Transformă gândurile bune în fapte!

  Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. (Matei 5:16)

  Suntem de multe ori animaţi de idei prolifice, avem aspiraţii înălţătoare, ne dorim cu ardoare să facem o schimbare, şi acestea sunt ascunse sub perdeaua sincerităţii. Însă ideile trebuie să fie în tandem cu acţiunea. Ele nu pot exista de sine stătătoare într-un vid spiritual.

  Personajul biblic Ruben şi-a simţit sufletul ca un ghetou, pentru că nu şi-a transpus reflecţia în fapte. „Ruben le-a zis: «Să nu vărsaţi sânge, ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustie şi nu puneţi mâna pe el.» Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor şi să-l aducă înapoi la tatăl său” (Geneza 37:22). Da, era mânat de intenţii bune, dorea să-l salveze pe Iosif din mâinile fraţilor lui. Ştim însă că acest gând a fost nerealizabil.

  Să ne gândim la titanii noştri antecesori, care au avut idei grandioase şi le-au materializat în folosul nostru. Dacă Thomas Edison nu şi-ar fi dus ideea până la capăt, noi nu am fi cunoscut beneficiile becului. Dacă Johannes Gutenberg nu ar fi inventat tiparul, nu ne mai delectam în universul livresc creat prin condei, de orizontul feeric deschis.

  Şi, mai important decât atât, avem chiar exemplul suprem. Dacă Dumnezeu ar fi avut doar de gând să ni-L trimită pe Isus în această lume şi să ne salveze, traseul nostru veşnic ar fi fost unul sumbru. Textul de aur ar fi sunat doar astfel: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a avut de gând să dea pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3:16)”. Nu, Dumnezeu a avut de gând să dea şi a dat pe singurul Său Fiu. Dar noi, oamenii, uneori suntem tributari sintagmei: „Am avut de gând.” Avem idei care rămân baricadate în noi înşine. Puterea de-a le elibera vine tot de Sus.

  Poate că şi tu te confrunţi cu o astfel de situaţie, poate că ţi-ai propus lucruri nobile, însă produsul finit întârzie să apară sau nu face parte din realitatea imediată. Poate că îţi spui: „Mai este şi mâine o zi. Voi face mâine lucrul acesta.” Nu ştii dacă se va mai deschide o nouă zi. Fă astăzi, acum, ceea ce de atâta amar de vreme ţi-ai creionat în minte şi în inimă. împleteşte intenţiile bune cu faptele! Eliberează stropii de rouă din sufletul tău, după care tânjeşte atâta lume însetată!

  Laura Manciu, Buzău, Muntenia

  Transformă gândurile bune în fapte! - 2016. Suntem de multe ori animaţi de idei prolifice, avem aspiraţii înălţătoare, ne dorim cu ardoare să facem o schimbare, şi acestea sunt ascunse sub perdeaua sincerităţii. Însă ideile trebuie să fie în tandem cu acţiunea. Ele nu pot exista de sine stătătoare într-un vid spiritual.
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Dumnezeu este dragoste

  Tovarășele mele de călătorie, drumul vostru poate fi aspru, dar nu renunțați! Aveți credință în Dumnezeu. El este capabil să vă facă viața frumoasă, oricare ar fi circumstanțele.

  „Nu ai lumini!”

  Isus dorește să lăsăm o cărare luminoasă pentru ca oamenii să poată urma acea lumină. Mă rog să nu auzim niciodată pe cineva care să zică: „Nu ai lumini! Nu ai lumini!” Astăzi, fie că Dumnezeu să ne ajute să fim lumini strălucitoare pentru El!

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...