Transformă gândurile bune în fapte!

  Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. (Matei 5:16)

  Suntem de multe ori animaţi de idei prolifice, avem aspiraţii înălţătoare, ne dorim cu ardoare să facem o schimbare, şi acestea sunt ascunse sub perdeaua sincerităţii. Însă ideile trebuie să fie în tandem cu acţiunea. Ele nu pot exista de sine stătătoare într-un vid spiritual.

  Personajul biblic Ruben şi-a simţit sufletul ca un ghetou, pentru că nu şi-a transpus reflecţia în fapte. „Ruben le-a zis: «Să nu vărsaţi sânge, ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustie şi nu puneţi mâna pe el.» Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor şi să-l aducă înapoi la tatăl său” (Geneza 37:22). Da, era mânat de intenţii bune, dorea să-l salveze pe Iosif din mâinile fraţilor lui. Ştim însă că acest gând a fost nerealizabil.

  Să ne gândim la titanii noştri antecesori, care au avut idei grandioase şi le-au materializat în folosul nostru. Dacă Thomas Edison nu şi-ar fi dus ideea până la capăt, noi nu am fi cunoscut beneficiile becului. Dacă Johannes Gutenberg nu ar fi inventat tiparul, nu ne mai delectam în universul livresc creat prin condei, de orizontul feeric deschis.

  Şi, mai important decât atât, avem chiar exemplul suprem. Dacă Dumnezeu ar fi avut doar de gând să ni-L trimită pe Isus în această lume şi să ne salveze, traseul nostru veşnic ar fi fost unul sumbru. Textul de aur ar fi sunat doar astfel: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a avut de gând să dea pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3:16)”. Nu, Dumnezeu a avut de gând să dea şi a dat pe singurul Său Fiu. Dar noi, oamenii, uneori suntem tributari sintagmei: „Am avut de gând.” Avem idei care rămân baricadate în noi înşine. Puterea de-a le elibera vine tot de Sus.

  Poate că şi tu te confrunţi cu o astfel de situaţie, poate că ţi-ai propus lucruri nobile, însă produsul finit întârzie să apară sau nu face parte din realitatea imediată. Poate că îţi spui: „Mai este şi mâine o zi. Voi face mâine lucrul acesta.” Nu ştii dacă se va mai deschide o nouă zi. Fă astăzi, acum, ceea ce de atâta amar de vreme ţi-ai creionat în minte şi în inimă. împleteşte intenţiile bune cu faptele! Eliberează stropii de rouă din sufletul tău, după care tânjeşte atâta lume însetată!

  Laura Manciu, Buzău, Muntenia

  Transformă gândurile bune în fapte! - 2016. Suntem de multe ori animaţi de idei prolifice, avem aspiraţii înălţătoare, ne dorim cu ardoare să facem o schimbare, şi acestea sunt ascunse sub perdeaua sincerităţii. Însă ideile trebuie să fie în tandem cu acţiunea. Ele nu pot exista de sine stătătoare într-un vid spiritual.
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...