Ascultare sau încumetare

  Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti. (Exodul 20:8)

  Când Dumnezeu caută oaia rătăcită pentru a o pune pe umăr, nu foloseşte o reţetă unică, ci are o reţetă pentru fiecare suflet.

  În primăvara anului 1995, a avut loc la Casa de Cultură o evanghelizare publică la care soţul meu a participat seară de seară. El îmi aducea rezumatele temelor prezentate, iar eu nu mergeam la culcare până nu studiam fiecare temă, verificând versetele şi explicaţiile cu Biblia. Dumnezeu mi-a dat interes şi pricepere ca să înţeleg explicaţiile expunerilor. Aveam 49 de ani, eram creştină ortodoxă şi nu ştiam multe despre cum ar trebui să fie viaţa creştinului. După prezentări a urmat o invitaţie la Biserica Adventistă pentru a studia cartea Apocalipsa. De data aceasta, am dorit să merg şi eu cu soţul meu, pentru că voiam să ştiu mai mult.

  Citisem cu ceva timp în urmă Biblia şi avusesem o nedumerire, aflând că Isus a înviat în prima zi a săptămânii. Dar acum descopeream ceea ce nu auzisem de la nimeni, despre valabilitatea poruncii a patra.

  Eram tulburată, dar şi încrezătoare, aşa că am început să participăm împreună la programele din sabat ale bisericii.

  După circa o lună, s-a întâmplat că până vineri seara nu am reuşit să termin o rochie a unei cliente, comandată pentru o nuntă la care trebuia să participe sâmbătă seara. Am hotărât să păstrez angajamentul, aşa că soţul meu a plecat singur la biserică.

  După plecarea lui, am început lucrul. M-am aşezat pe locul pe care mă aşezam de obicei, adică pe mijlocul mesei şi cu picioarele pe scaun, cu rochia întinsă pe masă lângă mine. După câteva minute, s-a întâmplat ceva incredibil. Din partea mea dreaptă, masa a început să se încline încet, până când am ajuns în picioare lângă masă. Apoi am privit cum masa se ridica încet, înapoi, parcă ţinută de o mână nevăzută.

  În acel moment nu m-am speriat, ci am înţeles că îngerul lui Dumnezeu îmi arăta că nu am voie să lucrez. Ştiam că e ziua sfântă şi eu m-am încumetat la neascultare. M-am plecat pe genunchi pentru rugăciune şi am cerut iertare. Aceasta a fost o lecţie de folos pentru mine. Am înţeles că nu ne putem permite să facem orice şi să călcăm Cuvântul lui Dumnezeu.

  „Dacă harul lui Dumnezeu locuieşte în noi, se va observa o schimbare în caracterul, obiceiurile şi preocupările noastre… Caracterul nu este dezvăluit prin faptele bune ocazionale sau prin greşelile întâmplătoare, ci prin tendinţa manifestată în cuvintele şi faptele noastre de zi cu zi… Vom dori din toată inima să facem voia Lui şi să-I fim plăcuţi în toate lucrurile.” (Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 70, ed. de buzunar)

  Elena Alexa, Oneşti, Moldova

  Ascultare sau încumetare - 2016. Dacă harul lui Dumnezeu locuieşte în noi, se va observa o schimbare în caracterul, obiceiurile şi preocupările noastre... Caracterul nu este dezvăluit prin faptele bune ocazionale sau prin greşelile întâmplătoare, ci prin tendinţa manifestată în cuvintele şi faptele noastre de zi cu zi...
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...