Articolul precedentLuptă!
  Articolul următorO întâlnire divină

  O scrisoare de dragoste

  Încolo, [surorile mele], bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. (Filipeni 3:1)

  Domnul Hristos personal ne adresează un călduros apel şi ne trimite o scrisoare specială de iubire şi de dor:

  Preaiubiţii Mei urmaşi, în scurgerea apocaliptică a timpului pe care îl trăiţi, vreau să îmi reînnoiesc asigurarea faţă de voi, că vă iubesc cu o iubire veşnică şi, de aceea, vă păstrez bunătatea Mea (Ieremia 31:3).

  În ochii Mei, toţi aveţi un preţ nespus de mare (Isaia 43:4); vă cunosc pe fiecare pe nume, chiar şi casa unde locuiţi, şi doresc ca niciunul dintre voi să nu piară, ci toţi să faceţi o pocăinţă sinceră (2 Petru 3:9), pentru ca mijlocirea Mea să nu fie zadarnică pentru niciunul dintre voi.

  Preţuiţi fiecare clipă de har, fiecare ocazie de reînnoire a consacrării; luaţi aminte la avertizări şi mustrări (Apocalipsa 3: 20). „Răscumpăraţi vremea” (Efeseni 5:16) şi nu vă temeţi de nimic, decât de propriul eu, pe care să-l răstigniţi zilnic (Galateni 2:20).

  „Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu” (Ioan 13:34). „Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Tatăl Meu pe voi…” (Efeseni 4:32). „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Mine, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3:23). Fiţi uniţi şi plini de dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi oamenii, fără părtinire. „Prin aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei” (Ioan 13:35).

  Strângeţi rândurile şi fiţi uniţi în vorbă şi în faptă, în trăirea virtuţilor sfinte şi în marea lucrare de evanghelizare. Lăsaţi Duhul Meu să cârmuiască viaţa voastră, planurile voastre (Psalmii 48:14) şi faceţi din căminele voastre un Betel!

  „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri” (Ioan 14:2) şi sufletul Meu arde de nerăbdare la gândul că, în curând, voi le veţi locui. Nu uitaţi, Eu v-am înfiat şi doresc ca numele voastre, ale tuturor, să rămână scrise în cartea vieţii (Daniel 12:1). Consacraţi-vă zilnic lui Dumnezeu, pentru ca puterea făgăduită a Duhului Meu Sfânt (Fapte 1:8) să sporească lucrul vostru, şi unde astăzi este numai un suflet salvat, mâine să fie 100, 1000, 3000, 5000.

  „Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşit” (Matei 28:20 u.p.). Înaintaţi în toate zonele din preajma voastră şi din depărtare, „aşteptând şi grăbind venirea Mea” (2 Petru 3:12). „Eu vin curând. Păstraţi ce aveţi: credinţa, nădejdea şi dragostea, pentru ca nimeni să nu vă ia cununa!” (Apocalipsa 3:11)

  Iar noi, ca şi Petru la Marea Tiberiadei, răspundem acestui apel fierbinte: „Da, Doamne, ştii că Te iubim!” şi Te aşteptăm cu dor, lucrând şi grăbind revenirea Ta.

  Magdalena Toma, Muntenia

  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Planificatorul

  El are un plan pentru tine și El înfăptuiește totul conform cu voia Sa. Te poți încrede în Dumnezeu care „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”.

  Trimite-mă!

  Când suntem curățiți prin harul și iertarea lui Dumnezeu, la fel ca Isaia, putem avea o asigurare acceptând chemarea lui Dumnezeu, când El întreabă: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”

  O floare în grădina lui Dumnezeu

  În dragostea Sa, Dumnezeu a lăsat fărâme ale creației Sale pentru ca noi să ne bucurăm de ele; acestea ne amintesc de marea Sa putere creatoare. Știm că Dumnezeu va reînnoi acest pământ și din nou o grădină frumoasă va fi o casă – pentru noi, toată veșnicia.

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...