Puterea exemplului

  Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. (Ioan 13:15)

  Puterea exemplului personal are o mai mare influenţă decât toate principiile expuse şi decât toată ştiinţa acumulată. În faţa tuturor acelora cu care venim în contact, noi trebuie să fim imaginea lui Dumnezeu, a frumuseţii vieţii şi caracterului Său, astfel încât ei să dorească să calce pe urmele Lui, să-L iubească şi să fie mai departe exemple vii pentru alţii.

  Când copiii noştri erau la vârsta preşcolară, eu şi soţul meu ne ocupam de ei ca să-i formăm în cele mai mici amănunte: instruire spirituală – altarul de dimineaţă şi de seară, memorări de texte biblice etc.; ordine şi curăţenie în casă; vorbire politicoasă, fără jargoane lumeşti; pregătire atentă şi minuţioasă pentru Sabat etc.

  Într-o zi, i-am provocat la o întrecere: „Ia să vedem, cine vorbeşte cel mai frumos astăzi!” A fost o zi deosebită. Nu auzeai decât: „Te rog, mami, ascute-mi culorile… Mulţumesc, mami, te iubesc! Te rog, copil iubit, adu-mi un pix şi o hârtie, ca să notez lista de cumpărături. Mulţumesc frumos, eşti un copil minunat! Taţi, te rog frumos, mai spune-mi povestea cu Iosif!” Ştiţi ce concluzie a tras mezinul când s-a lăsat seara şi urma să facem bilanţul zilei şi să oferim premiile? A spus cu satisfacţie: „Ia uite ce frumos se vorbeşte la noi în casă!” Ne-am rugat ca să păstrăm mereu nivelul acesta.

  Cât timp au fost mici copiii noştri, am pus temeliile; apoi, pe măsură ce au crescut, am zidit cărămidă cu cărămidă la monumentul caracterelor lor şi Dumnezeu a binecuvântat străduinţele noastre, cucerindu-i pentru împărăţia Sa.

  Cel mai puternic exemplu spre bine a fost, este şi va rămâne în veci Domnul nostru Isus Hristos. Deşi fraţii Săi, fiii lui Iosif, L-au tratat cu asprime, neîncredere şi chiar dispreţ, purtarea Lui nobilă, iubitoare, statornică, respectuoasă şi sfântă a fost un imbold şi a avut o înrâurire ca o cascadă luminoasă şi puternică asupra fiecăruia dintre ei. în cartea Faptele apostolilor, capitolul 1:14 citim că, în camera de sus, unde apostolii s-au strâns pentru rugăciune, după înălţarea Domnului Isus, se aflau împreună cu ei şi Maria, mama Sa, împreună cu fraţii Lui. Iată cât de departe penetrează puterea exemplului! S-ar putea să nu ştim niciodată, decât poate în cer, pentru câte suflete scumpe am fost fiecare dintre noi un exemplu vrednic de urmat.

  Să luăm bine seama la tot ce facem, la tot ce spunem şi la exemplul pe care-l dăm altora! Bucuria ne va fi deplină, dacă noi înşine vom călca pe urmele Domnului Isus, pentru ca toţi aceia care calcă în urma paşilor noştri, să poată ajunge, împreună cu noi şi cu toţi cei mântuiţi, în împărăţia slavei.

  Magdalena Toma, Muntenia

  Puterea exemplului - 2016. Puterea exemplului personal are o mai mare influenţă decât toate principiile expuse şi decât toată ştiinţa acumulată. În faţa tuturor acelora cu care venim în contact, noi trebuie să fim imaginea lui Dumnezeu, a frumuseţii vieţii şi caracterului Său, astfel încât ei să...
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Domnul poartă de grijă

  Data viitoare când vei avea de înfruntat o încercare, nu te gândi prea mult la multiplele căi prin care ai putea eșua. În schimb, roagă-te lui Dumnezeu pentru succes. El nu este niciodată prea ocupat să ne audă rugăciunile și este gata să intervină, dacă Îl rugăm.

  Țărmul păcii

  Ori de câte ori închid ochii și stau în liniște, imaginația mă poartă din nou în acest loc al solitudinii profunde și calme unde găsesc pace și unde Îl găsesc pe Dumnezeu. Iată ce mi-a oferit Isus: un țărm al păcii.

  Podul

  Ce călătorie minunată putem avea atunci când suntem în contact direct cu Dumnezeu și când avem încredere în conducerea Lui zilnică! „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit” (Psalmii 55:22).

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...