Articolul precedentFii un exemplu
  Articolul următorRugăciunile vor primi răspuns

  Lupta zilnică

  M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:7,8)

  Se poartă în fiecare zi un război. Fiecare simte nevoia de luptă, de competiţie, de răzbunare uneori. Se pare că prin luptă, prin renunţare, se ajunge la sinele superior, care merită a fi aşezat pe soclul de erou. Şi prea adesea auzim întâmplări pe care eroul călit în luptă le relatează, iar noi, care nu am reuşit să obţinem încă victoria dorită, le ascultăm cu încordare, ne concentrăm pe secretele succesului şi încercăm din nou. Într-o zi, cu siguranţă, vom fi şi noi eroi, deoarece luptăm zilnic: cu ignoranţa celorlalţi, cu lipsa de dispoziţie pentru primirea Cuvântului, cu dispreţul faţă de ziua de odihnă, cu atitudinea faţă de propriul corp, despre care noi ştim că este un templu al lui Dumnezeu. Ne vedem în fiecare zi ca pe nişte eroi mai mici, care luptă cu tot ce-i păcătos din jur, până când, într-o bună zi, laurii victoriei finale vor foşni pe frunţile noastre.

  Dar lupta este alta, întotdeauna altfel şi niciodată pe un teritoriu nou. Este aceeaşi pe care am început-o ieri, şi alaltăieri, şi întotdeauna. E lupta pentru simplitate. Dar cât de simplu e să trăieşti pentru a fi un erou adevărat? Cât de sublim e să-ţi laşi gândurile să curgă prin cuvinte, ca tăcerea ta să fie eroism?

  Uneori pare că e prea simplu Andante, de Mozart… Dar câtă şlefuire, câtă renunţare la încărcătura inutilă pentru ca Andante să uimească atât pe meloman, cât şi pe copilul ce gângureşte în pătuţ! Iar când muzica a încetat, nu poţi spune nici măcar că e frumos, atât de banale şi nelalocul lor îţi par cuvintele.

  Simplitatea este eroismul final al vieţii, mult prea încărcată cu verbe la imperativ, cu adjective pozitive pentru ai noştri şi mult prea grele pentru ceilalţi. Am aflat că nu există haină mai frumoasă de erou decât cea fără nicio cusătură, purtată în zorii zilei în solitudinea grădinii şi amestecată apoi, în cursul zilei, printre mii de haine noi sau rupte. Este haina simplităţii, pe care a purtat-o Mântuitorul nostru, spre a ne fi model. „Învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:29).

  E adevărat, se dă o luptă, crâncenă luptă, dar cu totul altfel. E lupta mea cu mine, e lupta ta cu tine, din care erou va ieşi doar cel ce se va înveşmânta cu simplitatea, întotdeauna uitată, fără soclu şi fără aplauzele mulţimii.

  Ramona Costea, Buzău, Muntenia

  Lupta zilnică - 2016. Simplitatea este eroismul final al vieţii, mult prea încărcată cu verbe la imperativ, cu adjective pozitive pentru ai noştri şi mult prea grele pentru ceilalţi. Am aflat că nu există haină mai frumoasă de erou decât cea fără nicio cusătură, purtată în zorii zilei în solitudinea grădinii şi amestecată apoi, în cursul zilei, printre mii de haine noi sau rupte.
  Judith Couchman
  Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

  Din aceeași categorie

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...