Articolul precedentLuptă!
  Articolul următorO întâlnire divină

  O scrisoare de dragoste

  Încolo, [surorile mele], bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. (Filipeni 3:1)

  Domnul Hristos personal ne adresează un călduros apel şi ne trimite o scrisoare specială de iubire şi de dor:

  Preaiubiţii Mei urmaşi, în scurgerea apocaliptică a timpului pe care îl trăiţi, vreau să îmi reînnoiesc asigurarea faţă de voi, că vă iubesc cu o iubire veşnică şi, de aceea, vă păstrez bunătatea Mea (Ieremia 31:3).

  În ochii Mei, toţi aveţi un preţ nespus de mare (Isaia 43:4); vă cunosc pe fiecare pe nume, chiar şi casa unde locuiţi, şi doresc ca niciunul dintre voi să nu piară, ci toţi să faceţi o pocăinţă sinceră (2 Petru 3:9), pentru ca mijlocirea Mea să nu fie zadarnică pentru niciunul dintre voi.

  Preţuiţi fiecare clipă de har, fiecare ocazie de reînnoire a consacrării; luaţi aminte la avertizări şi mustrări (Apocalipsa 3: 20). „Răscumpăraţi vremea” (Efeseni 5:16) şi nu vă temeţi de nimic, decât de propriul eu, pe care să-l răstigniţi zilnic (Galateni 2:20).

  „Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu” (Ioan 13:34). „Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Tatăl Meu pe voi…” (Efeseni 4:32). „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Mine, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3:23). Fiţi uniţi şi plini de dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi oamenii, fără părtinire. „Prin aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei” (Ioan 13:35).

  Strângeţi rândurile şi fiţi uniţi în vorbă şi în faptă, în trăirea virtuţilor sfinte şi în marea lucrare de evanghelizare. Lăsaţi Duhul Meu să cârmuiască viaţa voastră, planurile voastre (Psalmii 48:14) şi faceţi din căminele voastre un Betel!

  „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri” (Ioan 14:2) şi sufletul Meu arde de nerăbdare la gândul că, în curând, voi le veţi locui. Nu uitaţi, Eu v-am înfiat şi doresc ca numele voastre, ale tuturor, să rămână scrise în cartea vieţii (Daniel 12:1). Consacraţi-vă zilnic lui Dumnezeu, pentru ca puterea făgăduită a Duhului Meu Sfânt (Fapte 1:8) să sporească lucrul vostru, şi unde astăzi este numai un suflet salvat, mâine să fie 100, 1000, 3000, 5000.

  „Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşit” (Matei 28:20 u.p.). Înaintaţi în toate zonele din preajma voastră şi din depărtare, „aşteptând şi grăbind venirea Mea” (2 Petru 3:12). „Eu vin curând. Păstraţi ce aveţi: credinţa, nădejdea şi dragostea, pentru ca nimeni să nu vă ia cununa!” (Apocalipsa 3:11)

  Iar noi, ca şi Petru la Marea Tiberiadei, răspundem acestui apel fierbinte: „Da, Doamne, ştii că Te iubim!” şi Te aşteptăm cu dor, lucrând şi grăbind revenirea Ta.

  Magdalena Toma, Muntenia

  O scrisoare de dragoste - 2016. Preaiubiţii Mei urmaşi, în scurgerea apocaliptică a timpului pe care îl trăiţi, vreau să îmi reînnoiesc asigurarea faţă de voi, că vă iubesc cu o iubire veşnică şi, de aceea, vă păstrez bunătatea Mea...
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Libertate, în sfârșit!

  Să Îi contemplăm marele sacrificiu făcut de Isus Hristos pentru a ne elibera din închisoarea lui Satana, ca să putem moșteni în libertate Împărăția pregătită pentru cei care Îl vor primi ca Mântuitor. Atunci va începe o nouă pagină de libertate!

  Corul de clopoței

  Sunt atât de binecuvântată pentru posibilitatea de a frecventa o biserică unde sunt membri veniți din diferite părți ale lumii. Îi apreciez pe toți. Obiceiurile lor culinare îmi îmbogățesc viața și îmi confirmă ideea că lui Dumnezeu Îi place diversitatea, când oameni diferiți lucrează împreună.

  Paște fericit!

  Sunt mulţi care au nevoie să afle vestea bună a mântuirii și să-L accepte ca Domn și Mântuitor pe Hristos Cel înviat. Astfel, atunci când spun: „Paște Fericit!”, le transmit altora că sunt fericită și recunoscătoare pentru darul lui Isus, dar oferit tuturor.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...