiseră şi se obişnuiseră cu ideea că nu mai era nimic de făcut, apare cineva la uşă, să le scoată şi datoare cu impozitul pe un teren de care nici măcar nu aveau habar şi pe care nici măcar nu-l deţineau. Am înţeles atunci că Dumnezeu ne dezvolta răbdarea şi credinţa. Nu trebuia să ne temem de nimic decât de a uita câte a făcut El pentru noi în trecut.

  Nu ştim niciodată ce ne rezervă viitorul, dacă ne va aduce dificultăţi sau probleme neaşteptate, dar Dumnezeu a promis că va fi întotdeauna lângă noi şi nu ne va ajunge nicio ispită care să fie peste puterile noastre, pentru că El a pregătit mai dinainte şi mijloacele necesare ca să ieşim din ea.

  „Să păstrăm vii în memoria noastră toate dovezile îndurării lui Dumnezeu, pe care le-a manifestat faţă de noi, lacrimile pe care le-a şters, durerile pe care le-a alinat, necazurile, temerile îndepărtate, nevoile pe care le-a satisfăcut şi binecuvântările pe care le-a revărsat asupra noastră.” (Ellen G. White, Calea către Hristos)

  Când porniţi astăzi într-o nouă zi cu Domnul, să aveţi asigurarea bunătăţii Lui nemărginite şi fiecare făgăduinţă a Sa să se împbnească în viaţa voastră! Amin!

  Ilzi Sora, Piteşti, Oltenia

  Pace şi linişte - 2016. Textul din devoţionalul de dimineaţă îmi plăcuse foarte mult. Se afla în Isaia 32:17: „Lucrarea neprihănirii va fi pacea; rodul neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.” M-am rugat şi I-am cerut Domnului pace şi linişte sufletească pentru mine şi...
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...