„Câtă vreme se zice «astăzi»”

  Câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii. ” (Evrei 3:15)

  Versurile imnului creştin 601 descriu atât de frumos odihna de Sabat: „Un Sabat ceresc, plin de har, a sosit,/ În liniştea lui sunt aşa fericit!/ Frumos se revarsă din cerul senin/ Odihna cea dulce, sigiliu divin!/Slavă, slavă lui Dumnezeu! /El azi îmi deschide întreg cerul Său.”

  În iarna anului 1996, s-a organizat o evanghelizare prin NET cu fratele Mark Finley în Ghinda, un cartier al oraşului Bistriţa. La vremea aceea, eu eram creştină penticostală şi nu ştiam nimic despre Sabat. Am fost invitată să particip la aceste prelegeri, însă am refuzat. Invitaţia a revenit, iar eu am refuzat de vreo trei ori. La insistenţa unei vecine, m-am dus cu ea la a patra prelegere şi tocmai atunci s-a discutat despre Sabat. Atât de mult m-a impresionat acest subiect, încât nu am putut să adorm. Am deschis Biblia şi am dat de acest verset din Evrei 3:15: „Câtă vreme se zice: «Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.»”

  Atunci m-am pus pe genunchi şi I-am mulţumit lui Dumnezeu că mi-a descoperit întregul adevăr. Am văzut că Domnul nu m-a lăsat să stau nepăsătoare, mi-a descoperit bucuria Sabatului pe care o au fraţii adventişti, în urma acestei descoperiri, în vara anului 1997 am încheiat legământ cu Domnul şi mă bucur nespus că am fost atât de preţuită de Dumnezeu.

  „Sabatul a fost sfinţit la creaţie. […] Deoarece S-a odihnit în Sabat, «Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o» – a pus-o deoparte pentru un scop sfânt… Sabatul n-a fost dat numai pentru Israel, ci el a fost dat pentru lumea întreagă. El a fost Scut cunoscut omului în Eden şi, asemenea celorlalte precepte ale Decalogului, este obligatoriu pentru totdeauna. «Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.» Atâta vreme cât există cerul şi pământul, Sabatul va fi şi mai departe un semn al puterii Creatorului. Şi atunci când Edenul va înflori din nou pe pământ, ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toţi cei ce sunt sub soare. «În fiecare Sabat», locuitorii Noului Pământ slăvit vor veni «să se închine înaintea Mea», zice Domnul (Matei 5:18; Isaia 66:23).” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, pp. 260, 262)

  Îi mulţumesc neîncetat lui Isus pentru jertfa minunată pe care a făcut-o pentru mine şi pentru răbdarea pe care o are faţă de toţi copiii Lui. Să ne bucurăm astăzi de odihna Lui.

  Ana Prislopan, Bistriţa, Transilvania de Nord

  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Îngeri sub acoperire

  Cu siguranță Dumnezeu ne aude și răspunde rugăciunilor, dar ne folosește și pe noi, agenții umani, pentru a împlini marea lucrare a oștilor cerești.

  Domnul îți va călăuzi pașii

  A prezenta Evanghelia lui Isus poate lua multe forme atunci când nu ai instruirea sau aptitudinile unui predicator sau ale unui lucrător biblic; totuși, Domnul va așeza în calea noastră oameni care au nevoie să audă despre El. Mă simt smerită că El m-a folosit.

  Intervenții ale Duhului Sfânt

  În drum spre casă, fiul meu a răspuns întrebării nerostite. „El este Mike. În fiecare săptămână vine la masa de părtășie. Niciodată nu aduce de mâncare și întotdeauna își umple farfuriile. Dar întotdeauna duce gunoiul. De bunăvoie. Cu bucurie. Suntem fericiți că îl avem alături de noi.”

  Un uragan și o minune – partea 2

  Dumnezeu a promis să restaureze, să reconstruiască și să refacă. El are puterea de a da o viață nouă visurilor tale ofilite, vieții tale distruse. Amintește-ți ce a făcut El pentru noi după uraganul Maria. Și tu poți trăi o așa minune.

  Publicate astăzi

  Uriașul născut în nouă zile

  Dacă sunt conștient că o mână divină m-a modelat din țărână, mă voi considera cea mai importantă operă din univers și nu voi accepta să mă trateze cineva cu lipsă de respect sau de prețuire. Chiar atitudinea mea față de propria persoană ar trebui să fie mai plină de considerație și de stimă de sine. Un copil al lui Dumnezeu nu are absolut niciun motiv de rușine sau reținere. Nu aroganță, ci demnitate.

  Îngeri sub acoperire

  Cu siguranță Dumnezeu ne aude și răspunde rugăciunilor, dar ne folosește și pe noi, agenții umani, pentru a împlini marea lucrare a oștilor cerești.

  Tresaltă de bucurie!

  Poţi să te încrezi în EL! Astăzi fii plin de bucurie şi strigă de veselie: „Iată că împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor!”

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Az Úr szemmel tartja népét

  „Hát az Isten nem áll-é bosszút az Ő választottaiért, kik Őhozzá kiáltanak éjjel és nappal,...