Glasul Păstorului

  Oile mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine. (Ioan 10:27)

  Un fermier staţionat în Baden Wurtenberg, un ţinut din sudul Germaniei, a rămas uimit când a ajuns într-o dimineaţă la ferma sa şi a observat că toate cele 111 oi au dispărut din ţarcul lor. Prima lui bănuială a fost că animalele au rupt gardul care le împrejmuia şi au fugit. Dar după ce s-a uitat cu atenţie, a ajuns la concluzia că oile lui au fost furate. Bineînţeles că a anunţat poliţia, care i-a spus că el nu este singurul păgubaş. O bandă de hoţi bine organizată a dat lovitura şi în alte ferme, dar ei sunt pe urmele lor.

  Câteva săptămâni mai târziu, fermierul primeşte un telefon de la poliţie, cerându-i să-i însoţească. La câteva sute de kilometri, într-o gară, este oprit un tren de marfă în care se găsesc mii de oi într-un transport spre Turcia. Actele lor par a fi în ordine. Dar l-au invitat să vină şi să vadă dacă nu cumva se găsesc şi oile lui printre ele. Când a ajuns în gară şi a văzut mulţimea de oi aflate într-un spaţiu special amenajat, fermierul a început să le strige cu voce tare, iar câteva oi au început să vină spre el. Apoi mai multe. în cele din urmă, din marea turmă, s-au desprins 111 oi care s-au adunat în jurul lui. Toate animalele reeunoscuseră vocea păstorului lor…

  Domnul Isus a folosit parabola oilor şi a păstorului pentru a demonstra legătura strânsă dintre El şi ucenicii Săi. Chiar dacă nu-I auzim acustic vocea, avem şi noi Cuvântul Său, din care am aflat ce doreşte El de la noi. Gândul meu zboară la evenimentele revenirii în glorie a lui Isus, momente unice în istoria universului, când El va striga cu voce tare: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25:34). Unde ne vom găsi în ziua aceea? Vom fi printre cei chemaţi, care se bucură să audă glasul Păstorului divin, sau undeva risipiţi pe pământul blestemat, aşteptând cu groază pedeapsa veşnică?

  Dacă acum, când suntem nevoiţi să peregrinăm pe acest pământ, îi auzim glasul, îi putem distinge duioşia şi căldura vocii, din zgomotul asurzitor al lucrurilor care ne înconjoară, cu siguranţă îi vom auzi atunci chemarea, fie că vom fi deja în ţărână sau încă în aşteptarea Sa.

  Închei gândul de azi cu frumoasa făgăduinţă: „Iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică” (Matei 25:46 u.p.). Îi auzi şi tu glasul şi răspunzi iubirii Sale duioase?

  Elfriede Starck-Chiriac, Germania

  Glasul Păstorului - 2016. Un fermier staţionat în Baden Wurtenberg, un ţinut din sudul Germaniei, a rămas uimit când a ajuns într-o dimineaţă la ferma sa şi a observat că toate cele 111 oi au dispărut din ţarcul lor. Prima lui bănuială a fost că animalele au rupt gardul care le împrejmuia şi au fugit. Dar după ce s-a uitat cu atenţie...
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...