Femeia şi uneltele sale

  Maria prorocită, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan şi toate femeile au venit după ea cu timpane şi jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel: „Cântaţi Domnului, căci Şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.” (Exodul 15:20,21)

  După zile de mare îngrijorare şi minuţioase pregătiri, după un marş în noapte prin necunoscut, după o trecere miraculoasă prin mijlocul mării, zorii primei dimineţi de libertate găsesc un popor ce gustă în linişte o nouă perspectivă. Aerul proaspăt le înviorează făptura şi îi uneşte într-un cor triumfal pe toţi, mici şi mari, conducători şi gloată. Bucuria se revarsă spre albastrul cerului, de unde le-a venit izbăvirea. Nu mai puţin de 600 000 de suflete se închină lui Dumnezeu în templul de pe malul mării. Dintre ei se desprinde Maria, sora lui Moise şi Aaron, cu instrumentul cel mai folosit în vremea aceea, timpana, pentru ca, în următoarea clipă, să fie urmată de celelalte femei. Ele cântă un fragment din memorabila cântare a lui Moise şi totodată joacă. Cuvintele sunt o redare concentrată şi plină de armonie a recunoştinţei: „Cântaţi Domnului, căci Şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.”

  În graba plecării forţate, sub ameninţarea faraonului tiran şi a unui întreg popor păgân şi crud, cu perspectiva unei schimbări atât de drastice a existenţei lor, după o robie greu de descris, având de purtat poveri într-o călătorie prin pustiu, femeile găsiseră necesar să ia cu ele şi instrumente de cântat.

  În loc să plângă în Egipt pentru starea lor jalnică şi lipsită de perspectivă, femeile şi-au construit şi au folosit aceste instrumente pentru laude.

  Istoria lui Israel consemnează prezenţa femeilor în momentele de bucurie, ca participante active. Ele susţineau cu timpanele şi alăutele adorarea şi recunoştinţa poporului. Frumoasă şi înălţătoare menire! O dovadă în plus pentru originea divină a legilor şi rânduielilor lui Israel, într-o vreme în care celelalte popoare înjoseau femeia. După ce bărbăţii duceau greul luptei, femeile le ieşeau înainte celebrând victoria. Ca datorie şi privilegiu, ele aduceau frumosul, susţinând şi întărind reuşita.

  Oricât de grăbită sau dificilă ar fi viaţa într-un anumit context, femeile au mereu la îndemână uneltele care slujesc la împlinirea misiunii lor unice: să aducă un plus de frumuseţe şi de bucurie pentru călătorii planetei Pământ.

  Luminiţa Curteanu, Sfântu Gheorghe, Transilvania de Sud

  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Legătura

  Cred cu tărie că trebuie să rămânem legate de Dumnezeu și unele de altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest devoțional care ne ajută să fim sincere unele cu altele și să creăm o legătură între noi!

  Rebeca

  Dacă Isus ar fi fost pe plajă în ziua aceea – sau este în casa ta astăzi sau a fost în biroul tău ieri – cred că i-ar spune fiecărei „fete” dinăuntrul tău: „Mângâiați-vă una pe alta, fiica mea. Întăriți-vă, în loc să vă doborâți! Vocea ta frumoasă poate să aducă bucurie, nu întristare.”

  O fericire mai mare

  Tatăl nostru din ceruri nu a așteptat nimic în schimb atunci când L-a dat pe Fiul Său pentru noi. Singurul lucru pe care îl cere este să alegem să Îl iubim și să Îl ascultăm. El este atât de bun, încât ne-a dat dreptul să alegem dacă vrem să Îi slujim sau nu.

  În siguranță în mâna Sa – partea 2

  Cuvintele de demult ale mamei chiar ni se aplică tuturor: „Ai fost salvată cu un scop; Dumnezeu are un plan pentru tine.” În ziua aceea mi-am amintit din nou că El veghează cu credincioșie asupra noastră.

  Publicate astăzi

  Despre numai zece oameni

  La o relație de adevărată prietenie cu Dumnezeu nu se ajunge din întâmplare, sau ferindu-ne cu groază de mânia Lui, ori făcând din obligație lucruri. Prietenia este un exercițiu al cunoașterii; este nevoie să citim despre El, să-L căutăm în natură și să simțim în rugăciune apropierea Lui.

  Legătura

  Cred cu tărie că trebuie să rămânem legate de Dumnezeu și unele de altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest devoțional care ne ajută să fim sincere unele cu altele și să creăm o legătură între noi!

  Rugăciunea pentru duşmani

  Dacă ai şi tu pe cineva care ţi-a greşit, îţi propunem astăzi să te rogi pentru acea persoană. Imaginează-ţi că este foarte serios mustrată de conştiinţă, dar îi lipseşte curajul să-ţi ceară iertare. Roagă-te, iubeşte şi binecuvântează! Nu pierde ocazia de a-i face bine!

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Az igazak elváltozása

  „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak...