Veniţi la Mine

  Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară. (Matei 11:28-30)

  În vara anului 2005, pe data de 14 iunie, mi s-a întâmplat ceva groaznic. Soţul meu a decedat. Aşa că la vârsta de 53 de ani am rămas văduvă. Disperată, nu aveam unde să găsesc alinare. Aşa că m-am aşezat pe genunchi, la picioarele Domnului. În acea dimineaţă am deschis Biblia şi am găsit aceste versete minunate şi încurajatoare. Când am văzut că Dumnezeu ne cheamă la El prin Isus Hristos şi ne asigură odihnă, mângâiere şi alinare pentru sufletele noastre, am prins curaj.

  Dumnezeu doreşte să-i adune pe toţi copiii în jurul Său, să ne mângâie pe toţi. În Ioan 3:16, ni se spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Prin sacrificiul acesta avem o dovadă incontestabilă a dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fratele nostru mai mare, Isus Hristos, a câştigat pentru noi dreptul să fim răscumpăraţi şi înfiaţi în familia lui Dumnezeu. Tatăl Lui este şi Tatăl nostru. Nu suntem singure, părăsite sau orfane. Avem un Tată minunat la care putem veni cu toate necazurile noastre. El are tot ce avem nevoie ca să ne încredem în El. Are şi posibilitate şi disponibihtate ca să ne ajute. Este atotputernic, iubitor şi înţelept, iar prin Duhul Sfânt ne întăreşte şi ne este alături 24 de ore din 24. El ne cheamă: „Veniţi la Mine şi Eu vă voi primi.”

  Dragile mele surori, vă rog ca în orice necaz, supărare sau durere să apelaţi la Domnul Isus Hristos, care mijloceşte pentru noi. Personal vă mărturisesc că Îi mulţumesc neîncetat lui Dumnezeu, căci numai prin El am avut putere să trec peste toate. Acum am 62 de ani şi îi sunt recunoscătoare că sunt sănătoasă şi m-a invitat la El să-mi poarte sarcina.

  „Oricând şi în orice loc, în toate întristările şi în toate necazurile, când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări, iar noi ne simţim fără putere şi singuri. Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei. Circumstanţele ne pot despărţi de orice prieten pământesc, dar nici împrejurările, nici distanţele nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, El Se află întotdeauna la dreapta noastră ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ridice şi să ne îmbărbăteze.” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 670)

  Ana Prislopan, Bistriţa, Transilvania de Nord

  Veniţi la Mine - 2016. Dragile mele surori, vă rog ca în orice necaz, supărare sau durere să apelaţi la Domnul Isus Hristos, care mijloceşte pentru noi. Personal vă mărturisesc că Îi mulţumesc neîncetat lui Dumnezeu, căci numai prin El am avut putere să trec peste toate.
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Fascinația neobișnuitului

  Isus în iesle – rumen în obraji și neajutorat – ne-a arătat cât de vulnerabil S-a făcut, din dragoste pentru noi. Nu a dus El pe pământ o viață dintre cele mai neobișnuite? Și acest fel neobișnuit de a fi nu a fost pentru El și pentru noi o binecuvântare?

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...