Ajutor în încercări

  Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuinţa morţilor. Tu m-ai adus la viată din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. (Psalmii 30:3)

  Ce ne-am face fără mila lui Dumnezeu, prin care să putem fi salvaţi?

  El Se uită la inima omului, El ne cunoaşte încă înainte de a ne naşte, ştie fiecare zi din viaţa noastră. Lăudat să fie Numele Său!

  După mai mult de 20 de ani lucraţi la o mină de cărbune în condiţii foarte grele şi cu un risc foarte mare, când în sfârşit urma pensionarea, în urma unui control cardiologie s-a pus diagnosticul: valvă bicuspidă şi anevrism de aortă ascendentă. Inima soţului meu era foarte bolnavă, fără ca el să bănuiască ceva.

  Viaţa soţului meu era contracronometru, dar Cel care Şi-a dat viaţa pentru noi toţi voia ca Sabin să trăiască, pentru că ştia că Îl va sluji şi Îl va primi în inima sa pe Domnul slavei. A fost nevoie de această încercare prin care Dumnezeu şi-a arătat puterea, slava, bunătatea şi mila Sa. Atât eu, cât şi soţul meu am primit diagnosticul ca pe o lovitură extrem de grea şi dureroasă. Eram conştienţi că, după 15 ani de căsătorie, am putea fi despărţiţi pentru totdeauna prin moartea necruţătoare ce îi ameninţa viaţa.

  Atunci a intervenit El, Domnul cerului şi al pământului, stăpânul inimilor noastre. Totul a decurs minunat. Dumnezeu S-a îngrijit de absolut tot până în cel mai mic detaliu; a ales doctorii prin mâna cărora El însuşi a operat, a pus pacea şi liniştea Lui în inima soţului meu, făcându-l să simtă prezenţa Sa divină, a fost acolo în perioada de convalescenţă şi este prezent şi astăzi în fiecare clipă în inima noastră conştientizându-ne de dragostea Sa veşnică, de şansa pe care ne-a oferit-o.

  „Faptul că suntem chemaţi să răbdăm încercări arată că Domnul Isus vede în noi ceva preţios, pe care doreşte să-l dezvolte. Dacă nu ar vedea în noi nimic prin care să-Şi poată slăvi Nunele, nu şi-ar pierde timpul cu perfecţionarea noastră. Nu aruncă în cuptorul Său pietre lipsite de valoare. El nu rafinează decât minereul valoros… Domnul îngăduie ca aleşii Săi să fie trecuţi prin cuptorul suferinţei pentru a arăta ce firi au şi dacă pot fi prelucraţi pentru lucrarea Sa… Dumnezeu nu-Şi conduce niciodată copiii altfel decât ar alege ei înşişi să fie conduşi dacă ar putea vedea sfârşitul de la început şi dacă ar zări slava scopului pe care îl împlinesc ca împreună lucrători cu El.” (Ellen G. White, Divina vindecare, cap.,Ajutor în vieţuirea zilnică”)

  Avem toate motivele să ne încredem în El! Slăvit să fie Numele Său!

  Roxana Firizoiu, Uricani, Banat

  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Un uragan și o minune – partea 2

  Dumnezeu a promis să restaureze, să reconstruiască și să refacă. El are puterea de a da o viață nouă visurilor tale ofilite, vieții tale distruse. Amintește-ți ce a făcut El pentru noi după uraganul Maria. Și tu poți trăi o așa minune.

  Un uragan și o minune – partea 1

  Uraganul Maria a trimis valuri de apă care se strecurau în orice crăpătură, udând paturile, canapelele și covoarele, în timp ce noi ne căutam adăpost, rugându-ne pentru viața noastră în baie, sub chiuvetă și în dulapuri – rugându-ne chiar și când sunetele de afară ne anunțau că uraganul mai smulsese un acoperiș și îl izbise în fereastră. Orele nesfârșite s-au întins până s-a crăpat de ziuă. Potolește vânturile, Doamne, ne rugam noi, și fă ca furtuna să înceteze!

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Acele lecții importante

  Haideți să stăm la picioarele Lui și să bem din fântâna vieții veșnice, lăsând-o să ne potolească sufletul și să ne întărească în fiecare zi credința. Lecțiile pe care le învățăm, Dumnezeu știe, ne vor ajuta să devenim o versiune mai bună a noastră după ce le-am învățat.

  Publicate astăzi

  Luna când începe școala

  Dacă ești printre cei care pot învăța mai ușor și mai mult, nu te mulțumi să aduni în palmaresul personal note bune, ci fă din capacitățile tale un atu pentru tot grupul! Ajută-i pe ceilalți să te ajungă din urmă! Vei simți mult mai multă satisfacție decât dacă o faci pe deșteptul și îi lași în urmă.

  Un uragan și o minune – partea 2

  Dumnezeu a promis să restaureze, să reconstruiască și să refacă. El are puterea de a da o viață nouă visurilor tale ofilite, vieții tale distruse. Amintește-ți ce a făcut El pentru noi după uraganul Maria. Și tu poți trăi o așa minune.

  Atacul de panică

  Îţi poţi ridica ochii spre cer şi să fii sigur că Dumnezeu te va ajuta. Cel care poate să te păzească de orice lucru rău nici nu doarme şi nici nu dormitează. „Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac”.

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Amikor már túl késő

  „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér...