O scrisoare de dragoste

Încolo, [surorile mele], bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. (Filipeni 3:1)

Domnul Hristos personal ne adresează un călduros apel şi ne trimite o scrisoare specială de iubire şi de dor:

Preaiubiţii Mei urmaşi, în scurgerea apocaliptică a timpului pe care îl trăiţi, vreau să îmi reînnoiesc asigurarea faţă de voi, că vă iubesc cu o iubire veşnică şi, de aceea, vă păstrez bunătatea Mea (Ieremia 31:3).

În ochii Mei, toţi aveţi un preţ nespus de mare (Isaia 43:4); vă cunosc pe fiecare pe nume, chiar şi casa unde locuiţi, şi doresc ca niciunul dintre voi să nu piară, ci toţi să faceţi o pocăinţă sinceră (2 Petru 3:9), pentru ca mijlocirea Mea să nu fie zadarnică pentru niciunul dintre voi.

Preţuiţi fiecare clipă de har, fiecare ocazie de reînnoire a consacrării; luaţi aminte la avertizări şi mustrări (Apocalipsa 3: 20). „Răscumpăraţi vremea” (Efeseni 5:16) şi nu vă temeţi de nimic, decât de propriul eu, pe care să-l răstigniţi zilnic (Galateni 2:20).

De același autor

Noi perspective

„Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu” (Ioan 13:34). „Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Tatăl Meu pe voi…” (Efeseni 4:32). „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Mine, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3:23). Fiţi uniţi şi plini de dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi oamenii, fără părtinire. „Prin aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei” (Ioan 13:35).

Strângeţi rândurile şi fiţi uniţi în vorbă şi în faptă, în trăirea virtuţilor sfinte şi în marea lucrare de evanghelizare. Lăsaţi Duhul Meu să cârmuiască viaţa voastră, planurile voastre (Psalmii 48:14) şi faceţi din căminele voastre un Betel!

„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri” (Ioan 14:2) şi sufletul Meu arde de nerăbdare la gândul că, în curând, voi le veţi locui. Nu uitaţi, Eu v-am înfiat şi doresc ca numele voastre, ale tuturor, să rămână scrise în cartea vieţii (Daniel 12:1). Consacraţi-vă zilnic lui Dumnezeu, pentru ca puterea făgăduită a Duhului Meu Sfânt (Fapte 1:8) să sporească lucrul vostru, şi unde astăzi este numai un suflet salvat, mâine să fie 100, 1000, 3000, 5000.

„Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşit” (Matei 28:20 u.p.). Înaintaţi în toate zonele din preajma voastră şi din depărtare, „aşteptând şi grăbind venirea Mea” (2 Petru 3:12). „Eu vin curând. Păstraţi ce aveţi: credinţa, nădejdea şi dragostea, pentru ca nimeni să nu vă ia cununa!” (Apocalipsa 3:11)

Iar noi, ca şi Petru la Marea Tiberiadei, răspundem acestui apel fierbinte: „Da, Doamne, ştii că Te iubim!” şi Te aşteptăm cu dor, lucrând şi grăbind revenirea Ta.

Magdalena Toma, Muntenia

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

O scrisoare de dragoste - 2016. Preaiubiţii Mei urmaşi, în scurgerea apocaliptică a timpului pe care îl trăiţi, vreau să îmi reînnoiesc asigurarea faţă de voi, că vă iubesc cu o iubire veşnică şi, de aceea, vă păstrez bunătatea Mea... pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.