Veniţi la Mine

  Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară. (Matei 11:28-30)

  În vara anului 2005, pe data de 14 iunie, mi s-a întâmplat ceva groaznic. Soţul meu a decedat. Aşa că la vârsta de 53 de ani am rămas văduvă. Disperată, nu aveam unde să găsesc alinare. Aşa că m-am aşezat pe genunchi, la picioarele Domnului. În acea dimineaţă am deschis Biblia şi am găsit aceste versete minunate şi încurajatoare. Când am văzut că Dumnezeu ne cheamă la El prin Isus Hristos şi ne asigură odihnă, mângâiere şi alinare pentru sufletele noastre, am prins curaj.

  Dumnezeu doreşte să-i adune pe toţi copiii în jurul Său, să ne mângâie pe toţi. În Ioan 3:16, ni se spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Prin sacrificiul acesta avem o dovadă incontestabilă a dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fratele nostru mai mare, Isus Hristos, a câştigat pentru noi dreptul să fim răscumpăraţi şi înfiaţi în familia lui Dumnezeu. Tatăl Lui este şi Tatăl nostru. Nu suntem singure, părăsite sau orfane. Avem un Tată minunat la care putem veni cu toate necazurile noastre. El are tot ce avem nevoie ca să ne încredem în El. Are şi posibilitate şi disponibihtate ca să ne ajute. Este atotputernic, iubitor şi înţelept, iar prin Duhul Sfânt ne întăreşte şi ne este alături 24 de ore din 24. El ne cheamă: „Veniţi la Mine şi Eu vă voi primi.”

  Dragile mele surori, vă rog ca în orice necaz, supărare sau durere să apelaţi la Domnul Isus Hristos, care mijloceşte pentru noi. Personal vă mărturisesc că Îi mulţumesc neîncetat lui Dumnezeu, căci numai prin El am avut putere să trec peste toate. Acum am 62 de ani şi îi sunt recunoscătoare că sunt sănătoasă şi m-a invitat la El să-mi poarte sarcina.

  „Oricând şi în orice loc, în toate întristările şi în toate necazurile, când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări, iar noi ne simţim fără putere şi singuri. Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei. Circumstanţele ne pot despărţi de orice prieten pământesc, dar nici împrejurările, nici distanţele nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, El Se află întotdeauna la dreapta noastră ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ridice şi să ne îmbărbăteze.” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 670)

  Ana Prislopan, Bistriţa, Transilvania de Nord

  Veniţi la Mine - 2016. Dragile mele surori, vă rog ca în orice necaz, supărare sau durere să apelaţi la Domnul Isus Hristos, care mijloceşte pentru noi. Personal vă mărturisesc că Îi mulţumesc neîncetat lui Dumnezeu, căci numai prin El am avut putere să trec peste toate.
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Gustă să vezi bunătatea Sa!

  Da, Dumnezeu onorează credința simplă. Domnul nostru este răbdător în dragostea Sa pentru noi. El dorește să împlinească dorința inimilor noastre. Fiecare dintre noi este prețios pentru El. Dumnezeu este bun.

  Defecțiunea

  Nimic nu mai este perfect. Dar lauda fie a lui Dumnezeu, căci El are un plan mai bun pentru noi: o nouă lume în care El va face toate lucrurile noi.

  Lupta pentru control

  Rugăciunea mea este ca și noi să „ne dăm mai încolo” ca să-I facem loc lui Isus să Se apropie de noi și să ne dea putere să luptăm, să avem stăpânire de sine în drumul nostru de creștini.

  Publicate astăzi

  Primul cuvânt rostit

  Cel mai bun mod de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. Într-un fel inexplicabil, atunci când stăm și ne rugăm, fără grabă, chiar în tăcere, Duhul lui Dumnezeu ne aduce în atenție cuvinte pe care le-am auzit sau le-am citit, însă cărora nu le-am dat prea multă importanță; uneori ne amintește mesaje ale părinților sau ale altor persoane cărora le pasă. Dacă vrem să Îl auzim, El ne va vorbi în mod sigur.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Mai de preţ decât multe vrăbii

  Poate că treci printr-o situaţie nesigură sau întunecoasă, care te poate copleşi cu teamă. Pentru asemenea cazuri, Dumnezeu ţi-a lăsat versetul de astăzi, ca să îţi aducă aminte că, dacă El are grijă de umila vrabie, mai mult ca sigur că va fi gata să te scoată din necaz.

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis