Articolul precedentBocancul dement
  Articolul următorPrima datorie a noastră

  Prietenia

  Petru s-a uitat la el şi a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?” Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!” (Ioan 21:21,22)

  Prietenia dintre Domnul Isus şi Ioan poartă cu sine amprenta prieteniei cereşti. Domnul Isus a dorit să fie prieten cu toată lumea, cu toţi ucenicii, numai că nu toţi şi-au deschis inima aşa cum a făcut-o Ioan.

  Prietenia adevărată înseamnă să-ţi pui capul pe pieptul lui Isus, iar Domnul să aibă încredere deplină în tine (Ioan 13:23).

  Prietenia adevărată înseamnă să stai lângă cruce, iar Isus cel muribund să ţi-o încredinţeze pe mama Lui.

  Prietenia adevărată înseamnă să fugi la mormântul gol şi să plângi. Prietenia adevărată înseamnă să fii aruncat de dragul Lui în cazanul cu ulei încins, iar Isus să te scape nevătămat.

  „Ioan a trăit până la adânci bătrâneţi. A trăit în timpul distrugerii Ierusalimului şi al nimicirii templului măreţ – o preînchipuire a nimicirii finale a lumii. Până în ultimele clipe, Ioan L-a urmat pe Domnul său îndeaproape.” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 542)

  Prietenia adevărată dintre Isus şi Ioan se descoperă deplin pe insula Patmos, când ucenicul iubit primeşte vizita Domnului Isus în ziua Sabatului, oferindu-i viziunea sfârşitului şi bucuria mântuirii.

  Prietenia adevărată dintre Isus şi Ioan o vedem în scrierile lui loan: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit” (1 Ioan 2:1). Prietenia adevărată îi conduce pe alţii la Isus.

  Prietenia adevărată se dovedeşte prin ascultare: „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu” (Ioan 15:14).

  Vă invit să primim prietenia lui Isus! Prietenia cu El ne va transforma după chipul Lui şi ne va ajuta să fim prieteni adevăraţi cu oamenii!

  „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele”, a zis Hristos către ucenici… Legătura care este între mlădiţă şi viţă reprezintă legăturile voastre cu Mine. Altoiul este înfipt în viţa cea vie şi apoi creşte în tulpină, legându-se fibră cu fibră… Viaţa viţei devine viaţa mlădiţei… Legătura cu El se face prin credinţa în El ca Mântuitor personal… Această unire cu Hristos, odată realizată, trebuie păstrată. Hristos a zis: „Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod, dacă nu rămâneţi în Mine.” Aceasta nu este o atingere întâmplătoare şi nici o legătură din când în când. Mlădiţa ajunge parte integrantă din viţă.” (Idem, Viaţa lui Iisus, cap.73)

  Rebeca Lupu, Bacău, Moldova

  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Totul nou

  Mi-l pot imagina pe Isus oprindu-Se să admire frumusețea pe care o creează în viața ta și a mea. Să avem răbdare, pentru că Isus făgăduiește că „acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”.

  O zi a minunilor

  Lui Dumnezeu Îi pasă de detaliile din viața fiecăruia dintre noi. Dacă nu I-aș fi cerut să intervină și dacă nu aș fi crezut în dragostea și în grija Lui nestrămutată, aș fi pierdut binecuvântarea unei zile pline de miracole.

  Ronnie și domnișoara Prigorie

  Urmează să citești despre câteva dintre calitățile extraordinare pe care Dumnezeu vrea să le avem pentru a fi creștini de succes. Să Îi cerem înțelepciune ca să învățăm lecții de la ceea ce El a creat în natură. Să studiem păsările și să fim înțelepți!

  Poți învăța multe de la găini

  Când Dumnezeu a creat animalele, le-a învățat moduri diferite de a se comporta. Trebuie să ne rugăm în fiecare zi ca Dumnezeu să ne ajute să fim buni și răbdători și apoi, asemenea puicuței galbene, să avem grijă de corpul nostru așa cum El a intenționat de la început.

  Publicate astăzi

  10 Perfect, dar invizibil

  De multe ori suntem atrași sau impresionați de renumele cuiva. Faima este rezultatul colportării unor știri adevărate sau exagerate. O campanie isteață poate aduce faimă și unei nonvalori. Adevăratul succes este însă rezultatul lucrului constant, al perseverenței și al modestiei. Un om de succes va fi întotdeauna decent în a se lăuda cu performanțele lui și va considera permanent că mai are de crescut.

  Totul nou

  Mi-l pot imagina pe Isus oprindu-Se să admire frumusețea pe care o creează în viața ta și a mea. Să avem răbdare, pentru că Isus făgăduiește că „acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”.

  Acoperirea prejudiciului

  Cererea victimei pentru a putea ierta cuprinde recunoaşterea prejudiciului adus, pocăinţa, compasiunea pentru victimă şi o dovadă de empatie, precum şi o oarecare reparaţie. Aceasta este singura cale de eliminare a stresului emoţional.

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  Az igazak feltámadása

  „Megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod...