Articolul precedentLuptă!
  Articolul următorO întâlnire divină

  O scrisoare de dragoste

  Încolo, [surorile mele], bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. (Filipeni 3:1)

  Domnul Hristos personal ne adresează un călduros apel şi ne trimite o scrisoare specială de iubire şi de dor:

  Preaiubiţii Mei urmaşi, în scurgerea apocaliptică a timpului pe care îl trăiţi, vreau să îmi reînnoiesc asigurarea faţă de voi, că vă iubesc cu o iubire veşnică şi, de aceea, vă păstrez bunătatea Mea (Ieremia 31:3).

  În ochii Mei, toţi aveţi un preţ nespus de mare (Isaia 43:4); vă cunosc pe fiecare pe nume, chiar şi casa unde locuiţi, şi doresc ca niciunul dintre voi să nu piară, ci toţi să faceţi o pocăinţă sinceră (2 Petru 3:9), pentru ca mijlocirea Mea să nu fie zadarnică pentru niciunul dintre voi.

  Preţuiţi fiecare clipă de har, fiecare ocazie de reînnoire a consacrării; luaţi aminte la avertizări şi mustrări (Apocalipsa 3: 20). „Răscumpăraţi vremea” (Efeseni 5:16) şi nu vă temeţi de nimic, decât de propriul eu, pe care să-l răstigniţi zilnic (Galateni 2:20).

  „Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu” (Ioan 13:34). „Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Tatăl Meu pe voi…” (Efeseni 4:32). „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Mine, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3:23). Fiţi uniţi şi plini de dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi oamenii, fără părtinire. „Prin aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei” (Ioan 13:35).

  Strângeţi rândurile şi fiţi uniţi în vorbă şi în faptă, în trăirea virtuţilor sfinte şi în marea lucrare de evanghelizare. Lăsaţi Duhul Meu să cârmuiască viaţa voastră, planurile voastre (Psalmii 48:14) şi faceţi din căminele voastre un Betel!

  „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri” (Ioan 14:2) şi sufletul Meu arde de nerăbdare la gândul că, în curând, voi le veţi locui. Nu uitaţi, Eu v-am înfiat şi doresc ca numele voastre, ale tuturor, să rămână scrise în cartea vieţii (Daniel 12:1). Consacraţi-vă zilnic lui Dumnezeu, pentru ca puterea făgăduită a Duhului Meu Sfânt (Fapte 1:8) să sporească lucrul vostru, şi unde astăzi este numai un suflet salvat, mâine să fie 100, 1000, 3000, 5000.

  „Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşit” (Matei 28:20 u.p.). Înaintaţi în toate zonele din preajma voastră şi din depărtare, „aşteptând şi grăbind venirea Mea” (2 Petru 3:12). „Eu vin curând. Păstraţi ce aveţi: credinţa, nădejdea şi dragostea, pentru ca nimeni să nu vă ia cununa!” (Apocalipsa 3:11)

  Iar noi, ca şi Petru la Marea Tiberiadei, răspundem acestui apel fierbinte: „Da, Doamne, ştii că Te iubim!” şi Te aşteptăm cu dor, lucrând şi grăbind revenirea Ta.

  Magdalena Toma, Muntenia

  O scrisoare de dragoste - 2016. Preaiubiţii Mei urmaşi, în scurgerea apocaliptică a timpului pe care îl trăiţi, vreau să îmi reînnoiesc asigurarea faţă de voi, că vă iubesc cu o iubire veşnică şi, de aceea, vă păstrez bunătatea Mea...
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Gustă să vezi bunătatea Sa!

  Da, Dumnezeu onorează credința simplă. Domnul nostru este răbdător în dragostea Sa pentru noi. El dorește să împlinească dorința inimilor noastre. Fiecare dintre noi este prețios pentru El. Dumnezeu este bun.

  Defecțiunea

  Nimic nu mai este perfect. Dar lauda fie a lui Dumnezeu, căci El are un plan mai bun pentru noi: o nouă lume în care El va face toate lucrurile noi.

  Lupta pentru control

  Rugăciunea mea este ca și noi să „ne dăm mai încolo” ca să-I facem loc lui Isus să Se apropie de noi și să ne dea putere să luptăm, să avem stăpânire de sine în drumul nostru de creștini.

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Publicate astăzi

  Primul pas pe lună

  Isus a rămas țintuit pe cruce pentru ca noi să putem păși în Împărăția cerurilor. Dacă El ar fi manifestat chiar și cea mai mică urmă de egoism, noi toți am fi fost pierduți. Tu ai vrea să susții astăzi pe cineva de lângă tine, făcând un mic sacrificiu pentru acea persoană?

  Gustă să vezi bunătatea Sa!

  Da, Dumnezeu onorează credința simplă. Domnul nostru este răbdător în dragostea Sa pentru noi. El dorește să împlinească dorința inimilor noastre. Fiecare dintre noi este prețios pentru El. Dumnezeu este bun.

  Vocea care mă îndrumă

  Dacă te simţi dezorientat sau crezi că nu eşti în stare să iei decizii, ascultă atent glasul lui Dumnezeu. Astfel îţi vei putea conduce nava vieţii în direcţia corectă şi vei ajunge la destinaţia pe care Dumnezeu a stabilit-o chiar pentru tine.

  Roagă-te ca un părinte!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajută-mă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!

  Vallási türelmetlenség és üldözés

  „Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál....
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis