Seminţele speranţei

  Căci noi suntem impreună-lucrători cu Dumnezeu. (1 Corinteni 2:9)

  Se apropia seria de prezentări Speranţă la orizont. Am mers la tânăra mea vecină, studentă la stomatologie. I-am recomandat să urmărească Speranţa TV. Cu ani în urmă, mai participase la nişte seminare pentru tineret şi fusese impresionată. Seară de seară, la biserică, mă bucuram că vin mulţi musafiri, iar prelegerile erau foarte captivante.

  Într-o seară, un elev care fusese prezent mi-a dăruit cartea Cel mai bogat om din peşteră, pentru că el avea mai multe. M-am bucurat mult. N-o citisem şi eram foarte curioasă. Până s-a terminat Speranţă la orizont, am reuşit să citesc şi eu cartea. M-am dus la vecina respectivă să i-o dau şi ei. Am rostit repede: „Nu ştiu dacă ai urmărit prezentările, dar ţi-am adus cartea.” Cu uimire, am aflat că le urmărise pe toate, că mai căutase şi alte materiale prezentate de acelaşi vorbitor şi că, acum, cartea era binevenită. Cu toate că mă rugasem pentru ea, nu-mi venea să cred cum Duhul lui Dumnezeu lucrase atât de uimitor la inima ei. M-am umplut de bucurie şi recunoştinţă la adresa lui Dumnezeu.

  „În faţa lui Dumnezeu nu este nimic mai de preţ decât slujitorii Săi, care merg în locurile pustii ale pământului să semene sămânţa adevărului, privind în viitor la seceriş. Nimeni altul, ci numai Hristos poate să măsoare grija slujitorilor Săi atunci când caută ce este pierdut. El le dă din Spiritul Său şi, prin străduinţele lor, suflete sunt călăuzite să se întoarcă de la păcat la neprihănire” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, pp. 369-370).

  „Inima adevăratului slujitor al Evangheliei este plină de o arzătoare dorinţă de a salva suflete. Timp şi putere sunt cheltuite, eforturi obositoare nu sunt cruţate, pentru ca şi alţii să audă adevărurile care au adus sufletului său atâta fericire, pace şi bucurie. Duhul lui Hristos este asupra lui. El veghează asupra sufletelor ca unul care trebuie să dea socoteală. Cu ochii aţintiţi la crucea de pe Golgota, privind pe Mântuitorul înălţat pe ea, încre-zându-se în harul Său, crezând că El va fi cu el până la sfârşit, fiind scutul, tăria şi destoinicia lui, el lucrează pentru Dumnezeu” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, pp. 370-371).

  Câmpul tău de semănat cuprinde în mod deosebit familia, rudele, vecinii şi colegii de muncă. Fii astăzi o semănătoare sârguincioasă! Timpul trece ireversibil. Astăzi este ziua care îţi aparţine. Roagă-te, caută şi fructifică ocazii, fii cu ochii şi inima deschise la nevoile celor din jur, iar Domnul Se va îngriji de seminţele semănate! Udate de Duhul Sfânt, ele vor aduce rod spre slava Lui şi spre bucuria ta veşnică. Îţi doresc credinţă şi curaj!

  Aurelia Evghenie, Galaţi, Moldova

  Seminţele speranţei - 2016. Câmpul tău de semănat cuprinde în mod deosebit familia, rudele, vecinii şi colegii de muncă. Fii astăzi o semănătoare sârguincioasă! Timpul trece ireversibil. Astăzi este ziua care îţi aparţine. Roagă-te, caută şi fructifică ocazii, fii cu ochii şi inima deschise la nevoile celor din jur, iar Domnul Se va îngriji de seminţele semănate!
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Domnul poartă de grijă

  Data viitoare când vei avea de înfruntat o încercare, nu te gândi prea mult la multiplele căi prin care ai putea eșua. În schimb, roagă-te lui Dumnezeu pentru succes. El nu este niciodată prea ocupat să ne audă rugăciunile și este gata să intervină, dacă Îl rugăm.

  Țărmul păcii

  Ori de câte ori închid ochii și stau în liniște, imaginația mă poartă din nou în acest loc al solitudinii profunde și calme unde găsesc pace și unde Îl găsesc pe Dumnezeu. Iată ce mi-a oferit Isus: un țărm al păcii.

  Publicate astăzi

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  De ce îți este frică?

  nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu...

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).